Rotterdam

Plaats
Stad en gemeente
Rotterdam
Schieland
Zuid-Holland

rotterdam_polder_blommersdijk_kopie.jpg

Al onze duizenden polders hadden vroeger een eigen bestuur, later in vele rondes gefuseerd tot de huidige waterschappen. Soms zijn ze zelfs een heerlijkheid of gemeente geweest, zoals de polder Blommersdijk met Cool in Rotterdam. Zie bij Geschiedenis.

Al onze duizenden polders hadden vroeger een eigen bestuur, later in vele rondes gefuseerd tot de huidige waterschappen. Soms zijn ze zelfs een heerlijkheid of gemeente geweest, zoals de polder Blommersdijk met Cool in Rotterdam. Zie bij Geschiedenis.

Rotterdam centrum-MSD-20050417-5831.jpg

Rotterdam, centrum, de Koopgoot

Rotterdam, centrum, de Koopgoot

Rotterdam maas centrum-MSD-20100101-192042.jpg

Rotterdam, Erasmusbrug of De Zwaan

Rotterdam, Erasmusbrug of De Zwaan

Rotterdam maas centrum-MSD-20100101-192070.jpg

Oud en nieuw op de Kop van Zuid in Rotterdam

Oud en nieuw op de Kop van Zuid in Rotterdam

Rotterdam maas centrum-MSD-20100101-192105.jpg

Rotterdam, voormalig cruiseschip De Rotterdam

Rotterdam, voormalig cruiseschip De Rotterdam

Rotterdam maas centrum-MSD-20100101-192111.jpg

Rotterdam, bijzondere architectuur van een van de Maastunnelgebouwen

Rotterdam, bijzondere architectuur van een van de Maastunnelgebouwen

rotterdam panorama 1906 [640x480.jpg

Rotterdam, panorama, 1906

Rotterdam, panorama, 1906

ZH gemeente Rotterdam in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

De oude gemeente Rotterdam (in 1865, kaart J. Kuijper) omvatte niet veel meer dan wat we nu het centrum noemen, was slechts ca. 700 hectare groot, met ca. 100.000 inwoners, vóór de vele grenscorrecties en annexaties die vanaf 1886 zijn begonnen.

De oude gemeente Rotterdam (in 1865, kaart J. Kuijper) omvatte niet veel meer dan wat we nu het centrum noemen, was slechts ca. 700 hectare groot, met ca. 100.000 inwoners, vóór de vele grenscorrecties en annexaties die vanaf 1886 zijn begonnen.

Rotterdam

Terug naar boven

Status

- Rotterdam is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Onder de gemeente Rotterdam vallen naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Heijplaat, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg, de officiële woonplaats Hoogvliet (in de praktijk een stadsdeel en bestuurlijk gezien een gebied, t/m 2013 deelgemeente) en de hieronder vermelde buurtschappen.

Verder heeft de gemeente Rotterdam in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, gemeend nog een aantal bedrijventerreinen tot 'formele woonplaats' te moeten benoemen, met eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek (en daarmee ook in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG), namelijk Botlek, Europoort, Maasvlakte en Vondelingenplaat. Formeel zijn dit dus 'woonplaatsen' maar in de praktijk natuurlijk niet; in principe wordt er alleen maar gewerkt en niet gewoond. Je zou denken dat er in een plaats altijd gewoond moet worden om het een - formele - woonplaats te kunnen noemen, maar dit zijn dus uitzonderingen die de regel bevestigen.

- Onder de stad - en daarmee natuurlijk ook de gemeente - Rotterdam vallen ook de buurtschappen Charloisse Lagedijk (grotendeels), 's-Gravenland, Groeneweg, Hordijk, Kandelaar, Terbregge en (De) Zweth (grotendeels). Aldus omvat de gemeente Rotterdam dus 1 stad, 4 dorpen, 7 (delen van) buurtschappen en 5 bijzondere 'formele woonplaatsen' waarvan 4 bedrijventerreinen en 1 woonwijk.

- Verder is er tegenwoordig ook nog sprake van een formele plaatsnaam Rotterdam-Albrandswaard in de gemeente Albrandswaard. Hoe dat zit, kun je lezen op de pagina van die gemeente.

- Wapen van de gemeente Rotterdam.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rotterdam.

