Zoetermeer

Plaats
Stad en gemeente
Zoetermeer
Haaglanden
Zuid-Holland

zoetermeer groeten uit 1962 [640x480].jpg

Zoetermeer, Groeten uit, 1962

Zoetermeer, Groeten uit, 1962

ZH gemeente Zoetermeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zoetermeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zoetermeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zoetermeer

Terug naar boven

Status

- Zoetermeer is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, regio Haaglanden.

- De gemeente Zoetermeer is per 1-5-1935 vergroot met de gemeente Zegwaart.

- Wapen van de gemeente Zoetermeer.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zoetermeer.

- Onder de stad Zoetermeer vallen ook de buurtschappen Roeleveen (deels) en Voorweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1269 Soetermere, 1280-1287 Zutermere, 1334 Soetermeer, 1351-1356 Zoetermere, 1883 Zoetermeer.

Naamsverklaring
Oude waternaam, vroeger ten onrechte geduid als 'zuidermeer', met bewaarde Germaanse klankstand (zogeheten oe relict), of verbonden met zwet 'grenssloot'. Het eerste deel bevat dezelfde waternaam Zoete als in Zoeterwoude, met het toponymisch suffix -er verbonden aan het grondwoord mere, dus 'meer, water' van of bij (de bewoners van) de rivier Zoete, waarschijnlijk zo genoemd naar zijn drinkbare zoete of aangenaam smakende water. Vergelijk ook Zwieten. Nadat de waternaam op de plaatsnaam was overgegaan, werd het water aangeduid als Zoetermeerse Meer (kort na 1574 Soermerse meer, 1615 Soetermeersse Meer), begin 17e eeuw drooggelegd, krachtens octrooi van 1613.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zoetermeer ligt O van Den Haag en wordt doorsneden door de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zoetermeer 124 huizen met 892 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/270 (= huizen/inwoners), buurtschap De Voorweg 79/571 en polder de Meerpolder 7/51. Tegenwoordig heeft de stad ca. 55.000 huizen met ca. 122.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zoetermeer, kun je terecht bij de volgende instanties:

- De doelstelling van Historisch Genootschap Oud Soetermeer is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van de stad Zoetermeer en van het dorp Zegwaart, dat in 1935 in de gemeente is opgegaan. Oud Soetermeer bestaat sinds 1949 en telt zo’n 1.250 leden. Iedereen kan lid worden en hen zo steunen. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies actief. De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie foto’s, kaarten en films over de gemeente. Oud Soetermeer organiseert activiteiten voor leden, belangstellenden en scholen en verzorgt historische publicaties over de stad. Hier kun je lezen over hoe de vereniging is ontstaan en wat er sindsdien zoal is gebeurd.

- Stadsmuseum Zoetermeer gaat over verleden, heden en toekomst van deze stad. Het gaat over mensen en de samenleving en over de moderne hedendaagse stadscultuur. De bibliotheek van het museum is openbaar toegankelijk tijdens de openingstijden van het museum. Een rijk scala aan boeken en tijdschriften over de vroege en hedendaagse geschiedenis van de stad kan er worden ingezien en bestudeerd, naast onder meer literatuur over vormgeving en interieur, volkscultuur, architectuur en stedenbouw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2005 hebben de corporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes samen met de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herstructurering van de wijk Palenstein, destijds de eerste grote uitbreidingswijk van Zoetermeer. Daarin zijn afspraken gemaakt over de renovatie en sloop van een groot aantal sociale huurwoningen, welzijnsvoorzieningen en de nieuwbouw van een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen en nieuwe welzijnsvoorzieningen in de wijk. In 2012 is de Wijkvisie Palenstein vastgesteld, waarin de afspraken van 2005 zijn bijgesteld. In 2013 is het Bestemmingsplan Palenstein vastgesteld. Daarin zijn de plannen van de wijkvisie voor de herstructurering juridisch vastgelegd.

