Rijswijk

Plaats
Stad en gemeente
Rijswijk
Haaglanden
Zuid-Holland

ZH gemeente Rijswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Rijswijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Rijswijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Rijswijk

Terug naar boven

Status

- Rijswijk is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden.

- Rijswijk is opgedeeld in buurten, wijken en zones. Meerdere buurten vormen een wijk, meerdere wijken vormen een zone. De gemeente hanteert sinds 2011 een indeling in 11 wijken (voorheen 9), met daarin 32 buurten.

- Onder de stad Rijswijk vallen ook de buurtschappen 't Haantje en Sion en een klein deel van de buurtschap Westvliet. De vroegere buurtschap Strijp is inmiddels 'onder de voet gelopen' door recente nieuwbouwwijken.

- Wapen van de gemeente Rijswijk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rijswijk ZH.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente en stad Rijswijk ligt Z van de stad Den Haag, ZW van de dorpen Voorburg en Leidschendam, WZW van de Haagse Vinexwijk Leidschenveen, W van de Haagse Vinexwijk Ypenburg en het dorp Nootdorp, NNW van de stad Delft, N van het dorp Den Hoorn, en NO van de dorpen Wateringen en 't Woudt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Rijswijk 343 huizen met 2.228 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 323/2.155 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Geestbrug 20/73. Tegenwoordig hebben gemeente en stad ca. 20.000 huizen met ca. 50.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rijswijk was nog tot ver in de 19e eeuw een rustig landelijk dorp. Pas sinds eind 19e eeuw is de plaats geleidelijk uitgegroeid tot de huidige stad.

- Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Rijswijk, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historische Vereniging Rijswijk.

- Museum Rijswijk is gevestigd in het statige Tollenshuis uit ca. 1790. In 2012 is een fraaie nieuwbouw naast het oude pand gereedgekomen en in gebruik genomen. De collectie van het museum omvat o.a. een grote collectie schilderijen, prenten en tekeningen van kunstenaars die vanaf de 17e eeuw tot heden in Rijswijk hebben gewoond en/of gewerkt. Het museum bezit verder enkele duizenden foto’s van omstreeks 1860 tot heden, die een beeld geven van de ontwikkeling van Rijswijk van een klein dorp tot de grote gemeente die het nu is.

Ook bezit het museum een grote collectie historische voorwerpen, met onder meer bodemvondsten, bouwfragmenten, gevelstenen en tal van andere voorwerpen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Rijswijk en zijn bewoners. Blikvangers binnen het tentoonstellingsprogramma zijn ook de papier- en textielbiënnales die om het jaar gehouden worden. De biënnales (papier in de even jaren, textiel in de oneven jaren) geven een overzicht van actuele beeldende kunst van papier, dan wel textiel, en hebben het museum internationale bekendheid gegeven. Tot slot natuurlijk informatie over dichter Hendrik Tollens (1780-1856) naar wie het pand is genoemd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is gestart met de realisatie van de nieuwe wijk RijswijkBuiten, een wijk met uiteindelijk 3.500 woningen op grondgebied van de huidige buurtschappen Sion, 't Haantje en de buurt Pasgeld. Videoreportage over de ontwikkeling van RijswijkBuiten. - Projectsite RijswijkBuiten.

- Stadsvisie Rijswijk 2030.

- Woonvisie Rijswijk 2015-2025.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijswijk heeft 88 rijksmonumenten.

- Gemeentelijke monumenten in Rijswijk.

- De Schaapweimolen (Molenwetering 2) dateert uit 1825. Het is een poldermolen van het type grondzeiler.

- Gevelstenen in Rijswijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de realisatie van nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten komt het ca. 40 jaar oude Wilhelminapark in de bebouwde kom te liggen. Het Wilhelminapark wordt vanaf 2017 gefaseerd heringericht tot een echt stadspark met verbeterd groen, meer ruimte om te sporten en spelen en goede verbindingen met de wijken eromheen. De herinrichting onderstreept het imago van Rijswijk als groene en veelzijdige buitenplaats waar het goed stedelijk wonen is. De basis voor de herinrichting is het Landschapsplan Stadspark Wilhelminapark 2017-2024, dat met inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties tot stand is gekomen. Het nieuwe Wilhelminapark biedt straks: meer verschillende soorten planten, versterkte routes voor dieren en insecten en natuurlijke oevers; een vernieuwde Natuurtuin en extra aandacht voor onderwijs in het groen; meer mogelijkheden voor sport, spel en bewegen; kunstwerken; meer mogelijkheden om evenementen in het park te organiseren; verbeterde paden met een betere aansluiting op de wijken om het park heen.

De natuurtuin krijgt vooral een belangrijke educatieve functie. In de natuurtuin komt een rijke verzameling van inheemse plantsoorten die kenmerkend zijn voor Rijswijk en de wijde omgeving. Ook wordt de bijenstal vernieuwd en komt er een paddenpoel. Verder worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd, wordt de waterkwaliteit verbeterd, en worden ecoverbindingen met omringende gebieden gereaiseerd. Ook wordt bezien of het park onderdeel kan worden van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Wilhelminapark wordt een prachtige groene plek midden in de stad, die met de herinrichting én een kwaliteitsimpuls krijgt én een bredere functie voor de stad, waaronder de nieuwe wijk RijswijkBuiten. Voor nadere informatie zie de Landschapsposter Wilhelminapark. (bron: gemeente Rijswijk, 20-4-2017)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijswijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Rijswijk. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rijswijk, - idem Bonifatius en - idem Eikelenburg.

Reacties

(2)

Kleine opmerking... Rijswijk heeft stadsrechten, dus is het een stad. In tegenstelling tot Den Haag welke geen officiële stadsrechten heeft.

Wij hadden Rijswijk nog als dorp staan, omdat het dat tot in de loop van de 20e eeuw nog geweest is. Tegenwoordig wordt de plaats gezien de grootte, voorzieningen e.d. redelijkerwijs wel als stad beschouwt, dus wij hebben het aangepast. Maar niet omdat Rijswijk ooit stadsrechten heeft gekregen, want dat is niet zo. En Den Haag is wel tot stad benoemd, zij het dat daar geen stadsrechten in de klassieke zin des woords meer aan konden worden ontleend. Hoe dat zit kan men hier lezen: https://www.plaatsengids.nl/den-haag#geschiedenis

Reactie toevoegen