- Rotterdam kende t/m 2013 14 deelgemeenten*. Het Rijk heeft echter bepaald dat het deelgemeentestelsel v/a 2014 moest komen te vervallen (wat in de praktijk alleen voor de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aan de orde was). Daarom is er sinds 2014 sprake van 14 gebieden, die grotendeels worden vertegenwoordigd door gebiedscommissies, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over thema's die voor hun gebied van belang zijn. In de gebieden Noord en Feijenoord vervangen in totaal 14 wijkraden de gebiedscommissies. En in zes wijken - in de gebieden Delfshaven, Prins Alexander en Charlois - experimenteert de gemeente met gelote wijkcomités.
* De deelgemeenten waren: Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander en Rozenburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 rotter dam ter haluer rotte, 1300 te Rotterdamme, 1395-1396 Rotterdam.

Naamsverklaring
Betekent dam 'waterkering dwars door een waterloop', in de Rotte, een oude veenstroom waarvan de naam geduid wordt als 'vuil, modderachtig water' (waarvoor zie ook Hillegersberg). De nederzetting is ontstaan nabij de samenvloeiïng van de Rotte met de Merwede.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Rotterdam, die in het W ook het Botlek- en Europoortgebied, de Maasvlakte, Maasvlakte 2 en het dorp Hoek van Holland omvat, grenst in het W aan de Noordzee en de Nieuwe Waterweg en ligt verder ZW, Z en ZO van de dorpen 's-Gravenzande, Naaldwijk, De Lier en Schipluiden, ZW, Z, ZO en O van de dorpen Maasdijk en Maasland, ZW, Z en ZO van de stad Delft, W, Z en O van de steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ZW en Z van de dorpen Delfgauw, Pijnacker, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Zevenhuizen en de stad Zoetermeer, ZW, Z en O van de Zevenhuizerplas, W en ZW van de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, W van de stad Capelle aan den IJssel en de dorpen Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Bolnes en Slikkerveer, NW van het dorp Ridderkerk, N en NW van het dorp Barendrecht, NO, N en NW van de dorpen Rhoon, Oud-Beijerland en Poortugaal en de stad Spijkenisse, ONO, N en NW van de dorpen Geervliet en Heenvliet, O, NO, N en NW van het dorp Zwartewaal en O, ONO, N en NW van de stad Brielle en het dorp Oostvoorne. De stad en de gemeente liggen aan de rivier de Nieuwe Maas en de gemeente ligt in het W net N van het Brielse Meer en het Oostvoornse Meer. Binnen de gemeente lopen in het N de A13 en de A20 en in het O de A16. Aan de Z kant van de gemeente loopt de A15, die voor een deel ook dóór de gemeente loopt. In het W loopt dan nog de A4 door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Rotterdam 7.368 huizen met 81.081 inwoners (dat waren dus gemiddeld 11 mensen in 1 huis!, wat ook voor die tijd veel is), verdeeld in de gelijknamige stad en de buurtschappen De Heul, Het Nieuwewerk en Het Zwaanshals (helaas zijn de aantallen niet per kern gespecificeerd).

- Tegenwoordig omvat de gemeente Rotterdam ca. 300.000 huizen met ca. 615.000 inwoners. Verwacht wordt dat de gemeente nog doorgroeit tot bijna 660.000 inwoners in 2030. - De gelijknamige stad omvat tegenwoordig ca. 255.000 huizen met ca. 560.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eerste annexatie
Zoals veel steden, omvatte ook de gemeente en stad Rotterdam aanvankelijk niet veel meer dan wat we nu als het centrum beschouwen (kun je je voorstellen dat de stad in 1865 nog maar ca. 700 hectare groot was, met ca. 100.000 inwoners?). De vele grenscorrecties en annexaties van omliggende gemeenten begonnen pas vanaf 1886. Maar al eind 1811 heeft een eerste gemeente-annexatie plaatsgevonden, wat relatief onbekend is t.o.v. de latere annexaties: "De naam Coolsingel is afkomstig van het ambacht Cool. Het ambacht Cool komt reeds voor omstreeks 1280. In 1596 koopt de stad de ambachtsheerlijkheid Cool, Blommersdijk en Beukelsdijk van Jonkheer Jacob van Almonde. Bij Koninklijk Besluit van 20 september 1809 wordt het ambacht Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, genaamd Cool, tot een zelfstandige gemeente verheven. Eind 1811 wordt de gemeente Cool echter alweer door Rotterdam geannexeerd.

