Ridderkerk

Plaats
Dorp en gemeente
Ridderkerk
Zuid-Holland

ridderkerk kerksingel [640x480].jpg

Ridderkerk Kerksingel

Ridderkerk Kerksingel

ZH gemeente Ridderkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ridderkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ridderkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ridderkerk

Terug naar boven

Status

- Ridderkerk is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Ridderkerk.

- Onder de gemeente Ridderkerk vallen naast de gelijknamige hoofdplaats ook de dorpen Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer en de buurtschappen Wevershoek (deels), Zwaantje en Zwet (alle W van de A15/A16 gelegen in de polder Oud-Reijerwaard) en Oude Molen (gelegen ZO van Ridderkerk rond de Oostmolendijk). De dorpen hebben wel een eigen postcode, maar niet hun eigen plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG; voor de postadressen liggen deze dorpen, samen met hun hier opgesomde (delen) van buurtschappen, allemaal 'in' Ridderkerk. Bij elkaar zijn er 5 dorpen en 4 (delen) van buurtschappen binnen de gemeente Ridderkerk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ridderkerk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Riderkerke, 1292 Riederkerke.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk en ridder, een volksetymologische omduiding van Rieder, de geadjectiveerde vorm Riede. De naam van dit thans verdwenen gehucht (12e eeuw Riede, 1216 Rithe) is waarschijnlijk identiek met het Oudnederlandse riede 'riet', of anders met een tot de groep van rijt (zie Rijt) behorend woord riede 'beek, waterloop'. De Riederwaard werd in 1373 door de zee overstroomd. Albrecht van Beieren liet in 1403 het oostelijk deel opnieuw bedijken. Het dorp Riede werd toen herbouwd, om kort daarop in de Sint Elisabethsvloed (1421) voorgoed ten onder te gaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ridderkerk ligt aan de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord en ligt verder ZO van de stad Rotterdam, Z van het dorp Krimpen aan den IJssel en de stad Capelle aan den IJssel, ZW van het dorp Krimpen aan de Lek, W van het dorp Alblasserdam, NW van het dorp Papendrecht, NNW van het dorp Hendrik-Ido-Ambacht, N van het dorp Zwijndrecht, NO van het dorp Heerjansdam en ONO van het dorp Barendrecht. In het W van de gemeente bevinden zich het Knooppunt Ridderkerk en de A15 en A16; door het ZO van de gemeente loopt de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Ridderkerk 465 huizen met 4.546 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 76/725 (=huizen/inwoners), de buurtschappen De Oostendam 26/205, De Rijsoordsche Straat 26/342, Het Slikkerveer 35/367 en Bolnes 62/527 en 'onderscheidene dijken' 240/2.380. Tegenwoordig heeft de gemeente Ridderkerk ca. 17.900 huizen met ca. 45.100 huizen, waarvan ca. 10.400 huizen met ca. 26.000 inwoners in het gelijknamige dorp (dit is exclusief de aantallen voor de dorpen Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ridderkerk, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stichting Oud Ridderkerk.

- De Ridderkerkse Oudheidkamer huist in de voormalige dorpsschool uit 1840. In een permanente tentoonstelling wordt de historie van Ridderkerk belicht en zijn tal van typisch Ridderkerkse zaken te bezichtigen. Daarnaast zijn er wisselexposities ingericht over een keur van onderwerpen. Deze onderwerpen variëren: Ridderkerkse kunstenaars exposeren en het Ridderkerks verenigingsleven krijgt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, de mogelijkheid om iets over hun werk en geschiedenis te laten zien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt het bovenregionaal agrologistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (Z van Knooppunt Ridderkerk) gerealiseerd in de gelijknamige polder. Achtergrondinformatie over Nieuw-Reijerwaard (w.o. bijv. het stedebouwkundig plan) op de site van de provincie Zuid-Holland. In 2014 heeft de Raad van State diverse bezwaren van omwonenden afgewezen en aanpassingen voorgesteld. Volgens de planning moet het terrein in 2020 gereed zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ridderkerk heeft 47 rijksmonumenten.

