Hendrik-Ido-Ambacht

Plaats
Dorp en gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
Drechtsteden
Zuid-Holland

krabbenscheer_ii.jpg

In de Waal bij Hendrik-Ido-Ambacht komt krabbenscheer voor, de enige plant waar de libellensoort groene glazenmaker in broedt

In de Waal bij Hendrik-Ido-Ambacht komt krabbenscheer voor, de enige plant waar de libellensoort groene glazenmaker in broedt

ZH gemeente Hendrik Ido Ambacht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hendrik-Ido-Ambacht

Terug naar boven

Status

- Hendrik-Ido-Ambacht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

- Wapen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

- Wapen van de voormalige gemeente Sandelingen-Ambacht.

- De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is per 18-7-1855 vergroot met de gemeente Sandelingen-Ambacht. Tegelijkertijd zou het dorp Oostendam door een grenscorrectie zijn overgegaan van deze gemeente naar de gemeente Ridderkerk. De grens tussen beide gemeenten loopt N van de rivier de Waal, Z langs het dorp Oostendam.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De gemeente- en plaatsnaam dient met koppeltekens te worden geschreven. Dat is de officiële spelling. Incidenteel wordt dat door deze en gene nog weleens vergeten.

Oudere vermeldingen
Tot 1855 heette de gemeente Hendrik-Ido-Schildmanskinderen-Ambacht en de Oostendam. De fusie met Sandelingen-Ambacht in dat jaar leverde de huidige gemeentenaam op. Volgens sommigen heette de gemeente ooit Hendrik Ido Oostendam en Schildmanskinderen Ambacht, en ook Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht, dit zou dan de langste gemeentenaam van geheel Europa zijn geweest.

Terug naar boven

Ligging

Hendrik-Ido-Ambacht ligt N van Zwijndrecht, NW van Dordrecht. W van Papendrecht, ZO van Ridderkerk, O van Barendrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 211 huizen met 1.324 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 192/1.224 (= huizen/inwoners) en buurtschap Oostendam 19/100. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 12.500 huizen met ca. 31.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij het in 1979 opgerichte Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. "Het doel van de vereniging was en is: 1. De geschiedenis van ons mooie Waaldorp voor het nageslacht bewaren en de veranderingen die zo snel gaan, zoals de bouw van nieuwe wijken, het slopen van oude panden etc. vastleggen. Hiertoe worden regelmatig foto's gemaakt, die digitaal in ons archief worden opgeslagen. 2. Het door middel van tentoonstellingen en publicaties het verre en nabije verleden voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dit gebeurt door het houden van exposities, het uitbrengen van periodieken en publicaties in regionale weekbladen, en het houden van lezingen in bibliotheek, scholen, dagopvang e.d.

Al voor 1987 gaven de historische verenigingen van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht ieder een eigen periodiek uit (respectievelijk 'Groot en Klein Sandelingenambacht' en 'Swindrecht'). In 1987 kwam een samenwerking tussen beide verenigingen tot stand en werd besloten tot een gezamenlijke uitgave met als titel: Swindregt Were (Zwijndrechtse Waard). De verenigingen groeiden, de oplage werd steeds groter evenals de financiële armslag. Zo werd Swindregt Were het blad zoals het er nu uitziet. Het is ondoenlijk om de inhoud van alle periodieken op de website te plaatsen. Wel vind je hier een lijst met alle artikelen die in de loop der tijd zijn verschenen. Met ctrl F kun je hierop zoeken. Alle artikelen zijn in het archief aanwezig en in te zien."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hendrik-Ido-Ambacht heeft 9 rijksmonumenten.

- Hendrik-Ido-Ambacht heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De ruim 70 hectare grote Sophiapolder, een eiland tussen Hendrik-Ido-Ambacht en De Noord, is in 2011 heringericht als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De voormalige landbouwpolder heeft recreatiemogelijkheden gekregen en een zoetwatergetijde van 80 centimeter. De kade is op twee plaatsen doorgestoken en er zijn kreken gegraven. Hierlangs ontstaan droogvallende oevers en rietland. Nadere informatie over Natuureiland Sophiapolder op de site van beheerder Zuid-Hollands Landschap. Met o.a. een online leesbare folder, en informatie over adres, vaarperiode en vaartijden van de (gratis) hybride veerpont.

Formeel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het gebied, in de praktijk wordt het beheerd door het Zuid-Hollands Landschap en hebben zij onderling afspraken gemaakt over het beheer. In 2016 heeft Rijkswaterstaat hier een aantal essen gekapt, waar de boswachter van het Zuid-Hollands landschap not amused over was, omdat het niet volgens de afspraken was. Volgens Rijkswaterstaat was het echter noodzakelijk, omdat de wortels van de essen in kwestie de oevers kapot zouden kunnen maken. De bomen aan de kant van de Rietbaan worden vooralsnog met rust gelaten.

Verschillende bedrijven en fondsen hebben in 2016 samen met het Zuid-Hollands Landschap de aanleg van een vogelbroedplaats op natuureiland Sophiapolder mogelijk gemaakt. Sibelco leverde geschikt zand voor de broedplaats, De Rivierendriesprong schelpen en betongranulaat en Kraaijenveld’s aannemersbedrijf sponsorde de helft van de werkzaamheden. Sibelco en De Rivierendriesprong liggen direct aan de overzijde van de Nieuwe Maas en kijken uit over Sophiapolder. Vogelwerkgroep IJsselmonde gaat monitoren welke vogels gebruik maken van de broedplaats.

In 2019 is een fraai bezoekerspunt gerealiseerd in de Sophiapolder. Het gebouwtje is verankerd op een drijvend ponton en kan op en neer gaan met de beweging van eb en vloed in de polder. Het is goed geïsoleerd, volledig zelfvoorzienend met dertig zonnepanelen op het dak en er is een zuiveringsinstallatie voor het afvalwater. In het houten gebouwtje, van waaruit je zicht hebt op het rijke vogelgebied kun je nu schuilen als het weer wat minder is en er is een educatieve expositie waardoor je van alles te weten komt over het leven op en rondom de Sophiapolder. Er kan koffie, thee en limonade worden geschonken en er zijn toiletten. Ook zullen er regelmatig wisselende exposities of filmvertoningen zijn.

- De rivier de Waal (ook het Waaltje genoemd) loopt tussen de rivieren de Noord, N van Hendrik-Ido-Ambacht, en de Oude Maas, Z van Heerjansdam. De rivier valt grotendeels onder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (O van de A16), deels onder de gemeente Ridderkerk (W van de A16), deels onder de gemeente Zwijndrecht (het deel Z van de spoorlijn en een klein stukje N ervan).

Sinds 2008 is de hoeveelheid krabbenscheer sterk toegenomen in een deel van de Waal. Dat is bijzonder, omdat krabbenscheer al lange tijd vrijwel overal in Nederland verdwenen is uit oude rivierarmen en andere rivierdelen. Het is goed nieuws voor de groene glazenmaker, een zeldzame en beschermde libellensoort die van krabbenscheer afhankelijk is. Het is onze enige libel die de eieren in slechts één plantensoort afzet, namelijk krabbenscheer. In de bladrozetten van deze stekelige plant zijn de larven van de groene glazenmaker uitstekend beschermd tegen hongerige vissen en amfibieën.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hendrik-Ido-Ambacht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

- Belangenvereniging: - Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht.

- Zorg: - Zorgboerderij Het gewone Huis.

Reactie toevoegen