Naast het ambacht was er ook nog de polder Cool. Deze lag tussen de Rotterdamse en Delfshavense Schie en is in 1925 opgeheven. Een deel van het grondgebied van Cool was reeds in 1358 bij de stad getrokken na de vergunning van hertog Albrecht van Beieren om grachten om de stad te graven en het stadsgebied te vergroten met Rodezand in het ambacht Cool. De Coolvest scheidde voortaan stad en ambacht. In 1480 is er al sprake van de singel tegenover de vest achter Bulgersteyn, later Coolsingel genoemd. De singel is in verband met de aanleg van een brede verkeersweg in de jaren 1913-1922 geheel gedempt. Tot de demping van het water stond het bekend als het Coolvest; het vormde de westelijke grens van de oude Stadsdriehoek." (bron: Oud-Rotterdam.nl) Voor nadere informatie over Cool zie de pagina Geschiedenis Cool op de wijkwebsite van Cool.

Latere annexaties
De expansie van de aanvankelijk zeer kleine gemeente Rotterdam tot het omvangrijke grondgebied dat het nu is, heeft geleidelijk middels een reeks annexaties van omliggende gemeenten plaatsgevonden, respectievelijk in 1886 van de gemeente Delfshaven, per 28-2-1895 van de gemeenten Charlois (nadat daar de gemeente Katendrecht per 1-7-1873 al in was opgegaan) en Kralingen, per 1-5-1934 van de gemeenten Pernis en Hoogvliet, en per 1-8-1941 van de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schiebroek en IJsselmonde. Daarnaast hebben in de loop der jaren nog vele kleine en grotere grenscorrecties met omliggende gemeenten plaatsgevonden. Als laatste is per 18 maart 2010 de gemeente Rozenburg aan de gemeente Rotterdam toegevoegd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (bepaalde delen van) Rotterdam, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Stadsarchief Rotterdam.

- Museum Rotterdam.

- Historisch Genootschap Roterodamum bestudeert de geschiedenis van Rotterdam in bredere zin.

- Stichting Rotterdam is Vele Dorpen bestudeert de geschiedenis van de voorheen zelfstandige kernen die in de loop der tijd in de gemeente zijn opgegaan (en zoals wij die hierboven bij Status hebben vermeld).

- De oostelijke binnenstad van Rotterdam omvat het Laurenskwartier, het Hoogkwartier en het gebied Wereldhaven. In de rijksvisie Erfgoed en Ruimte uit 2011 is dit deel van het centrum benoemd tot nationaal wederopbouwaandachtsgebied. De wederopbouw van de stad heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de identiteit als wereld- en architectuurstad. Op de website Wederopbouw Rotterdam wordt de geschiedenis van de wederopbouw vanaf het bombardement in 1940 tot heden getoond.

- In het in 2017 verschenen boek ‘Rotterdam, bruid van de Maas‘ beschrijft historicus Han van der Horst op beeldende wijze de Rotterdamse triomfen en tragedies, van de prehistorie tot nu. De stad ontwikkelde zich met horten en stoten, met vallen en opstaan van onaanzienlijk vissersplaatsje tot de grootste haven ter wereld. Op de site Historiek vind je een deel van het eerste hoofdstuk, over de vroegste geschiedenis van de Maasstad.

- Historische Commissie De Ommoordse Polder.

- Historische Vereniging Prins Alexander bestudeert de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder.

- Historische Collectie Politie Eenheid Rotterdam.

- Nederlandse Geologische Vereniging afdeling MaasWaarden (= Rotterdam en wijde omgeving).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eén van de recente grote infrastructurele projecten in de stad is het in 2013 opgeleverde nieuwe station Rotterdam Centraal, dat op de in de toekomst te verwachten beduidend grotere reizigersstromen is toegesneden. Een groot deel van het dak van het station is voorzien van zonnepanelen. - Weblog over het nieuwe station Rotterdam Centraal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De rijksmonumenten in Rotterdam Centrum.

- Rotterdam Centrum heeft 116 gemeentelijke monumenten.