- Landgoed Huys ten Donck ligt N van Ridderkerk, N van de Rotterdamseweg, tussen Slikkerveer in het O en Bolnes in het W. Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen is de negende generatie van de adellijke familie die al eeuwen is verbonden met landgoed Huys ten Donck. Huys ten Donck is de afgelopen jaren gerestaureerd. Diverse gebouwen op het landgoed kunnen worden gehuurd, zowel structureel als deels voor evenementen. Het landgoed moet namelijk meer zelfvoorzienend worden, wil het in stand gehouden kunnen worden. Een voorbeeld is de restauratie van de houtloods. Die is omgetoverd tot een kleinschalig kantoorgebouw met twee units. Zowel afzonderlijk als samen kunnen die worden gehuurd. Architectonisch interessant door de combinatie van oud en nieuw, met behoud van de traditionele aanblik. De opbrengsten uit de bouw van 8 woningen aan de Donckselaan, mogelijk door de wijziging in het bestemmingsplan, komen ten goede aan de beheerstichting, voor het behoud van het landgoed. Verder is Huys ten Donck sinds 2011 ook aangewezen als trouwlocatie.

- Molen De Korenaar.

- Gevelstenen in Ridderkerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Ridderkerkse Griend is een waardevol gebied, zowel qua natuurwaarden als cultuurhistorisch gezien. Het gebied grenst aan de rivier de Noord en staat onder invloed van eb en vloed. Zoals de naam van het gebied al aangeeft is de voormalige gors in het verleden omgevormd tot een griend. Iedere drie jaar werden de essen en wilgentenen geoogst. In een deel van het gebied is deze traditie is ere gehouden. De Ridderkerkse Griend behoort tot de drie belangrijkste buitendijks gelegen grienden in Zuid-Holland. Het Zuid-Hollands Landschap wil de griendpercelen concentreren in het noordelijke deel van het gebied.

Een doorgeschoten stuk griend in dit deel zal dan ook in ere hersteld worden. In het zuidelijke deel laat Het Zuid-Hollands Landschap een stuk hakhoutgriend doorschieten tot vloedbos. Het zuidelijkste stukje Ridderkerkse Griend grenst aan de Crezéepolder. In 2013 is deze polder omgevormd tot een nieuw stuk getijdennatuur. De twee natuurgebieden zijn nu op elkaar aangesloten. Hierdoor is één gebied ontstaan waar alle natuurtypen voorkomen die bij getijdennatuur horen. Van slikplaten in de Crezéepolder tot wilgenvloedbos in de Ridderkerkse Griend. En dat allemaal goed beleefbaar voor recreanten. De Ridderkerkse Griend is vrij toegankelijk voor wandelaars. De ingang van het gebied ligt aan het einde van Jachthaven Ridderkerk, Haven. Bij hoog water kan het gebied overstromen.

- De 72 hectare grote Crezéepolder ligt in het uiterste ZO van Ridderkerk, tussen de Oostmolendijk en de rivier de Noord. De grens tussen deze gemeente en buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt diagonaal (van het NW naar het ZO) midden door de polder. De voorheen agrarische Crezéepolder is de afgelopen jaren omgevormd tot natuurgebied. Het is een overloopgebied voor de Noord en een recreatiegebied voor rustzoekers. Bij het strandje aan de Noord is de dijk doorgestoken. Onderaan de dijk is een geul aangelegd, zodat er een getijdengebied is ontstaan. Het verschil tussen hoog- en laagtij is 90 centimeter. Droge en natte gedeelten wisselen elkaar af. Langs de geul is een 'laarzenpad' gerealiseerd, met vlonders die nu en dan onder water staan, zodat je de dynamiek van het gebied kunt ervaren. Bijzondere planten- en diersoorten krijgen hier weer een kans. Bijvoorbeeld de spindotter, lepelaar en bever worden hier binnen afzienbare tijd verwacht. De provincie Zuid-Holland is in maart 2018 een aanbestedingsprocedure gestart om de Crezeépolder aan een nieuwe beheerder over te dragen. Wie dit wordt, wordt bekend in de zomer van 2018.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ridderkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Ridderkerk. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - RTV Ridderkerk is de lokale omroep voor de gelijknamige gemeente.

Reactie toevoegen