Schiedam

Plaats
Stad en gemeente
Schiedam
Zuid-Holland

schiedam_collage.jpg

Schiedam, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schiedam, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schiedam.JPG

Museumhaven Schiedam

Museumhaven Schiedam

_MG_7162.JPG

Wie Schiedam zegt, denkt aan molens

Wie Schiedam zegt, denkt aan molens

_MG_7148.JPG

In de verte de geheel vernieuwde Molen De Kameel in Schiedam

In de verte de geheel vernieuwde Molen De Kameel in Schiedam

Collages2.jpg

Wie Schiedam zegt, denkt naast molens ook al snel aan jenever en andere lekkere drankjes

Wie Schiedam zegt, denkt naast molens ook al snel aan jenever en andere lekkere drankjes

_MG_7190.JPG

Het oude gemeentehuis van Schiedam

Het oude gemeentehuis van Schiedam

Schiedam-001.jpg

De Korenbeurs in Schiedam

De Korenbeurs in Schiedam

Schiedam (2).JPG

De Schie, waar Schiedam zijn naam aan heeft te danken

De Schie, waar Schiedam zijn naam aan heeft te danken

Schiedam Oud en Nieuw Westfrankenland [640x480].jpg

Schiedam kent nogal wat polders. Zo zijn er nog de Westfrankelandsestraat en -dijk, naar de polders Oud- en Nieuw-Westfrankenland. Dit stuk komt er zo te zien op neer dat de gemeente de polders moest onderhouden, maar het waterschap de zeggenschap hield.

Schiedam kent nogal wat polders. Zo zijn er nog de Westfrankelandsestraat en -dijk, naar de polders Oud- en Nieuw-Westfrankenland. Dit stuk komt er zo te zien op neer dat de gemeente de polders moest onderhouden, maar het waterschap de zeggenschap hield.

ZH gemeente Schiedam in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schiedam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schiedam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schiedam

Terug naar boven

Status

- Schiedam is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Schiedam.

- De gemeente Schiedam is in 1868 vergroot met de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. Oud-Mathenesse en Nieuw-Mathenesse vallen tegenwoordig onder Rotterdam. Kennelijk is die 'verhuizing' gebeurd bij een van de grenscorrecties die tussen 1909 en 1941 tussen deze 2 gemeenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er nog een wijk Mathenesse die nog wél grotendeels onder de stad valt.

- Per 1-8-1941 is de gemeente Schiedam vergroot met het grootste deel van de gemeente Kethel en Spaland. Formeel is deze bebouwing opgegaan in de bebouwde kom van de stad. In de praktijk zijn ter plekke het oude dorp Kethel (door ons gekwalificeerd als een 'dorp in de stad') en de buurtschappen Bijdorp, Kerkbuurt, Polderweg en Windas nog altijd goed herkenbaar.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Schiedam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1264 Novum Sciedammum, 1268 Nuwen Sciedamme, 1316 Sciedamme.