- Noord heeft 51 gemeentelijke monumenten.

- De beroemde Kubuswoningen van Piet Blom aan de Overblaak zijn in 2009 door het college aangewezen als gemeentelijk monument. De Blaakoverbouwing, ook wel het 'Blaakse Bos' genoemd, is gebouwd tussen 1978 en 1984. In het nieuwe stadscentrum dat na het bombardement werd opgebouwd, waren de functies wonen, werken en recreëren gescheiden. Grote verkeersaders doorkruisten de stad. Eind jaren zeventig ontstond als reactie daarop juist een grote vraag naar kleinschaligheid en een compacte stad. De Kubuswoningen van Piet Blom waren daarop het ideale antwoord. Ze markeren volgens het college de omslag in het denken over de wederopbouw van de binnenstad en zijn daarom van grote cultuurhistorische waarde. Er zjin 70 huishoudens in ondergebracht en daarnaast een aantal kleine en grotere bedrijfsruimten. Er is een grote binnentuin voor bewoners en passanten. De kubuswoningen zijn niet alleen beroemd door hun opvallende vorm maar ook door hun bijzondere plek: als aaneenschakeling tot een viaduct boven een drukke verkeersader. Een deel van de kubuswoningen fungeert sinds 2009 als Stayokay hostel (jeugdherberg-nieuwe-stijl) (via de link online te reserveren) met 49 kamers en 245 bedden. Het hostel heeft kamers voor 2 tot 8 personen en is daardoor geschikt voor zowel individuele gasten als families en groepen.

- Museumschip De Delft is een in de afgelopen jaren gebouwde replica van het gelijknamige oorlosschip uit eind 18e eeuw. Met zijn 63 meter lengte én hoogte is het een van de grootste replica's ter wereld.

- Musea in Rotterdam. Deze lijst is niet compleet. Rotterdam heeft meer dan 30 musea. In 2015 is er daar nog 1 aan toegevoegd: het Dutch Pinball Museum (Flipperkastmuseum dus).

- Op basis van het hoogtebestand en luchtfoto's van de stad is Rotterdam nu te bekijken in drie dimensies. Door een koppeling van de site met de gemeentelijke basisadministratie van adressen en gebouwen is het bestand altijd actueel. De bestanden zijn te downloaden via de gemeentelijke website.

- Algemene Begraafplaats Crooswijk. - Algemene begraafplaats te Rotterdam-Schiebroek.

- Molen De Speelman Rotterdam-Overschie. - De Prinsenmolen te Rotterdam-Hillegersberg.

- Mariakapellen.

- Het voormalige postkantoor aan de Coolsingel is in 2016 aangekocht door de Omnam Investment Group. Als 'Ven Rotterdam' moet het rijksmonumentale pand plaats gaan bieden aan een wooncomplex in het hogere segment, een vijfsterrenhotel, winkels en een fitnesscentrum. De kosten van de investering bedragen naar verwachting 100 miljoen euro. Het oude postkantoor beslaat 25.000 m2 en is een van de weinige overgebleven historische panden in het hart van de stad. Het pand is gebouwd tussen 1915 en 1922 naar ontwerp van architect G.C. Bremer. De renovatie en herbestemmingen moeten de vroegere grandeur van het gebouw in ere herstellen. Het ontwerp en de karakteristieke elementen zullen op een respectvolle manier worden versterkt, aldus de vastgoedgroep. Ven Rotterdam wordt een vervolg op Ven Amsterdam: de transformatie van het voormalige KPN-gebouw bij station Amsterdam Sloterdijk tot een zaken- en amusementscomplex, dat in 2017 gereed is gekomen.

- Gevelstenen in Rotterdam.

