Capelle aan den IJssel

Plaats
Stad en gemeente
Capelle aan den IJssel
Zuid-Holland

capelle_aan_den_ijssel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Capelle aan den IJssel is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Capelle aan den IJssel is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

gemeente_capelle_aan_den_ijssel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Capelle aan den IJssel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Capelle aan den IJssel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

capelle_aan_den_ijssel_kaart_ca._1950_kopie.jpg

Tot in de jaren vijftig blijft Capelle aan den IJssel een landelijk gelegen gemeente, met de dorpjes Capelle, gelegen in het ZO aan de rivier, Keten in het ZW en Schinkel in het N. Nadien groeit in slechts enkele decennia tijd alles aan elkaar.

Tot in de jaren vijftig blijft Capelle aan den IJssel een landelijk gelegen gemeente, met de dorpjes Capelle, gelegen in het ZO aan de rivier, Keten in het ZW en Schinkel in het N. Nadien groeit in slechts enkele decennia tijd alles aan elkaar.

Capelle aan den IJssel.JPG

Capelle aan den IJssel, gezien vanuit de Kokerstraat in Krimpen aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, gezien vanuit de Kokerstraat in Krimpen aan den IJssel

Capelle aan den IJssel (3).JPG

Capelle aan den IJssel, gezien over de Hollandse IJssel vanuit Krimpen aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, gezien over de Hollandse IJssel vanuit Krimpen aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Terug naar boven

Status

- Capelle aan den IJssel is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Capelle aan den IJssel.

- Onder de stad Capelle aan den IJssel valt ook een deel van de buurtschap 's-Gravenweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1316 Cappelle, 1331 Capelle, 1339 Capellen up die Ysele, 1346 Capelle op die Ysel, 1350 van der Capelle ende van der Niewerkerke, 1725 Cappelle aen den Yssel, 1840(1) Capelle op den IJssel, 1883 Kapelle, 1901 Capelle aan den IJsel.

Zoals je ziet is het inmiddels ruim 100 jaar geleden dat deze plaats nog - ook - als Kapelle werd gespeld. Maar mondeling hoor je het verschil natuurlijk niet, en in de volksmond zal deze plaats vast kortweg Capelle worden genoemd, waardoor het ondanks het postcodesysteem incidenteel toch nog voorkomt dat iemand in de verkeerde plaats terecht komt. Zo stond in september 2018 de trouwambtenaar die een stel uit Heerhugowaard in Capelle aan den IJssel moest trouwen, in het Zeeuwse Kapelle te wachten. Het stel is later alnog getrouwd in het Capelle dat ze bedoelden...

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse capelle = kapel 'onderkerk zonder parochiale rechten', met de toevoeging 'aan den IJssel', naar de ligging aan de (Hollandse) IJssel.(2) Van der Aa(3) vermoedt dat die toevoeging is gegeven om het dorp te onderscheiden van het nabij en eveneens in Schieland gelegen dorp Moerkapelle.

Terug naar boven

Ligging

Capelle aan den IJssel ligt O van Rotterdam en grenst in het Z aan de Hollandse IJssel, in het N aan de A20. Bijzonder is dat sinds 1978, door een grondruil met Rotterdam, het voormalige dorp Kralingse Veer als enclave van Rotterdam door Capelle wordt omsloten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel 191 huizen met 1.546 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 66/525 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Keeten (later Keten gespeld) 53/424, Oudeplaats (later Oude Plaats gespeld) 39/255 en 's-Gravenweg 33/342. De gemeente omvatte vroeger ook nog de buurtschap Nieuwe Schenkel (later Schinkel gespeld). Tegenwoordig heeft de stad en gemeente ca. 30.000 huizen met ca. 67.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het drassige land in deze streken is vanaf ongeveer 1100 ontgonnen vanaf de noordoever van de IJssel. Dat is het begin van het dorpje Capelle aan den IJssel, gelegen rond de Dorpskerk. Daarnaast ontwikkelt zich W hiervan de vissersbuurt Keeten, die tegenwoordig is opgegaan in Capelle-West. Daar tussenin stond het slot, dat na 1798 in verval is geraakt en gesloopt. De grachten, het herenhuis dat op het landgoed heeft gestaan (met gedenksteen) en het dievenhuisje zijn gebleven als getuigen. Als derde kern ontwikkelt zich na de drooglegging van de Prins Alexanderpolder (1874, een meer ontstaan uit afgegraven laagveen) het dorpje Schinkelsveen, later Nieuwe Schenkel en weer daarna Schinkel geheten, ook wel bekend als De Polder. De polderwerkers en de door het nieuwe land aangetrokken boeren en tuinders maken het tot een dorp met een eigen karakter.

Tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw blijft Capelle aan den IJssel een landelijk gelegen gemeente, met in het ZO het dorpje Capelle gelegen aan de rivier, in het ZW het dorpje Keten, en in het N het dorpje Schinkel. Op een afbeelding op deze pagina vind je dat gevisualiseerd. Nadien groeit in slechts enkele decennia alles aan elkaar door de realisatie van een reeks nieuwbouwwijken.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC). De vereniging is in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). De VOC was een in 1980 opgericht initiatief van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de destijds heersende sloopdrift van het gemeentebestuur. Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de gemeente de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt. De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap. Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen. Zoals dat bij veel verenigingen het geval is, wordt ook bij de HVC veel werk verricht door vrijwilligers. De HVC verheugt zich op een grote groep van belangstellenden die zich in werkgroepen of anderszins met de historie van Capelle aan den IJssel bezig houden. De vereniging telt ruim 550 leden.

Het Historisch Museum van de HVC is gevestigd in het monumentale J.A. Beijerinck gemaal (Bermweg 13). De HVC organiseert er wisselende exposities over Capelse historische onderwerpen. Het museum is iedere zaterdag van 13.00-16.00 uur geopend. Groepen zijn ook buiten de reguliere openingstijden van harte welkom. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Capelle aan den IJssel heeft 17 rijksmonumenten.

- Capelle aan den IJssel heeft 49 gemeentelijke monumenten.

- "In de oude dorpskern van Capelle aan den IJssel domineert al meer dan 425 jaar de Hervormde (PKN) Dorpskerk (Kerklaan 2) uit 1593. De laatste 116 jaar begeleid door het prachtige Van Dam orgel. Al eeuwenlang komen er mensen samen om naar het evangelie te luisteren, elkaar verhalen uit de Bijbel te vertellen en om de belangrijkste momenten uit hun leven te delen. Het drassige land in deze streken is ontgonnen vanaf ca. 1100, vanaf de noordoever van de IJssel. Het is onbekend wanneer de eerste kerk of kapel gebouwd is. Voor de reformatie heette de Dorpskerk “Sint Nicolaaskerk”. De kerk is in 1574 door brand verwoest. De brand is vrijwel zeker ontstaan door oorlogshandelingen met de Spanjaarden, over het bezit van de IJsseldijk. Door verarming van de Capelse inwoners is pas na 18 jaar begonnen met de herbouw van de kerk. De herbouw was in 1594 klaar. In 1805 is de toren gesloopt vanwege instortingsgevaar. Twee jaar later (1807) is de toren herbouwd, met bijna allemaal oude materialen. De originele luidklok stamt uit 1607. In 2008 is het kerkgebouw uitgebreid met een kerkelijk centrum.

De kerk bestaat uit een eenbeukig schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor (1665), overdekt door tongewelven met trekbalken. Sinds 1992 wordt de kerk gesierd met een raam van gebrandschilderd glas. In het schitterende interieur zijn vele bijzondere objecten te bewonderen. De kerk heeft een lage en een hoge kansel. De hoge kansel staat staat tegen een koorhek en wordt alleen gebruikt als er geen toehoorders in het koor zitten. De hoge kansel is ongeveer 350 jaar oud en is afkomstig van een kerk in het Zeeuwse Sirjansland. Deze kerk moest worden afgebroken na de stormvloed in 1953. Op de hoge kansel staat een zandloper. Deze werd ooit gebruikt om de lengte van de preek te bepalen.