Naamsverklaring
Dam
'waterkering' in de Schie, het water dat Delft met de Maas verbond. De waternaam schie is een afleiding bij schieten, op dezelfde manier als de waternaam vlie dat is bij vlieten. Zie ook Overschie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schiedam ligt ingeklemd tussen Rotterdam in het O en Vlaardingen in het W en grenst in het Z aan de Nieuwe Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de stad en gemeente Schiedam 2.067 huizen met 12.360 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad en gemeente ca. 35.000 huizen met ca. 76.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Schiedam. Op hun site vind je onder meer een encyclopedie van de stad, ingedeeld op thema. Het verenigingstijdschrift Scyedam verschijnt vijf maal per jaar. Het bevat een groot scala aan artikelen over de geschiedenis van de stad, variërend van gedegen historische studies tot weergaven van mondelinge historie in kleine en grote verhalen. Het tijdschrift is gratis voor leden en wordt hen toegezonden. Losse nummers zijn te koop bij de Schiedamse boekhandel. Verder zijn - voor zover de voorraad strekt - ook nog de reeds verschenen nummers bij de vereniging te koop. Alle artikelen uit de eerste 186 nummers (tot november 2011) zijn ook op cd-rom verschenen. De vereniging heeft ook een Bezoekerscentrum (Hoogstraat 74a, tel. 010-4268128), waar je van harte welkom bent op de volgende dagen en tijden: woensdag van 10.30-12.30 uur, vrijdag van 13-15 uur en zaterdag van 12-16 uur.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de Woonvisie Schiedam 2030 staat de koers die de gemeente volgt op het gebied van wonen. De gemeente heeft uitgezocht hoe we het beste kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Zodat je op langere termijn met plezier in jouw stad woont. De Woonvisie is vastgesteld in 2012 en geeft richting aan het woonbeleid tot 2030. De Woonvisie is een richtlijn. Het is nog niet bekend wat er tot 2030 precies gebouwd wordt. Wat wel duidelijk is: de stad vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe. In 2019 wordt de Woonvisie vernieuwd. Schiedammers die op zoek zijn naar een betere woning, verlaten nu vaak de stad. Het doel van de Woonvisie is dat Schiedammers 'wooncarrière' maken. Dit houdt in dat inwoners van de stad een aantrekkelijke nieuwe woning vinden in de eigen stad en hier blijven wonen. Een belangrijk onderwerp in de Woonvisie is de woningvoorraad. De Woonvisie zet er op in dat er meer verschillende soorten eengezinswoningen komen in de stad. Dat kunnen huurwoningen in de vrije sector zijn, maar ook koopwoningen. Daarnaast moeten er natuurlijk ook voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven, die kwalitatief goed en bereikbaar zijn. We werken daaraan samen met woningcorporatie Woonplus."

- URBACT is een Europees samenwerkingsproject dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van steden en kennisuitwisseling. Binnen dit programma zijn in 2017 97 ‘Good Practices’ uit 25 Europese landen geselecteerd. Om als good practice-stad te worden bestempeld, moet in de desbetreffende stad een unieke aanpak zijn ontwikkeld, die imponerende resultaten heeft geboekt. Met deze benoeming krijgen steden een leidende rol in zogeheten Transfer Networks. In Nederland zijn 3 van zulke good practices benoemd: Schiedam, Heerlen en Groningen. Wat er in dit kader zo bijzonder is aan eerstgenoemde stad, lichten wij hierna toe.

Ingesloten tussen Rotterdam, de rivier de Nieuwe Maas, Vlaardingen en natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland, is de stad aan alle kanten haar grenzen aan het bereiken of heeft deze al bereikt. Dat maakt nieuwbouw en verdere groei van de gemeente lastig. De schaarse ruimte vraagt erom dat de gemeente creatief omgaat met de beschikbare ruimte. En dat lijkt vandaag de dag heel goed te gaan lukken. Een belangrijke impuls hiervoor was de komst van snelweg A4 tussen de stad en Delft. Na meer dan 50 jaar discussies en voorbereidingen, heeft de rijksoverheid in 2009 bepaald dat de snelweg daadwerkelijk moest worden aangelegd, ondanks het vele verzet van buurtbewoners, milieuactivisten en andere belanghebbenden. Een compromis is bereikt door de weg ter hoogte van Schiedam als tunnel aan te leggen en in een groot deel van Midden-Delftland de weg verlaagd aan te leggen.