- Top010.nl is een site met bijzondere panden in Rotterdam, zowel betreffende moderne panden als de oude rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Rotterdam Festivals heeft van de Rotterdamse gemeenteraad het mandaat gekregen om, op enige afstand van de gemeentebestuur, het evenementenbeleid vorm te geven. De ideeënrijkdom en het organisatorisch vermogen van festivalorganisatoren en culturele instellingen vormen de onmisbare bron waarmee zij een samenhangend programma opbouwen dat voldoet aan de wensen van het publiek en de belangen van de stad dient. Mede door de steun die het gemeentebestuur hier altijd aan gegeven heeft, is in de stad een sterke traditie ontstaan van festivals die vanuit de stad zelf gegroeid zijn. Omdat hier meer particulier initiatief is dan in welke stad dan ook, heeft de stad een heel eigen, onderscheidend evenementenprofiel. Rotterdam Festivals stelt de lokale Evenementenagenda samen en biedt financiële ondersteuning aan festivals en evenementen, binnen de kaders van het evenementenbeleid. Daarnaast bieden ze organisatoren praktische ondersteuning bij zaken als de locatiekeuze en het aanvragen van vergunningen en stimuleren zij de samenwerkingen met ondernemers en scholen in het kader van hun programma 'Dieper in de stad'.

- De Uitagenda Rotterdam bundelt alles wat er op cultureel gebied in de stad te doen is.

- Oude Haven Zomerfestival (eind augustus).

- Wereldhavendagen (weekend begin september).

- Sinds 2016 is er het Rotzooi Fermentatiefestival (laatste zondag van september) met een ruime sortering workshops en lezingen, en een fermentatiemarkt met de fijnste fermentatietools, de lekkerste gefermenteerde bites en drankjes en de mooiste ingrediënten voor je eigen fermentatiecreaties (zie hier voor een toelichting op het begrip fermentatie). De toegang is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Groen- en recreatiegebied Noordrand Rotterdam is een in 2015 gereed gekomen 300 hectare groot natuur- en recreatiegebied. Dé toegangspoort tot het gebied is Melkschuur Zuidpolder, een natuur-infopunt met een wilde bloementuin. Noordrand Rotterdam is een groene verbinding voor mensen, dieren en planten tussen de grootschalige groengebieden Midden-Delfland en Rottemeren. Natuurmonumenten gaat hier de vogels, vlinders en bloemen terugbrengen in het landschap, samen met toekomstgerichte stadsboeren, enthousiaste vrijwilligers en de gemeente. Het nieuwe fiets- en wandelpad het Polderpad loopt van de Rotte tot aan de Schie. Over dit pad fiets je zo vanuit het Kralingse Bos en de Rottemeren naar de onverwacht weidse polders aan de noordkant van Rotterdam. Langs het Polderpad komen enkele stadsboerderijen en landwinkels, speelnatuur, een landgoedpark met horeca, pluk- en picknickweides, uitzichtpunten en een ruim netwerk aan fiets- en wandelpaden.

- Het 21 ha grote Eiland van Brienenoord ligt onder de Van Brienenoordbrug. Het eiland was ooit een bouwdok voor delen van de metrotunnel. Het wordt beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap. Het Eiland van Brienenoord is een groene oase waar u kunt genieten van dynamische natuur met chaotisch slingerende paadjes door dichte brandnetelvelden en wild wilgenbos. Veel boomsoorten en wilde plantensoorten en minstens 45 soorten vogels maken dankbaar gebruik van het eiland. Ook lopen er Schotse Hooglanders (runderen) rond.

- Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo.

- Trompenburg Tuinen & Arboretum.

- In de 185 meter hoge Euromast kun je met de lift naar boven en de durfals kunnen buitenom weer naar beneden (abseilen). Sportievelingen kunnen 1x per kwartaal naar 100 m hoogte trappenlopen.

- The Events Bakery is de ideale locatie voor je groepsuitje: bedrijfsuitje, clubuitje, vrijgezellenfeest of familiefeest. Wat kun je er doen? Paintball, Airsoft, Handboogschieten, Slipcursus, Quadrijden, 4x4 Rijden, Ongevallensimulator, Klimpark, Teambuilding Games, Solexrijden, Segwayrijden en Shooting Games. Er zijn locaties in Rotterdam, Moordrecht, Ewijk, Ermelo en Nuenen.

- Het oorspronkelijke vliegveld Zestienhoven heette de afgelopen jaren Rotterdam Airport en sinds 2010 Rotterdam The Hague Airport, om de samenwerking in de Meropoolregio Rotterdam-Den Haag te onderstrepen.

- Site Rbuiten over de recreatiemogelijkheden in de Stadsregio Rotterdam.

- De Groene Loper geeft je tips over groene recreatiemogelijkheden in Rotterdam.

