Maassluis

Plaats
Stad en gemeente
Maassluis
Zuid-Holland

maassluis_collage.jpg

Maassluis, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Maassluis, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

maassluis_nieuwe_waterweg.jpg

Het Scheur bij Maassluis. Men denkt vaak dat dit de Nieuwe Waterweg is, maar die begint pas W van de Maeslantkering. Het Scheur loopt tussen de splitsing Oude en Nieuwe Maas in het O en de Maeslantkering in het W (totaal 13 km lang).

Het Scheur bij Maassluis. Men denkt vaak dat dit de Nieuwe Waterweg is, maar die begint pas W van de Maeslantkering. Het Scheur loopt tussen de splitsing Oude en Nieuwe Maas in het O en de Maeslantkering in het W (totaal 13 km lang).

Maassluis standbeeld dr. Abraham Kuyper JO [640x480.JPG

Dr. Abraham Kuyper, Meer over Abraham Kuyper in de tekst op deze homepage.

Dr. Abraham Kuyper, Meer over Abraham Kuyper in de tekst op deze homepage.

maassluis_binnenhaven.jpg

De Binnenhaven in Maassluis.

De Binnenhaven in Maassluis.

zicht_op_maassluis_over_de_kolk.jpg

Zicht op Maassluis over de Kolk.

Zicht op Maassluis over de Kolk.

maassluis_noordvliet.jpg

Vanaf de dijk zien we het Noordvliet in Maassluis.

Vanaf de dijk zien we het Noordvliet in Maassluis.

maassluis_groote_kerk.jpg

De Groote kerk op een eiland in Maassluis.

De Groote kerk op een eiland in Maassluis.

maassluis_molen_de_hoop.jpg

Molen De Hoop op de Zuiddijk in Maassluis.

Molen De Hoop op de Zuiddijk in Maassluis.

ZH gemeente Maassluis in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Maassluis anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

Gemeente Maassluis anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

Maassluis

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Maassluis.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maassluis (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Maassluis is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Maassluis.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Maassluis.

- Onder de stad Maassluis vallen ook de buurtschappen Ter Lucht (deels) en Zuidbuurt (deels).

Terug naar boven

Ligging

Maassluis ligt W van Vlaardingen en grenst in het Z aan de Nieuwe Waterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Maassluis besloeg aanvankelijk een oppervlakte van slechts 35 hectare en zat daarmee wel erg krap in haar jasje. Mogelijk was zij op dat moment zelfs de kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Zij werd geheel omsloten door de gemeente Maasland. Op de plattegrond uit ca. 1870 onderaan deze pagina zijn beide aspecten goed te zien. De gemeente is dan ook diverse malen vergroot met delen van de gemeente Maasland om uitbreiding mogelijk te maken. En wel in 1878, in 1892 met 173 inwoners, per 1-10-1941 met 659 inwoners, per 1-9-1966 met 166 hectare en 240 inwoners, en in 2004 met 112 hectare, 45 huizen en 113 inwoners. Vóór 2004 liep de grens tussen beide gemeenten langs de Maasdijk en de Westlandseweg, en in het zuiden N langs de wijk Dijkpolder. De grenscorrectie betreft met name het bedrijventerrein van de firma Lely. De gemeentegrens loopt nu langs de A20. Verder heeft de gemeente per 1-9-1966 194 hectare met 39 inwoners afgestaan aan de gemeente Vlaardingen. Vandaag de dag heeft de gemeente Maassluis een oppervlakte van 860 hectare - waarmee het nog steeds een van de kleinste gemeenten van Nederland is qua oppervlakte - en is zij wederom tot aan de randen volgebouwd.

- In 1840 heeft Maassluis 790 huizen met 4.096 inwoners. Tegenwoordig de stad ca. 14.000 huizen met ca. 34.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2014 heeft Maassluis 400 jaar zelfstandigheid gevierd. Vóór 1614 viel de plaats bestuurlijk namelijk onder het tegenwoordig beduidend kleinere buurdorp Maasland.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Maassluis, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Maassluis.