Het tunneldak gaf ruimte voor bebouwing. De gemeente zag haar kans schoon om voor de gemeente in bredere zin een ruimtelijke transformatie aan te gaan en de kansen voor wonen, werken, sport en recreatie integraal en in relatie tot elkaar te bekijken. De gemeente besloot het plan ‘Schiedam in Beweging’ te lanceren. De beschikbare ruimte die het tunneldak toevoegt, heeft een kettingreactie teweeggebracht van vrijkomende ruimte voor woningbouw, sport en recreatie. Aangezien de gemeente graag de sociale mobiliteit wil stimuleren, is de vrijgekomen grond veelal bedoeld om woningen van het duurdere segment te realiseren. Op deze manier kunnen Schiedammers een wooncarrière doormaken binnen de gemeente. Op het voormalige sportpark Kethel en op sportpark Harga kwam beweging tot stand doordat sportclubs fuseerden en een nieuwe plaats toebedeeld kregen (zie daarvoor verder onderaan deze pagina bij Links > Sport > hockey en voetbal). De grond die is verkocht voor woningbouw, maakte de bouw van nieuwe sportcomplexen mogelijk. Daarnaast is er een park bij gekomen op de rest van het tunneldak, wat nieuwe recreatieve mogelijkheden biedt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schiedam heeft 238 rijksmonumenten.

- Schiedam heeft 150 gemeentelijke monumenten.

- Schiedam op de kaart is een site met een interactieve kaart waarmee je bezienswaardigheden en anderszins cultureel erfgoed van deze stad kunt bekijken.

- Voormalige kapel oude RK begraafplaats.

- In Schiedam staan de 7 grootste molens ter wereld. Molen De Nieuwe Palmboom (Noordvest 34) is als museummolen te bezichtigen. De overige molens zijn: Molen De Drie Koornbloemen. - Molen De Noord. - Molen De Walvisch. - Molen De Vrijheid. - Molen Nolet. Molen De Kameel stond tussen 1715 en 1868 nabij het Doeleplein, naast de toenmalige Overschiese Poort. De molen maakte deel uit van een bestand van zo’n 20 hoge stellingmolens, die zorgden voor het malen van graan voor de destijds grootschalige Schiedamse jeneverindustrie. In 1865 verloor De Kameel door een storm de roeden, ijzeren as en kap. De molenromp diende nog enige jaren als houtzagerij, maar werd tenslotte na een brand gesloopt. In 2000 nam Stichting De Schiedamse Molens het initiatief tot herbouw van De Kameel. De herbouw van de molen is in 2011 gereed
gekomen.

- De Babbersmolen in Schiedam, de oudste stenen poldermolen van Nederland (1710) is in 2013 gerestaureerd.

- Sinds de jaren vijftig verzamelt het Stedelijk Museum Schiedam eigentijdse kunst. De belangrijkste kerncollectie van het museum is de ‘experimentele' en ‘informele' kunst uit de jaren 1945-1960, waartoe circa 250 Cobra-werken van schilders als Karel Appel, Constant, Corneille en vele anderen behoren. De Cobra-leden laten zich inspireren door de spontaniteit van het kind en ‘primitieve culturen'. Geliefde onderwerpen zijn fantasiedieren en fantasiewezens, neergezet in onvermengde, sprekende kleuren. Enkele kunstenaars verbeelden ook de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

"Op 9 september 2017 liepen tientallen verenigingen in optocht door de stad. Voorop de Rijnmond-band, achteraan die van carnavalsverenging De Rietzeilers. Daartussen de trotse leden van de verenigingen met hun nieuwe vaandels, van de Dahliavereniging tot Leefbaar Schiedam, van de taekwondoclub tot de scouting en van de toneelvereniging tot de reddingsbrigade. Iedereen zag die dag dat zij samen de stad sterk maken. Met die optocht sloot het Stedelijk Museum een bijzonder project af: ‘Vaandels & Verhalen’. Van te voren hadden we bedacht dat we heel gelukkig zouden zijn als er 25 verenigingen mee wilden doen: samen eten, met kunstenaars vaandels maken voor hun vereniging, een tentoonstelling maken met historische en nieuwe vaandels, en het geheel afsluiten met een optocht. Het werden er 65. Het onderwerp raakte een snaar.