- Fietsroutes:
- Rotterdam heeft veel dijken die de stad beschermen tegen het water. Zo blijft de stad opgewassen tegen klimaatverandering. Deze dijken zijn steeds meer opgenomen in de stad en soms bijna niet meer te herkennen. Met de speciale Dijkenroute ontdek je ze allemaal. Het boekje ‘Fietsen over Rotterdamse dijken’ is gratis verkrijgbaar bij Rotterdam Info aan de Coolsingel 195-197.
- Neem je liever een kijkje in de haven? De verschillende Pierewaaien-fietsroutes voeren je langs bijzonderheden van een aantal havengebieden.
- UrbanGuides verzorgt fiets- en wandelexcursies door Rotterdam.

- In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door meer groen en natuur op, in en direct aan de rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland en daarom een mooi voorbeeld van innovatie en inspiratie. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water, waardoor een getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond - Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma). Het gaat om de getijdenparken Brienenoord, Groene Poort, Maashaven, Nassauhaven en Mallegatpark.

Terug naar boven

Beeld

- Sinds 1998 heeft Hennie Schoonewil zijn passie voor Rotterdam in woord en beeld vastgelegd op de site Rotterdam010.nl. Hennie is in 2016 overleden. Achterneef Danilo Ferraguto wilde het levenswerk van Hennie niet verloren laten gaan en zet de site voort zodat men de vele oude foto's, ansichten en films van de stad kan blijven bekijken. Danilo maakt ook zelf regelmatig foto's en filmpjes zodat de site zich blijft uitbreiden.

- Fotoreportage van Rotterdam van fotograaf Martin Stevens.

- Oud Rotterdam is een site met ca. 2.000 oude foto's van de stad, veelal met bijschrift.

- Timelapse-filmpje van Rotterdam, door Timo Bongers.

- Drone-video van Rotterdam, door Eric van Vuuren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rotterdam (online te bestellen).

- De dorpen van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie (Arie van der Schoor, 2013) behandelt de geschiedenis van de (deels voormalige) dorpen die nu deel uitmaken van deze gemeente, zijnde Cool, Delfshaven, Overschie, Schiebroek, Hillegersberg, Kralingen, IJsselmonde, Charlois, Katendrecht, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg en Hoek van Holland.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Rotterdam.

- De 14 gebiedscommissies (voorheen deelgemeenten): - Rotterdam Centrum. - Hillegersberg-Schiebroek. - Overschie. - Prins Alexander. - Noord. - Kralingen-Crooswijk. - IJsselmonde. - Feijenoord. - Delfshaven. - Charlois. - Hoogvliet. - Hoek van Holland. - Rozenburg.

- Sites van en over wijken, buurten e.d.: - Nesselande. - Overschiese Krant. - Nesselande I. - Nesselande II. - Bewonersorganisatie Ommoord. - Graaf Florisstraat. - Geschiedenis Heemraadssingel. - Project Vreewijk Prachtwijk. - Informatiecentrum Tweede Maasvlakte. - Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

- Straatnamen: -  De geschiedenis van Rotterdam is vastgelegd in de straatnamen. Vroeger zat in een straatnaam vaak een verwijzing naar de bewoners, het gebruik of de locatie van de straat. Je ziet in de Rotterdamse straatnamen ook veel verwijzingen naar oude polders, heerlijkheden en dorpen. In de nieuwere buitenwijken hebben de straatnamen vaak één gezamenlijk thema. Sommige thema's zijn heel algemeen, zoals bomen, vogels en schilderkunst. Maar veel van de thema's zijn typisch Rotterdams; ze verwijzen bijvoorbeeld naar Rotterdamse bestuurders, voetballers of de havens. De app 'Straatnamen van Rotterdam' biedt de herkomst en betekenis van alle straatnamen van deze stad.

- Nieuws: - OPEN Rotterdam is sinds 2013 de lokale publieke omroep van de gemeente en werkt samen met de Rotterdammers aan hyperlokale journalistieke nieuwsverhalen. Met een jong en kleurrijk team voegen zij Rotterdamse nieuwsverhalen toe aan het bestaande nieuwslandschap. Dagelijks worden de verhalen gepubliceerd op de website en social media en uitgezonden in het Rotterdamse tv-magazine, 010nu. De omroep wil Rotterdammers verbinden en een partner voor de stad zijn. - Opgericht in 2007 is Rotterdam Vandaag & Morgen (RV&M) een van de oudste Rotterdamse digitale kranten.