De Wijkvisie beschrijft een gezinsvriendelijke, groene en levendige stadswijk, waarin rekening is gehouden met de wensen van bewoners. Hoog- en laagbouw wisselen elkaar af in een prettige wijk met een parkachtig karakter. Vrijwel het hele openbare gebied wordt opnieuw ingericht, met veel groen en water, waaronder een nieuwe singel en een waterspeelplaats. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken (Oude Dorp, Stadshart, en Culturele As). Om de Wijkvisie te kunnen realiseren, worden vijf galerijflats gesloopt. Daar komt gevarieerde nieuwbouw voor terug. In totaal worden ruim 500 nieuwe woningen gebouwd, 3.500 m2 aan winkels, en 2.000 m2 aan maatschappelijk onroerend goed.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoetermeer heeft 16 rijksmonumenten.

- Zoetermeer heeft 107 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Hoop (Eerste Stationsstraat 37a) is een ronde stenen stellingmolen uit 1897. De molen is gebouwd ter vervanging van een eerdere wind- en stoomkorenmolen, tevens pelmolen op dezelfde plek, die op 16 januari 1897 is afgebrand. Vermoedelijk was dit een achtkantige houten molen. In 1936 is het gaande werk uit de molen gesloopt en sindsdien was De Hoop uitsluitend in gebruik als graansilo. Sinds een ingrijpende restauratie (1983-1986) is de molen weer maalvaardig, en wordt er wekelijks op ambachtelijke wijze graan gemalen. Op vrijdagen en zaterdagen is de molenwinkel geopend en worden er allerlei bakbenodigdheden verkocht. De meeste hiervan zijn in de molen geproduceerd.

- Molendriegang Zoetermeer: - Ondermolen. - Middenmolen. - Bovenmolen.

- De watertoren aan de Vierde Stationsstraat dateert uit 1928. Na jarenlange leegstand en onderhandelen is in 2014 de knoop doorgehakt: de watertoren is gekocht door ondernemer Henk Willem van Dorp. Hij gaat de toren verbouwen tot kantoren en gaat er ook zelf in wonen. Naar verwachting is de verbouwing in 2018 gereed.

- Gevelstenen in Zoetermeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in Zoetermeer 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zoetermeer is door Nederland Zoemt in 2018 verkozen tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. Het is daarmee de eerste gemeente die deze titel krijgt. Horst aan de Maas en Sint Anthonis eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats. De prijs bestaat uit 50 m2 biologische bloembollen en een groot bijenhotel. Anno 2018 zijn er ruim 40 bijvriendelijke gemeenten in Nederland. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk beheer en nestgelegenheid voor wilde bijen.

In Zoetermeer is een groot deel van de vaste planten en heesters bijvriendelijk. Dat betekent dat ze voor bijen een goede bron voor nectar en stuifmeel zijn. Daarnaast heeft de stad de laatste 5 jaar ruim 3.200 bijvriendelijke bomen geplant en wordt het openbaar groen bijvriendelijk beheerd, door bijvoorbeeld minder te maaien. De gemeente doet verder veel richting bewoners, zoals maandelijks een stuk over de bij in het streekblad, bijenhotels maken in de dagopvang, lezingen en groenadoptie. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij; de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. (bron: Natuur & Milieu, 22-11-2018)

- De Nieuwe Driemanspolder ligt W van Zoetermeer, W van het Buytenpark, N van het Westerpark, O van Leidschenveen, Z van de buurtschap Wilsveen. Het N deel van de polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, het Z deel ligt in de gemeente Zoetermeer. De gemeentegrens loopt door de Limietsloot. De Nieuwe Driemanspolder ondergaat de komende jaren een metamorfose. Veehouderij en akkerbouw maken plaats voor natuur, recreatie en waterberging. In tijden van langdurige en heftige regenval kan het gebied vol lopen en zodoende het tijdelijke overschot aan regenwater uit de bewoonde omgeving opvangen. De Nieuwe Driemanspolder wordt een wandel- en fietsgebied en een landschapspark, en zijn er plassen, ruiterpaden, moeras, planten en dieren. Het project beoogt medio 2020 gereed te komen. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website N3MP.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Zoetermeer en Zegwaart.

- Oude foto's en ansichten van Zoetermeer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoetermeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zoetermeer.

- Wijken: - Site over de wijk Oosterheem, de laatste grote nieuwbouwwijk van Zoetermeer.

- Zorg: - Zorgboerderij Swaenensteyn.

Reactie toevoegen