Stedelijk Museum Schiedam is vanouds gewaardeerd om haar kunsttentoonstellingen over de Cobragroep, de jaren zestig en hedendaagse kunst. Die tentoonstellingen maken we nog steeds. Maar we willen ook van betekenis zijn voor de Schiedammers. En daarin slagen we niet met het traditionele tentoonstellingsprogramma. ‘Vaandels & Verhalen’ bracht het museum veel. De allochtone ouders van een basisschool verzorgden onze catering, de Dahliavereniging zette dit najaar verse bloemen in onze entree en de tip van een lid van de fotoclub leidde tot een succesvolle tentoonstelling over een oude werf, met foto’s van Cas Oorthuys. Maar we leerden vooral dat we contact maken als we aansluiten bij wat de Schiedammers bezighoudt.

We willen hiermee niet alleen doorgaan, maar een stap verder zetten. Najaar 2018 lanceerden we daarom een driejarig project: 'Mijn Schiedam', bedoeld voor nieuwsgierige Schiedammers die met hun creativiteit en verhaal willen bijdragen aan een sterke stad. Die het fijn vinden om echt contact met elkaar te hebben en iets te doen wat waardevol is voor henzelf en de ander. En die het prettig vinden van elkaar te leren en met het museum samen willen programmeren. Het Stedelijk Museum zet daarvoor zijn expertise en netwerk in." (bron en voor nadere informatie zie het interview met directeur Deirdre Carasso op MMnieuws.nl, 15-12-2018)

"Stedelijk Museum Schiedam heeft in mei 2019 de grootste culturele publieksprijs van Nederland gewonnen: de BankGiro Loterij Museumprijs. Daarmee zijn we gekozen tot het publieksvriendelijkste museum van Nederland. ‘We hebben nieuwe mensen enthousiast weten te maken voor het museum en onze bekendheid vergroot’, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘De campagne illustreerde precies waarvoor we zijn genomineerd; dat we een plek zijn van mensen, gedragen door de stad.’ Met het prijzengeld van € 100.000 gaat het museum het plein voor het museum net zo gezellig en verrassend maken als de rest van het gebouw. In het verlengde van de gastvrijheid, introduceert het museum ook een nieuw entreeticket: het nog-een-keertje-kaartje. Was het bezoek niet helemaal wat je ervan verwachtte dan krijg je hem gratis en kun je opnieuw langskomen.

Het thema 'publieksvriendelijkheid' van deze 12e editie van de BankGiro Loterij Museumprijs stond al hoog in het vaandel bij Pierre Janssen, voormalig directeur van het museum. Hij zei: ‘Je hoeft het niet mooi te vinden. Dat vind ik soms ook niet, maar word niet boos en loop niet weg. Iemand heeft het toch maar gemaakt en er een bedoeling mee.’ Hij liet mensen nadenken over wat ze zagen, zegt Carasso. ‘Dat doen wij hem na. Maar ben je echt teleurgesteld, dan kun je ons dat laten weten. Dan geven we je een nieuw, gratis kaartje voor een volgende tentoonstelling.’ Het nog-een-keertje-kaartje is geïnspireerd door Theater aan de Schie, het enige theater in Nederland met een vergelijkbare mogelijkheid. ‘Net als zij vinden wij dat het belangrijk is dat mensen een goede ervaring hebben’, verduidelijkt Carasso. ‘En dat bezoekers iets proberen dat ze nog niet kennen. Wat publieksvriendelijkheid betreft loopt Schiedam echt voorop.’ De publieksvriendelijkheid blijkt ook in het museumcafé. Daar staat een buffet met lekkere dingen, veelal lokale producten als chocopasta, kaas, koffie en thee. Je kunt er zelf je brood snijden en pakken waar je zin in hebt. Na afloop betaal je wat je het waard vond. Deze manier van lunchen is niet alleen gastvrij maar ook uniek. Om je helemaal thuis te voelen kunnen bezoekers muziek draaien en op tafel tekenen. De kleurpotloden staan klaar." (bron: Stedelijk Museum, mei 2019)