- Wonen: - Ongeveer 2/3 van de Rotterdamse woningen zijn huurwoningen. De meeste huurwoningen worden door woningcorporaties aangeboden via Woonnet Rijnmond (zie daarvoor de eerste link in de volgende alinea). Ook wordt een groot aantal woningen verhuurd door particuliere verhuurders. Heb je dringend een woning nodig, dan heb je de volgende (zoek)mogelijkheden: 1) via het reageren op 'directe kans-woningen' op Woonnet Rijnmond, waarbij geldt dat wie het eerste reageert ook als eerste in aanmerking komt voor de woning. 2) via verloting. Een deel van de woningen op Woonnet Rijnmond wordt verloot. Bij deze woningen maakt het niet uit hoe lang je ingeschreven staat. 3) via tijdelijke verhuur. Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor woningen die woningcorporaties tijdelijk verhuren omdat ze op termijn gesloopt of grondig gerenoveerd gaan worden. Daarnaast zijn er ook leegstandsbeheerders die woningen tijdelijk verhuren. 4) mogelijk kom je in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met deze verklaring krijg je voorrang op andere woningzoekenden. In de stadsregio voert Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) de urgentietaak uit voor gemeente Rotterdam.

- De volgende woningbouwcorporaties zijn in deze stad actief: - Op Woonnet Rijnmond vind je het actuele aanbod aan huurwoningen van een reeks woningbouwcorporaties in de regio Rijnmond. - "Woonstad Rotterdam behoort met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer tot de belangrijkste huisvesters in de stad. Wij zijn een echte stadscorporatie die uitsluitend actief is in Rotterdam. Door onze omvang kunnen we daadwerkelijk het verschil maken in de ontwikkeling van deze stad als mensvriendelijke en milieuvriendelijke woonstad, met een duurzame economie. En dat doen we ook. We zijn trots op deze strategie en de ambities die we hierin uitspreken." - "Vestia staat voor een goede woning in een prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden)inkomen en/of een kwetsbare positie. We zijn een grootstedelijke corporatie en verhuren, verkopen en beheren woningen in heel Nederland, maar vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden." - Havensteder is een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. Ze verhuren, beheren en onderhouden woningen voor ruim 45.000 huurders. - Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. - SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) is opgericht in 1986 om ouderen in de stad en omgeving met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn.’ En dat is waar ze zich vandaag de dag nog altijd sterk voor maken. Ca. 7.500 huishoudens huren een woning van SOR. Zij wonen in een van de 58 woongebouwen verspreid over de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland, Brielle en Westvoorne. Daarmee is SOR de grootste gespecialiseerde woningcorporatie in deze regio.

- Welzijn: - In Rotterdam hebben 42 wijken vanaf 2015 een eigen Huis van de Wijk gekregen. Daar kunnen buurtbewoners terecht voor mantelzorgondersteuning, voor vrijwilligerswerk, om elkaar te ontmoeten, om aan te schuiven voor een maaltijd, of om zelf iets te organiseren. In het nieuwe Rotterdamse Welzijn krijgen Rotterdammers meer zeggenschap over wat er wordt georganiseerd in de eigen buurt. De aloude welzijnsprofessionals zullen veel meer op de achtergrond actief zijn; wijkbewoners nemen zelf het heft in handen.

- De in 2017 van start gegane Gaarkeuken Rotterdam, een initiatief van Sjaak en Clara Sies, is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan en de sociale cohesie in de wijk te versterken. Het is niet de bedoeling met een pannetje in de rij te gaan staan, maar aanschuiven aan tafel en samen eten. - Sjaak magazine is "het nieuwe sjieke blaadje uit Rotterdam, voor en door Rotterdammers met een klein budget".

- Duurzaamheid: - De Duurzame Kaart toont een selectie van 15 duurzame initiatieven in het Rotterdamse havengebied die stuk voor stuk vernieuwend zijn en daarmee inspirerend voor andere organisaties, die de leefbaarheid rond de haven aantoonbaar verbeteren, en die bijdragen aan het doel om van de Rotterdamse haven de meest duurzame haven in zijn soort te maken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rotterdam Hofwijk.

Reactie toevoegen