De lage kansel is ongeveer 125 jaar oud, komt uit Frankrijk en is een RK kerkmeubel. Deze heeft een sierband met het opschrift “Consolatrice des Affiléges P.P.N.”. De eerste drie woorden betekenen “Troosteres der Bedroefden”. De bedoelde troosteres is Maria. P.P.N. betekent “Priez Pour Nous”, ofwel “Bid voor ons”. 17e-eeuwse eikenhouten preekstoel. In de kerk hangt nog een Tiengebodenbord dat in 1656 is geschonken door jonkvrouw Van Cappelle. De heer Van Nijendaal uit Wijk bij Duurstede heeft vanaf 1960 drie jaar aan de restauratie ervan gewerkt. Als zijn naam op het bord mocht prijken hoefde hij er geen vergoeding voor... Overige karakteristieke elementen die de moeite waard zijn om te vermelden, zijn de stembus, de organistengalerij, het predikantenbord, de grafstenen in het koor en de koperen kroonluchters. De kaarsen in deze kroonluchters branden traditioneel in de Kerstnachtdienst." (bron: Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk)

- Het rijksmonumentale Van Cappellenhuis in Capelle aan den IJssel (Dorpsstraat 164) is een voormalig bejaardentehuis. Het pand is in 1898 in Neo-Hollandse Renaissancestijl gebouwd voor de zes jaar eerder opgerichte Van Cappellen Stichting. De stichting is opgericht door Johannes Nolen en diens echtgenote Anna Maria van Cappellen. Het pand is sinds 1979 niet meer in gebruik als bejaardentehuis. De gemeente heeft het pand toen overgenomen. Na een verbouwing is het pand in gebruik genomen als kantoorpand en muziekschool. Alleen de regentenkamer is niet aangepast. In 1999 verhuist de muziekschool naar elders. Het pand wordt nu multifunctioneel gebruikt. In de oude regentenkamer kunnen huwelijken worden gesloten.

- Door het eeuwenlang steken en baggeren van turf ontstond ten noorden van Capelle aan den IJssel en Rotterdam een uitgestrekt plassengebied. Om de opgeofferde landbouwgrond terug te winnen, maar vooral om overstromingen in de omgeving van het gebied te voorkomen, zijn de plassen rond 1873 drooggelegd en vormen voor een groot deel de Polder Prins Alexander. De aanvankelijk kale onherbergza­me polder is nu een prima woonstek geworden voor bijna 200.000 mensen die wonen in een van de laagst gelegen gebieden van Europa.

Het definitieve droogleggingsplan van de Polder Prins Alexander (1859) van ir. Jan Anne Beijerinck (1800-1871) voorzag in de bouw van drie zogeheten benedengemalen en een bovengemaal. Gemaal Jan Anne Beijerinck in Capelle aan den IJssel (Bermweg 13) dateert uit 1869 en is als enige van de oorspronkelijke benedengemalen bewaard gebleven. Aanvankelijk drie, later twee, benedengemalen moesten het water uit de plassen, en na de drooglegging uit de polder, opvoeren naar de 4 meter hoger gelegen ringvaart van waar het door het bovengemaal bij Kralingse Veer in de 2 meter hoger gelegen Nieuwe Maas werd gepompt. Sinds 1990 wordt de bemaling van de polder geregeld door een nieuw gemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel, waardoor de oude gemalen overbodig werden. In 1993 droeg Hoogheemraadschap van Schieland het gemaal, dat nog altijd kan functioneren als reservebemaling, over aan Stichting Beijerinckgemaal.

Het gemaal is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als beschermd monument en kan worden beschouwd als een object van historische waarde met een bijzondere architectuur. Het oorspronkelijk door stoomkracht aangedreven gemaal is nu het oudst nog werkende en elektrisch bediende gemaal van Nederland. De elektrische installatie, pompen en motoren dateren uit 1927 en zijn inmiddels zeldzaam geworden, terwijl het gemaal historisch van betekenis is vanwege de rol die het heeft gespeeld bij de drooglegging en de waterhuishouding van de Polder Prins Alexander. Een aantal dagen per jaar is het gemaal open voor bezoekers. De oude motoren draaien dan op volle kracht. Op deze data ben je van harte welkom om het gemaal te bekijken en de motoren in werking te zien.