- Schiedam staat bekend als 'de Jeneverstad van Nederland'. Daarom is op het mooiste plekje van de 'brandersstad' het Jenevermuseum gerealiseerd. Een oud branderspand met werkende branderij is in 1996 getransformeerd tot museum. De meesterknecht stookt nu nog steeds het vuur op. Hij maakt de moutwijnjenever, Old Schiedam, precies zoals 300 jaar geleden. Beleef in het museum hoe de 'nationale neut' gemaakt wordt. Welke arbeid en kunde erbij komt kijken om 'van korrel tot borrel' te komen. Ontmoet de glasblazer, koperslager, kuiper en zakkendrager en proef zelf waar al die moeite voor gedaan is. De stad is dankzij haar jenever wereldwijd een begrip geworden. De vele miniatuurflesjes uit alle windstreken, oude reclame-affiches en vele etiketten in het museum getuigen ervan.

- In het Nationaal Coöperatie Museum kun je je een beeld vormen van de opkomst, de bloei en de neergang van de Coöperatie in Nederland gedurende meer dan 100 jaar. Behalve een keur aan verpakkingen van HAKA- en COOP-levensmiddelen, -boeken en -kunstuitingen, vind je hier tevens een schat aan informatie over de geschiedenis en de idealen van de VerbruiksCoöperaties in Nederland. De entree van het museum wordt gevormd door een buurtwinkeltje, met vooral zoete koopwaar, waarachter een huiskamer uit de jaren twintig, sober ingericht met meubilair, kolenkachel, droogrek, bedstee en stilletje.

- Op 4 mei 2019 is in Schiedam een herdenkingsteken onthuld ter nagedachtenis aan de treinramp die hier in 1976 plaatsvond. De Sprinter die frontaal tegen de internationale boottrein naar Hoek van Holland aanreed, was op weg naar station Nieuwland, maar is daar nooit aangekomen. Bij de ramp vielen 24 doden in het voorste rijtuig van de stoptrein, vijf zwaargewonden en enkele tientallen lichtgewonden. Uit een onderzoeksrapport van NS bleek dat de machinist van de Sprinter een rood sein had gemist. De ramp was destijds aanleiding om het spoorbeveiligingssysteem ATB versneld aan te leggen in heel Nederland. Op het traject waar de aanrijding plaatsvond was dit nog niet gebeurd. Desondanks had aanwezigheid van ATB deze ramp niet kunnen voorkomen, meldt ProRail incidentenonderzoeker Henk de Raadt (hoe dat zit, kun je lezen onder de link). “In overleg met betrokkenen en nabestaanden van de ramp is gekozen voor station Nieuwland als locatie voor het herdenkingsteken. Met het gedenkteken krijgen de slachtoffers een blijvend eerbetoon. Daarmee is een herdenkingsplek tot stand gekomen, die tot nu toe werd gemist”, aldus de gemeente.

- Gevelstenen in Schiedam.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vanuit Schiedam-Noord kun je over de Harreweg via het buitengebied van Midden-Delfland (met name Abtswoude) naar Delft wandelen of fietsen. Aan het begin van de weg vind je Polderpark Kethel, Natuurcentrum De Boshoek en Natuur en Milieu Educatie Centrum Harreweg. Dit deel van de gemeente vormt een overgangsgebied van de stedelijke bebouwing van de stad naar het landelijke Midden-Delfland gebied. In Natuurcentrum De Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving zijn geplaatst. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er 'touch screens' aanwezig waarop je je kennis omtrent de natuur op een interactieve manier kunt testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Hier kun je wandelen over de paden en zien wat er allemaal voor moois aan planten en bomen in Nederland groeit. Een van de artikelen die in de winkel van het Natuurcentrum verkrijgbaar is, is natuurhoning uit de eigen bijenstal. In Polderpark Kethel ligt ook het Natuur en Milieu Educatie (NME) Centrum Harreweg. In dit centrum wordt les gegeven aan basisschoolleerlingen. Drie keer in het jaar is het centrum open op open dagen in het weekend. Daarnaast biedt het centrum onderdak aan kinderopvangorganisatie KomKids (Greenkids).