- Museum Maassluis bezit een interessante historische collectie, waarin de geschiedenis van Maassluis wordt getoond aan de hand van schilderijen, prenten, kaarten, foto's, scheepsmodellen en voorwerpen die betrekking hebben op de visserij en haar toeleveringsbedrijven. Daarnaast bezit het museum een collectie moderne kunst. Deze collectie bestaat voornamelijk uit werk van moderne figuratieve kunstenaars zoals Jeanne Bieruma Oosting, Jan van Heel en Otto de Kat. Deze collectie is nationaal georiënteerd.

- Geschiedenis van en straatnamen in Maassluis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is de Waterweg Boulevard heringericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maassluis heeft 41 rijksmonumenten.

- Maassluis heeft 145 gemeentelijke monumenten.

- Het standbeeld voor de in Maassluis geboren staatsman dr. Abraham Kuyper (1837-1920), op de hoek van de Goudsteen en de Wagenstraat, is in 2008 onthuld. Kuyper was minister-president (1901-1905) en stichter van dagblad De Standaard (1872), de Antirevolutionaire Partij (1879), de Vrije Universiteit (1880) en de Gereformeerde Kerken (1886).

- Wippersmolen. - Nieuws van de Wippersmolen op Facebook.

- Molen De Hoop.

- Gevelstenen in Maassluis.

- Rijksmonument de Monstersche Sluis, een karakteristiek element in de binnenstad en het punt waar Maassluis in de 14e eeuw omheen is ontstaan, is in 1343 nog slechts een lucht (gat) in de Maasdijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de gemeente Monster tot spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen kunnen sindsdien van de vliet naar de haven en omgekeerd. Door de Deltawerken stijgt het water in Het Scheur. De sluis kan daardoor vrijwel niet meer worden gebruikt voor spuien. Ook worden nog weinig schepen geschut. In 1972 wordt de sluis daarom afgesloten voor de scheepvaart. Aan de vlietzijde van de sluis wordt een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen. Na 1972 is alleen aan de zichtbare delen van de sluis nog onderhoud gepleegd.

In 2017 is de sluis van gemeente en Hoogheemraadschap overgedragen aan Stichting Monstersche Sluis. De intentie is om medio 2017 te starten met de restauratie van de sluis, zodat hij medio 2018 weer in bedrijf kan worden gesteld. Na jarenlang lobbyen is hier nu overeenstemming over. Na inbedrijfstelling van de sluis kunnen recreatieve schippers weer een mooi rondje Westland via deze sluis maken. - Interview met voorzitter Bert de Reuver van Stichting Monstersche Sluis over het belang van de sluis als cultuurhistorisch object en het belang voor de recreatievaart en voor de binnenstad.

- Sinds 1979 is het Nationaal Sleepvaart Museum ondergebracht in het voormalige stadhuis van de gemeente Maassluis. Het gebouw stamt uit 1676. De stichting heeft zich ten doel gesteld de nationale sleepvaart, zowel op de binnenwateren, rivieren, havens en op de zee vanaf het begin tot op heden in woord en beeld voor het nageslacht te bewaren. Het museum bezit inmiddels ca. 100 scheepsmodelllen en het aantal foto's bedraagt 12.000. Allerlei apparatuur uit het heden en verleden, gebruikt op schepen, werd aan het museum geschonken. Een compleet stuurhuis en twee radiohutten kunnen nu aan de bezoekers worden getoond. En ook schilderijen, aquarellen, een duikersuitrusting, rederijvlaggen, gereedschap, penningen en onderscheidingen, scheepsbellen, telegraaf en kompassen. Een herdenkingsmonument en twee koperen platen brengen de omgekomen zeelieden uit de Tweede Wereldoorlog in herinnering.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Maassluis.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland.

Reacties

(1)

Ton Koopman heeft ooit gespeeld op een orgel in een kerk in deze stad.

Reactie toevoegen