- Het Dief- en Duifhuisje in Capelle aan den IJssel is het enige overblijfsel van het 16e-eeuwse Slot van Capelle en staat bekend als het kleinste museum van Nederland.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op Cultuurbalie Capelle vind je alle - meer dan 100 - aanbieders van culturele activiteiten in Capelle aan den IJssel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Het Isala Theater is een middelgroot theater in het centrum van Capelle aan den IJssel. In 1999 opende het theater zijn deuren. Het theater heeft een grote zaal (ca. 500 stoelen) en een kleine zaal (ca. 150 stoelen) en biedt een podium aan toneel, cabaret & kleinkunst, dans, literair theater, musicals, muziektheater, familie- en jeugdvoorstellingen. Naast professionele voorstellingen zijn er in het theater wekelijks filmvertoningen. Het Isala is ook partner bij het organiseren van verschillende evenementen, zoals personeelsfeesten, einduitvoeringen van scholen, bedrijfspresentaties en congressen. Daarbij vinden er door het jaar heen verschillende amateurvoorstellingen plaats."

- "In 1975 opende Kinderboerderij Klaverweide op 's Gravenweg 327 in Capelle aan den IJssel haar deuren voor het publiek. Het was toen nog een gemeentelijke boerderij. In 1988 is de kinderboerderij geprivatiseerd tot een stichting. De kinderboerderij is gevestigd in een oude boerderij uit 1650 met een bijzonder mooi rietgedekt voorhuis. De dieren staan verspreid over het hele terrein, zodat de kinderen echt 'op zoek' kunnen gaan naar de dieren. We hebben onder andere geiten, koeien, schapen, pony's, kune kune varkens, chinchilla's, ratten, cavia's en konijnen. Ook loopt er een kat en kippen rond op de boerderij. Op het terrein bevindt zich ook het Centrum voor Natuur en Milieu educatie (CNME de Hooiberg), waar educatieve lessen worden gegeven aan kinderen van de Capelse basisscholen over natuur en milieu. En natuurlijk ontbreekt de speeltuin niet! Kortom, er is van alles te doen op Kinderboerderij Klaverweide. Voor jong en ouder, als bezoeker of als vrijwilliger. Dus kom gerust een keertje langs!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Capelle aan den IJssel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Capelle aan den IJssel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Capelle aan den IJssel. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Belangenorganisaties: - "Alle zeven wijken van Capelle aan den IJssel hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Buurtkracht, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk. Hierbij volgen we een wijkgerichte aanpak. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van het WOP met de input van bewoners en ondernemers een Toekomstagenda opstellen. Deze bieden zij aan de gemeente aan, die aan de hand hiervan in samenwerking met maatschappelijke partners een Wijkuitvoeringsplan opstelt.

Ieder WOP ontvangt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de betrokken wijk versterken. Dit ‘wijkleefbaarheidsbudget’ wordt gebruikt door de WOP’s om de sociale samenhang te bevorderen en de wijkleefbaarheid te vergroten. Zo worden van dit bedrag in veel wijken straatfeesten gegeven en activiteiten voor jongeren en ouderen in de wijk georganiseerd. In bijna alle Wijkoverlegplatforms (WOP’s) organiseren werkgroepen activiteiten en inventariseren ze knelpunten in de wijk. De WOP’s en werkgroepen worden gevormd door actieve bewoners. Bewonersondersteuners van Buurtkracht ondersteunen hen. De voorzitters van de werkgroepen en de voorzitter van het WOP vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB)."

- Jeugd en jongeren: - "Jongerentheater Quint is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Wij maken jaarlijks een jongerenvoorstelling en een familievoorstelling. Dit doen wij met jongeren uit onze gemeente en de buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Het makersteam bestaat uit een schrijver/regisseur, een choreograaf, een componist, decorontwerper, kostuumontwerper en een lichtontwerper. Een mix van ervaren en beginnende professionals, die werken vanuit vriendschap en bevlogenheid om jongeren in aanraking te brengen met theater. Naast de voorstellingen verzorgen wij theaterworkshops voor het voortgezet en primair onderwijs. Jongerenvoorstelling. Om mee te spelen in de jongerenvoorstelling wordt jaarlijks in het najaar een openbare auditie gehouden. Daarna begint het wekelijkse repetitieproces. De voorstellingen worden gespeeld in april in de Luc Lutz zaal van het Isala Theater. Op verzoek spelen we ook schoolvoorstellingen voor het voortgezet onderwijs.