- Op Parels van Schiedam vind je het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, sport en kinderparticipatie. Het aanbod richt zich op leerlingen in het primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs.

- "Stichting Mooi Werk in Schiedam is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie. Binnen de projecten worden kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven gecombineerd. Een bijzonder boek, een indrukwekkend schilderij, muziek waardoor je wordt geraakt. Kunst en cultuur is voor iedereen, jong en ouder, hoog en laag opgeleid en van alle culturele achtergronden. Het is mooi om culturele en kunstzinnige ervaringen te delen, want kunst verbindt, zet je aan het denken en inspireert. Verbindingen maken door én met kunst is precies wat Mooi Werk doet. Creatief leren, leren denken, vermogen tot fantasie en verbeelding zijn essentieel voor individuele ontwikkeling, studie, werk en een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.

Het doel van Mooi Werk is om mensen van alle leeftijden te stimuleren hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Mooi Werk wil de horizon, de kansen en het perspectief op de wereld van mensen verbreden door het ontmoeten, herkennen, leren kennen en bekijken van “de ander” in de kunst. Wij willen hierin een aanjager zijn en ons streven is dan ook dat kunst, cultuur en cultuureducatie vaste onderdelen worden in het leven van mensen. De stichting ontwikkelt en organiseert kunstprojecten op maat, in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Mooi Werk maak je niet alleen. Kunst is van en voor iedereen. Of je nu 8 of 80 bent, binnen Mooi Werk ligt de nadruk op talentontwikkeling en actieve cultuurparticipatie, want meedoen is de kunst!"

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Schiedam van fotograaf Martin Stevens.

- Oude ansichtkaarten van Schiedam.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schiedam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Schiedam. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - "SCHIE is de lokale omroep van Schiedam. We houden je 24 uur per dag op de hoogte van al het nieuws in de stad. Dat doen we op radio, televisie en op internet via de website en social media. De programma’s van SCHIE worden gemaakt door een enthousiast team bestaande uit een aantal betaalde krachten en vooral veel vrijwilligers. Daarnaast heeft SCHIE een aantal stageplaatsen beschikbaar. Wij zien het als onze taak om niet alleen relevante nieuwsverhalen te vertellen, maar ook een kweekvijver te zijn voor talent."

- Sport: - Voetbal Vereniging Kethel Spaland (VVKS) is ontstaan uit een fusie tussen SC Spaland en Voetbal Vereniging Kethel (VVK), wat net als bij de hierboven beschreven hockeyclubs is gestimuleerd door de komst van de nieuwe A4. VVKS heeft ca. 900 leden en speelt nu, samen met verenigingen op het gebied van handbal, softbal, honkbal, cricket en dans, op het nieuwe Sportpark Prins Willem-Alexander dat gerealiseerd is op het tunneldak van de A4. Ook VVKS wil net als de hockeyclub zijn sociaal-maatschappelijke functie verder uitbouwen. Zo is er al kinderopvang gerealiseerd, komt er schoolvoetbal, is men bezig om het G-voetbal hier te introduceren, komen er 2 nieuwe trapveldjes en zijn er plannen voor een rollerskatevereniging.

- Hockey Combinatie (HC) Schiedam is het gevolg van een fusie tussen de twee Schiedamse hockeyclubs: SVV Asvion en SH Spirit. De club speelt op hockeycomplex Harga, gelegen direct ZO van Knooppunt Kethelplein (A20/A4). Door de fusie is de HC met 1350 leden en bijna 90 teams een van de grotere hockeyverenigingen in Nederland geworden. In verband met de herinrichting van het gemeentelijk grondgebied naar aanleiding van de aanleg van de A4 (waarvoor zie verder bij Recente ontwikkelingen) heeft de gemeente de hockeyclubs de vraag voorgelegd of fuseren (met een bijbehorend nieuw complex) wellicht een optie zou kunnen zijn. Voorzitter René van der Klink: “We hebben als bestuur een onderzoekscommissie in het leven geroepen en deze gevraagd om drie scenario’s te onderzoeken en daar een SWOT-analyse van te maken: (1) het blijft zoals het is: Spirit en Asvion apart, (2) beide hockeyclubs delen het terrein maar blijven aparte clubs en (3) fuseren, oftewel een hele nieuwe club. Het advies dat daaruit voort is gekomen, was overduidelijk: kijkend naar de kansen en bedreigingen, dan is het beste om te fuseren.

