Ridderkerk

Plaats
Dorp en gemeente
Ridderkerk
Zuid-Holland

ZH gemeente Ridderkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ridderkerk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ridderkerk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ridderkerk

Terug naar boven

Status

- Ridderkerk is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Ridderkerk.

- Onder de gemeente Ridderkerk vallen naast de gelijknamige hoofdplaats ook de dorpen Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer en de buurtschappen Wevershoek (deels), Zwaantje en Zwet (alle W van de A15/A16 gelegen in de polder Oud-Reijerwaard) en Oude Molen (gelegen ZO van Ridderkerk rond de Oostmolendijk). De dorpen hebben wel een eigen postcode, maar niet hun eigen plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG; voor de postadressen liggen deze dorpen, samen met hun hier opgesomde (delen) van buurtschappen, allemaal 'in' Ridderkerk. Bij elkaar zijn er 5 dorpen en 4 (delen) van buurtschappen binnen de gemeente Ridderkerk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ridderkerk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Riderkerke, 1292 Riederkerke.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk en ridder, een volksetymologische omduiding van Rieder, de geadjectiveerde vorm Riede. De naam van dit thans verdwenen gehucht (12e eeuw Riede, 1216 Rithe) is waarschijnlijk identiek met het Oudnederlandse riede 'riet', of anders met een tot de groep van rijt (zie Rijt) behorend woord riede 'beek, waterloop'. De Riederwaard werd in 1373 door de zee overstroomd. Albrecht van Beieren liet in 1403 het oostelijk deel opnieuw bedijken. Het dorp Riede werd toen herbouwd, om kort daarop in de Sint Elisabethsvloed (1421) voorgoed ten onder te gaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ridderkerk ligt aan de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord en ligt verder ZO van de stad Rotterdam, Z van het dorp Krimpen aan den IJssel en de stad Capelle aan den IJssel, ZW van het dorp Krimpen aan de Lek, W van het dorp Alblasserdam, NW van het dorp Papendrecht, NNW van het dorp Hendrik-Ido-Ambacht, N van het dorp Zwijndrecht, NO van het dorp Heerjansdam en ONO van het dorp Barendrecht. In het W van de gemeente bevinden zich het Knooppunt Ridderkerk en de A15 en A16; door het ZO van de gemeente loopt de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Ridderkerk 465 huizen met 4.546 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 76/725 (=huizen/inwoners), de buurtschappen De Oostendam 26/205, De Rijsoordsche Straat 26/342, Het Slikkerveer 35/367 en Bolnes 62/527 en 'onderscheidene dijken' 240/2.380. Tegenwoordig heeft de gemeente Ridderkerk ca. 17.900 huizen met ca. 45.100 huizen, waarvan ca. 10.400 huizen met ca. 26.000 inwoners in het gelijknamige dorp (dit is exclusief de aantallen voor de dorpen Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ridderkerk, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stichting Oud Ridderkerk.

- De Ridderkerkse Oudheidkamer huist in de voormalige dorpsschool uit 1840. In een permanente tentoonstelling wordt de historie van Ridderkerk belicht en zijn tal van typisch Ridderkerkse zaken te bezichtigen. Daarnaast zijn er wisselexposities ingericht over een keur van onderwerpen. Deze onderwerpen variëren: Ridderkerkse kunstenaars exposeren en het Ridderkerks verenigingsleven krijgt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, de mogelijkheid om iets over hun werk en geschiedenis te laten zien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt het bovenregionaal agrologistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (Z van Knooppunt Ridderkerk) gerealiseerd in de gelijknamige polder. Achtergrondinformatie over Nieuw-Reijerwaard (w.o. bijv. het stedebouwkundig plan) op de site van de provincie Zuid-Holland. In 2014 heeft de Raad van State diverse bezwaren van omwonenden afgewezen en aanpassingen voorgesteld. Volgens de planning moet het terrein in 2020 gereed zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ridderkerk heeft 47 rijksmonumenten.

- Molen De Korenaar.