Familievoorstelling. Als je in de familievoorstelling wilt meespelen doe je mee aan de gratis workshops spel, zang en dans in april waarin 40 spelers worden geselecteerd. Vanaf mei wordt 30 weekenddagen gerepeteerd. De voorstelling gaat in september in première in de grote zaal van het Isala Theater in Capelle aan den IJssel en is vervolgens te zien in De Tuyter in Krimpen aan den IJssel, Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen (Zuidplas) en in het Hofplein Theater in Rotterdam. De jongeren spelen 7 vrije voorstellingen en 8 schoolvoorstellingen. Kinderen en jongeren zien hun leeftijds- en/of plaatsgenoten zingen, dansen en acteren. Een spannende voorstelling met professionele middelen gemaakt. We enthousiasmeren zowel de meespelende jongeren als het publiek en verwachten bijna 4000 bezoekers. Een uniek project in onze regio."

- "Het Kindercollege van Capelle aan den IJssel bestaat uit de kinderburgemeester en de kinderwethouders. Elk schooljaar werken zij samen met de gemeente aan een idee om de stad nog leuker, mooier en beter te maken. Heb jij ook een goed idee voor kinderen in Capelle? Meld je aan, vertel ons jouw idee en misschien zit jij straks wel in het kindercollege! De kinderburgemeester is de vertegenwoordiger van de kinderen in Capelle. Net als de burgemeester is de kinderburgemeester aanwezig bij belangrijke momenten in het jaar. Waaronder dodenherdenking, Valentijnsdag, de aankomst van Sinterklaas en natuurlijk ook bij de opening van speeltuinen. Verder werkt de kinderburgemeester samen met de kinderwethouders een schooljaar lang aan een idee voor de kinderen in Capelle. Daarom vergadert het kindercollege ongeveer tien keer per jaar op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Hoe word je kinderburgemeester van Capelle? Een goede kinderburgemeester heeft natuurlijk goeie ideeën. Wat wil jij voor Capelse kinderen verbeteren? Waar wil jij in het kindercollege aan werken? Hoe wil jij Capelle nog leuker maken voor kinderen? Beschrijf jouw idee op maximaal één A4tje en lever deze in bij je aanmelding. Wordt jouw idee gekozen tot het beste idee? Dan ben jij de nieuwe kinderburgemeester. Eindig je niet op de eerste plek? Helemaal niet erg! Er zijn heel wat kinderwethouders nodig in het kindercollege!"

- "Het KinderLab is een inspirerende plek in de wijk Schollevaar waar kinderen (t/m 12 jaar) en ouders terecht kunnen voor activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. Thema’s zijn gezondheid, taal, financiële educatie en talentontwikkeling. Welzijn Capelle is verantwoordelijk voor de coördinatie en programmering van het aanbod. Ook is er veel ruimte voor initiatieven van kinderen en ouders. Vanuit het gedachtegoed van de Vreedzame Wijk wordt samengewerkt met verschillende organisaties om het KinderLab een veilige en laagdrempelige plek te maken. Partners in het KinderLab zijn o.a. de gemeente Capelle aan den IJssel, de Sjalomschool, Bibliotheek aan den IJssel, Centrum voor Jeugd en Gezin, Perspectief Jeugdwerk, Sportief Capelle en Royal Kids kinderopvang. Ook met andere scholen en organisaties in de wijk wordt samengewerkt. Het KinderLab staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden."