We waren het er al vrij snel over eens dat we qua uitstraling en het complex op het hoogst haalbare niveau wilden gaan zitten, zelfs al is dat qua huidige prestaties nog niet helemaal terecht. Hierdoor kunnen we mogelijk in de toekomst wel meedoen op het hoogste niveau van Nederland. Een aantal voorbeelden van de nieuwe hoge standaard die we hebben weten te realiseren: het complex beschikt over 4 watervelden. Ter vergelijking; wereldwijd zijn er slechts 3 hockeyverenigingen die dit ook hebben. Watervelden versnellen het spel enorm en geven het ook een andere dynamiek. Aangezien de top alleen maar op watervelden speelt, geeft dit ons een enorme aantrekkingskracht om hier wedstrijden te laten spelen. En dat is ook precies wat we in de afgelopen tijd hebben gezien: belangrijke wedstrijden zijn hier al geweest, zoals oefeninterlandwedstrijden van het Nederlands hockeyteam, play-offwedstrijden van de landelijke jeugd en er zijn al contacten gelegd met een trainingsstage van het Belgisch en Chinees hockeyelftal. Daarnaast beschikt het complex over technische snufjes, zoals een videotoren en wifi-aansluitingen in de dug-outs."

“De woningbouw hiernaast moet nog gerealiseerd worden: 500 woningen, met nieuwe bewoners die het hier gezellig moeten gaan vinden. Daar willen wij als hockeyvereniging graag een bijdrage aan leveren. En om die goede sfeer in een vroeg stadium al te laten ontstaan, zorgen we dat het clubhuis meer als een buurthuis gaat functioneren. Zo worden de bewonersavonden, waarbij de projectontwikkelaars de bewoners informeren over de voortgang, hier gehouden zodat ouders en kinderen hier al eens zijn geweest en het de drempel voor hen verlaagt. In de toekomst willen we mogelijk buurt-barbecues, borrels en het bewonersoverleg hier laten plaatsvinden. Op deze manier hopen we dat de vereniging een sociaalmaatschappelijke functie krijgt."

René van der Klink concludeert: ”Door 'Schiedam in Beweging' hebben we onze stad als hockeystad op de kaart gezet. Als ik zie hoe het afgelopen half jaar is verlopen, dan kan ik niet anders dan trots zijn: al twee topwedstrijden, veel bekijks door andere verenigingen en een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Het is - als tip voor andere verenigingen - naar mijn mening dan ook essentieel om vernieuwingsplannen niet meteen af te slaan omdat er mogelijk gefuseerd moet worden. Niet direct in de slachtofferrol gaan zitten, maar vanuit eigen kracht meedenken!" (bron: Platform31, 6-3-2018)

- Openbaar vervoer: - Intercitytreinen kunnen blijven stoppen op Station Schiedam. Om dat mogelijk te maken, worden twee sporen vernieuwd die eerder werden gebruikt voor de Hoekse Lijn (richting Hoek van Holland). Dat hebben de gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in februari 2019 afgesproken. De intercity-status van dit station was lange tijd onzeker in verband met de kosten die hieraan verbonden waren. Door de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn, werden de twee te vernieuwen sporen niet meer gebruikt. Het ministerie stelt 27 miljoen euro beschikbaar om de sporen te vernieuwen en weer in gebruik te nemen. Doordat intercity’s hier kunnen blijven stoppen, blijft de rechtstreekse verbinding tussen deze stad en Amsterdam in stand. (bron en voor nadere informatie zie: SpoorPro, februari 2019)

Reactie toevoegen