- Gevelstenen in Ridderkerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Ridderkerkse Griend is een waardevol gebied, zowel qua natuurwaarden als cultuurhistorisch gezien. Het gebied grenst aan de rivier de Noord en staat onder invloed van eb en vloed. Zoals de naam van het gebied al aangeeft is de voormalige gors in het verleden omgevormd tot een griend. Iedere drie jaar werden de essen en wilgentenen geoogst. In een deel van het gebied is deze traditie is ere gehouden. De Ridderkerkse Griend behoort tot de drie belangrijkste buitendijks gelegen grienden in Zuid-Holland. Het Zuid-Hollands Landschap wil de griendpercelen concentreren in het noordelijke deel van het gebied.

Een doorgeschoten stuk griend in dit deel zal dan ook in ere hersteld worden. In het zuidelijke deel laat Het Zuid-Hollands Landschap een stuk hakhoutgriend doorschieten tot vloedbos. Het zuidelijkste stukje Ridderkerkse Griend grenst aan de Crezéepolder. In 2013 is deze polder omgevormd tot een nieuw stuk getijdennatuur. De twee natuurgebieden zijn nu op elkaar aangesloten. Hierdoor is één gebied ontstaan waar alle natuurtypen voorkomen die bij getijdennatuur horen. Van slikplaten in de Crezéepolder tot wilgenvloedbos in de Ridderkerkse Griend. En dat allemaal goed beleefbaar voor recreanten. De Ridderkerkse Griend is vrij toegankelijk voor wandelaars. De ingang van het gebied ligt aan het einde van Jachthaven Ridderkerk, Haven. Bij hoog water kan het gebied overstromen.

- Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is sinds november 2018 officieel eigenaar van de Crezéepolder op IJsselmonde. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwatergetijdennatuurgebied duurzaam geregeld. Door de samenhang met de naastgelegen Sophiapolder (die beschreven wordt onder Hendrik-Ido-Ambacht) en het Ridderkerkse Griend te vergroten, ontstaan nieuwe kansen voor planten en dieren die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water. De Crezéepolder is 52 hectare groot en ligt bij Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. De jaren voorafgaand aan de overdracht heeft de provincie Zuid-Holland het gebied opnieuw ingericht, waarbij eb en vloed hier weer de ruimte kregen. Zo kon de bijzondere zoetwatergetijdennatuur terugkeren. Vroeger vond je die op veel plekken in de Zuid-Hollandse delta, maar nadat we dijken zijn gaan verstevigen en het land intensiever zijn gaan gebruiken, is veel van die natuur verdwenen.

Nu leven in de Crezéepolder weer bevers en je kunt er watervogels zoals de lepelaar tegenkomen, op zoek naar voedsel. Veel vissoorten uit de rivier de Noord, zoals de winde, gebruiken de Crezéepolder als kraamkamer voor hun kroost. Dat trekt weer vogels zoals ijsvogel en de visarend aan en zelfs de zeearend wordt hier wel eens gezien. Ook voor mensen is een bezoek aan de Crezéepolder aantrekkelijk. Het is een mooie extra mogelijkheid om erop uit te trekken in het groen, in een sterk verstedelijkte regio. Hier kun je nog heerlijk wandelen. Er liggen diverse wandelpaden en (loop-)bruggen. Wandelaars zijn het gehele jaar door welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang. In het gebied staan twee vogelkijkschermen, zodat je goed de vogels kunt bekijken zonder ze te verstoren. Met enige regelmaat zullen er ook excursies met de boswachter worden georganiseerd. En ook voor fietsers die over de dijk langs de polder rijden is er veel te zien. Dit alles sluit aan bij de ambitie van de provincie om alle inwoners van Zuid-Holland voldoende mogelijkheden te bieden om op korte afstand van hun huis te kunnen recreëren in het groen. (bron: Provincie Zuid-Holland, november 2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ridderkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Ridderkerk. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - RTV Ridderkerk is de lokale omroep voor de gelijknamige gemeente.

Reactie toevoegen