- Lezen / educatie: - "In de Bibliotheek van Capelle aan den IJssel ervaar je je literaire, culturele en historische woonomgeving. Naast een ruimte in de Bibliotheek aan het Stadsplein waar je de collecties kunt bewonderen is er een digitale plaats ingericht waar je te weten kunt komen hoe Capelle is zoals het is en waar je kennis kunt maken met de Capelse schrijvers. Bij Bibliotheek Capelle Centrum kun je terecht om te lezen, te leren en digitaal mee te doen. Faciliteiten; WiFi; Zaalverhuur; Internet-pc; Computerlokaalverhuur; Leestafel; Cursus-/vergaderruimte; (individuele) werk-/studieplekken; Print- en kopieerfaciliteiten; (oefen)computers."

In de bibliotheek van Capelle aan den IJssel is ook een eetcafé van Brownies & downieS (voor zowel ontbijt, koffie als lunch). "Je kunt bij ons heerlijk genieten van onze ambachtelijk bereide gerechten die gemaakt worden in onze open keuken. De warme huiselijke sfeer zorgt ervoor dat je gelijk op je gemakt bent in ons lunchcafé. Onze bijzondere medewerkers staan klaar om het je naar de zin te maken en van jouw lunchmoment een echte beleving te maken. In de gehele bibliotheek kan er genoten worden van de Brownies&downieS menukaart. Tevens zijn er twee vergaderzalen die verhuurd worden aan bedrijven en gemeente, waarbij wij de catering verzorgen. Ook voor een feestje is onze locatie af te huren. Voldoende mogelijkheden dus. Neem gerust eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken."

- Muziek: - "De harmonie van de in 1899 opgerichte Muziekvereniging EMM uit Capelle aan den IJssel speelt stukken variërend van pop tot klassiek en van film tot rock. Jaarlijks worden er verschillende soorten concerten gegeven, zoals optredens in de Capelse wijken, en concerten in theaters of kerken. Daarnaast wordt er regelmatig meegedaan aan festivals en andere optredens door het hele land. De malletband van EMM is een groep die zich richt op het spelen van populaire muziekstukken op slagwerkinstrumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel melodische als niet-melodische slagwerkinstrumenten. De melodieën op marimba’s, xylofoons en bells worden ondersteund door drums, pauken en ander ongestemd slagwerk. Samenwerkingsconcerten met andere verenigingen komen ook veel voor en geven vaak een nieuwe dimensie aan het maken van muziek. Nieuwe leden zijn van harte welkom, dus als je geïnteresseerd bent kan je altijd op dinsdagavond voor de harmonie of op woensdagavond voor de malletband (beide vanaf 19.30 uur) even binnenwandelen in de Schenkelstee om een kijkje te nemen."

- "Bobby's Bigband is een swingende jazzformatie, met een beheerste eigen sound. De ‘roots’ van Bobby’s Bigband liggen in Krimpen aan den IJssel en zijn diep geworteld. Al in 1921 werd de voorloper van de huidige jazzformatie opgericht. Sinds 2003 legt de band zich toe op het spelen van jazzmuziek in de ruimste zin. De band kent de ‘klassieke’ bigbandbezetting: 5 saxofoons, 4 trombones, 4 trompetten, 1 bassist, 1 gitarist, 1 pianist en 1 drummer. Veelal wordt de band aangevuld met een gastzanger of -zangeres. De band bestaat uit jong-professionals en liefhebbers op gevorderd niveau. De mooiste livemuziek maakt uw evenement helemaal af. U bepaalt zelf de sfeer: klein of groot, jazzy, funky of een mix met bekende pop. Wij spelen alles graag! Voor een volle dansvloer? Klein op de achtergrond? Bobby’s muziek zet overal de juiste toon. Boek Bobby’s Big Band uit Capelle aan den IJssel en bezorg uw gasten een ongehoorde herinnering."

- Welzijn: - "De visie van Welzijn Capelle is het streven dat iedere inwoner van Capelle aan den IJssel zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijke leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving, vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet. Onze missie is “Voorkomen, Versterken en te Verbinden”. Dit doen we door: het voorkomen van zwaardere vormen van hulp en zorg; het versterken van de eigen kracht en die van het sociaal netwerk door het activeren en/of ondersteunen van Capellenaren die dit nodig hebben (activering); verbinden van de leefwereld van Capellenaren met de systeemwereld waarin zij leven als ook het bevorderen van integratie en participatie.

Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies aan iedereen in Capelle aan den IJssel die dat nodig heeft. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Wat we doen: Administratiecafés (in het Huis van de Wijk); Buurtbemiddeling; Buurtmoeders; CAPSLOC; Cliëntondersteuning (aan volwassenen); Jongerencoaching; Kinderbuurtcoaching; KinderLab; Locatiegebonden jongerenwerk; Maatschappelijk werk; Schulddienstverlening; Servicepunt mantelzorg; Sociaal Raadsliedenwerk; Sociaal wijkteams; Vluchtelingenwelzijn; Vrijwilligerswerk; Wijkwinkels (in het Huis van de Wijk)."

- Duurzaamheid: - "Schonere energie tegen lagere kosten, dat is goed voor onze leefomgeving en voor je portemonnee. We kunnen energie besparen door het nemen van maatregelen of veranderingen in gedrag. Ook kun je profiteren van je dak, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente, Energie Collectief Capelle en de WoonWijzerWinkel helpen jou hiermee! Voor informatie over verduurzaming van je woning kun je terecht bij de WoonWijzerWinkel. Dit is het officiële energieloket van de gemeente Capelle aan den IJssel waar je onafhankelijk advies krijgt over de verduurzaming van je woning.

Ons klimaat verandert. Capelle aan den IJssel is een van de laagstgelegen steden van Europa, waardoor wij bij extreem weer kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Daarom investeren wij in Capelle zodat we in de toekomst droge voeten te houden. Maar ook om tijdens droge zomers te zorgen dat de stad niet te heet wordt. Anticiperen op klimaatadaptatie vraagt om samenwerking met veel partners. Samen werken we aan het vergroenen van de stad. Particulieren, bedrijven en andere organisaties stimuleren we om hun tuinen, daken en gevels te vergroenen. Met een groenere tuin draag je bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame en groene stad. We maken dan het liefst alleen nog maar gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen we nieuwe grondstoffen maken. Zo kunnen we producten repareren, ombouwen, hergebruiken, of we maken er compleet nieuwe producten van. Zo besparen we op grondstoffen en energie. Dit noemen we: circulaire economie. Benieuwd wat we in Capelle doen aan Circulaire Economie? Bekijk dan deze infographic!

In 2050 is Capelle aan den IJssel een duurzame, groene en schone stad. Dat bereiken we onder andere door aardgasvrije gebouwen in de stad. Stap voor stap en samen en met onze partners en bewoners bekijken we de komende jaren hoe we in Capelle de overstap kunnen maken van verwarmen, koken en warm tapwater door middel van aardgas naar alternatieven hiervoor. We beginnen in de gebieden waar ontwikkelingen nu om een warmteoplossing vragen en/of het aardgasnetwerk aan vervanging toe is. De voorwaarden zijn dat het alternatief voor aardgas duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar moet zijn voor alle Capellenaren. In het Rivium en in de Florabuurt en omgeving gaat de gemeente al aan de slag met de eerste stappen op weg naar aardgasvrij. Voor de overige wijken is medio 2021 bekend wanneer zij naar verwachting de overstap maken naar aardgasvrij." Bron en over dit alles kun je meer informatie vinden op Duurzaamcapelle.nl.

- Veiligheid: - Handhaving Capelle aan den IJssel. - Brandweer.

Reacties

(2)

Is het mogelijk dat het een grammatisch overblijfsel is van de Franse tijd, waar ‘sur’ wordt gebruikt, dat de plaatsnamen met ‘op de’ worden geschreven?
MVG
Rob
Australia

Voor wat betreft de 19e eeuw zou dat kunnen; zo was het in de Volkstelling van 1840 ook Krimpen op den IJssel, maar niet consequent, want ook Krimpen aan de Lek (maar op de Kuijperkaart van 1867 dan weer Krimpen op de Lek...). Maar het was in de 19e eeuw niet alleen een erfenis van de Franse tijd, want in de 14e eeuw hanteerde men dergelijke aanduidingen in ons land ook al, waarvoor zie hierboven en Krimpen aan de Lek.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen