Maassluis

Plaats
Stad en gemeente
Maassluis
Zuid-Holland

maassluis_collage.jpg

Maassluis, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Maassluis, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

maassluis_monstersche_sluis_kopie.jpg

Sinds de restauratie en weer inbedrijfstelling van de rijksmonumentale Monstersche Sluis in Maassluis in 2018 kunnen recreatieve schippers weer een mooi rondje Westland via deze sluis maken. Zoals je ziet worden de sluisdeuren met de hand bediend.

Sinds de restauratie en weer inbedrijfstelling van de rijksmonumentale Monstersche Sluis in Maassluis in 2018 kunnen recreatieve schippers weer een mooi rondje Westland via deze sluis maken. Zoals je ziet worden de sluisdeuren met de hand bediend.

maassluis_nieuwe_waterweg.jpg

Het Scheur bij Maassluis. Men denkt vaak dat dit de Nieuwe Waterweg is, maar die begint pas W van de Maeslantkering. Het Scheur loopt tussen de splitsing Oude en Nieuwe Maas in het O en de Maeslantkering in het W (in totaal 13 km lang).

Het Scheur bij Maassluis. Men denkt vaak dat dit de Nieuwe Waterweg is, maar die begint pas W van de Maeslantkering. Het Scheur loopt tussen de splitsing Oude en Nieuwe Maas in het O en de Maeslantkering in het W (in totaal 13 km lang).

Maassluis standbeeld dr. Abraham Kuyper JO [640x480.JPG

Dr. Abraham Kuyper, meer over hem in de tekst onder het kopje Bezienswaardigheden

Dr. Abraham Kuyper, meer over hem in de tekst onder het kopje Bezienswaardigheden

maassluis_binnenhaven.jpg

De binnenhaven van Maassluis

De binnenhaven van Maassluis

zicht_op_maassluis_over_de_kolk.jpg

Zicht op Maassluis over de kolk

Zicht op Maassluis over de kolk

maassluis_noordvliet.jpg

Vanaf de dijk zien we het Noordvliet in Maassluis

Vanaf de dijk zien we het Noordvliet in Maassluis

maassluis_groote_kerk.jpg

De Groote of Nieuwe Kerk op een eiland in Maassluis

De Groote of Nieuwe Kerk op een eiland in Maassluis

maassluis_molen_de_hoop.jpg

Molen De Hoop op de Zuiddijk in Maassluis

Molen De Hoop op de Zuiddijk in Maassluis

ZH gemeente Maassluis in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Maassluis anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maassluis anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maassluis

Terug naar boven

Status

- Maassluis is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Maassluis.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Maassluis.

- Onder de stad Maassluis vallen ook de buurtschappen Ter Lucht (deels) en Zuidbuurt (deels).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
In de 19e eeuw werd deze plaats in de volksmond kortweg de Sluis genoemd. Of dat nog altijd zo is, is ons vooralsnog niet bekend.

Oudere vermeldingen
1367 Maselandersluse, 1391 kopie Maselandersluys, 1409 Maeslandersluys, 1573 Maeslantse Sluys, kaart 1819-1849 Maaslandsluis, 1840 Maassluis.

Naamsverklaring
Betekent sluis 'waterkering met deuren' behorend bij het gebied Maasland.(1) (waarvoor zie verder het hoofdstuk Geschiedenis)

Terug naar boven

Ligging

Maassluis ligt W van Vlaardingen en grenst in het Z aan de waterloop het Scheur.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Maassluis besloeg aanvankelijk een oppervlakte van slechts 35 hectare en zat daarmee wel erg krap in haar jasje. Mogelijk was zij op dat moment zelfs de kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Zij werd geheel omsloten door de gemeente Maasland. Op de plattegrond uit ca. 1870 elders op deze pagina zijn beide aspecten goed te zien. De gemeente is dan ook diverse malen vergroot met delen van de gemeente Maasland om uitbreiding mogelijk te maken. En wel in 1878, in 1892 met 173 inwoners, per 1-10-1941 met 659 inwoners, per 1-9-1966 met 166 hectare en 240 inwoners, en in 2004 met 112 hectare, 45 huizen en 113 inwoners.

Vóór 2004 liep de grens tussen beide gemeenten langs de Maasdijk en de Westlandseweg, en in het zuiden N langs de wijk Dijkpolder. De grenscorrectie betreft met name het bedrijventerrein van de firma Lely. De gemeentegrens loopt nu langs de A20. Verder heeft de gemeente per 1-9-1966 194 hectare met 39 inwoners afgestaan aan de gemeente Vlaardingen. Vandaag de dag heeft de gemeente Maassluis een oppervlakte van 860 hectare - waarmee het nog steeds een van de kleinste gemeenten van Nederland is qua oppervlakte - en is zij wederom tot aan de randen volgebouwd.

- In 1840 heeft Maassluis 790 huizen met 4.096 inwoners. Tegenwoordig de stad ca. 14.000 huizen met ca. 34.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2014 heeft Maassluis 400 jaar zelfstandigheid gevierd. Vóór 1614 viel de plaats bestuurlijk namelijk onder het tegenwoordig beduidend kleinere buurdorp Maasland.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Historische Vereniging Maassluis (HVM) stelt zich tot doel de geschiedenis van de stad te bewaren door deze te onderzoeken en erover te publiceren in woord en beeld. Bijdragen van oude foto’s en verhalen of artikelen zijn altijd welkom (wellicht heb je nog een album of schoenendoos met oude foto’s?). De HVM geeft tweemaal per jaar een boekje uit met artikelen, foto’s en verhalen over de vele aspecten van de geschiedenis van de stad. Daarnaast zijn er vier Historische Avonden per jaar met lezingen en presentaties over de Maassluise geschiedenis."

- Museum Maassluis bezit een interessante historische collectie, waarin de geschiedenis van de stad wordt getoond aan de hand van schilderijen, prenten, kaarten, foto's, scheepsmodellen en voorwerpen die betrekking hebben op de visserij en haar toeleveringsbedrijven. Daarnaast bezit het museum een collectie moderne kunst. Deze collectie bestaat voornamelijk uit werk van moderne figuratieve kunstenaars zoals Jeanne Bieruma Oosting, Jan van Heel en Otto de Kat. Deze collectie is nationaal georiënteerd.

- Geschiedenis van en straatnamen in Maassluis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is de Waterweg Boulevard heringericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Maassluis heeft 41 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Maassluis heeft 145 gemeentelijke monumenten.

Immanuëlkerk
"De Gereformeerde (PKN) Immanuëlkerk te Maassluis (Lange Boonestraat 5) is gebouwd in 1953-1954 ter vervanging van de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste Nieuwe of Noorderkerk uit 1892, die op min of meer dezelfde Locatie stond. Het ontwerp is afkomstig van de bekende architect Berend Tobia Boeyinga (1886-1969) i.s.m. A. Warnaar (1905-1969). Het kerkgebouw is een markant laat werk in het oeuvre van architect Boeyinga. Tegenwoordig maken kerk en geloofsgemeenschap deel uit van de PKN-Wijkgemeente Iona.

De Immanuëlkerk is monumentwaardig om de volgende redenen: - Architectuurhistorisch gezien vanwege het belang van het kerkgebouw in het late oeuvre van architect Boeyinga, die voor de gereformeerde kerkbouw van landelijke betekenis was en als belangwekkend voorbeeld van gereformeerde kerkbouw uit de wederopbouwperiode, ontleend aan de centraalbouw uit de vroege calvinistische periode. - Stedenbouwkundig gezien vanwege het beeldbepalende belang van het kerkgebouw aan de rand van de historische binnenstad van Maassluis. - Cultuurhistorisch vanwege de betekenis van het gebouw voor de ontwikkeling van de gereformeerde zuil van de stad in de naoorlogse jaren, ter vervanging van het in de oorlog verwoeste kerkgebouw uit 1892. - Kunsthistorisch vanwege de monumentale reeks gebrandschilderde vensters uit de bouwtijd, voorzien van bijbelse voorstellingen, hetgeen kenmerkend is voor de naoorlogse bloei van kerkelijke kunst onder de gereformeerden." Aldus het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van 19e- en 20e-eeuws bouwkundig erfgoed, en er in juni 2021 bij de gemeente voor heeft gepleit om de Immanuëlkerk, om bovenvermelde redenen, de status van gemeentelijk monument toe te kennen.

Maranathakerk
"De voorheen Gereformeerde (PKN) Maranathakerk ligt op het perceel G.A. Brederolaan 49 in de oostelijke naoorlogse uitbreidingswijk Sluispolder van Maassluis. Het kerkgebouw is in 1962 in gebruik genomen. De reden voor de bouw was de groeiende gereformeerde bevolking in de naoorlogse uitbreiding, waardoor de Immanuëlkerk in de binnenstad te klein was geworden. De architecten waren A. Warnaar (1905-1969) en J.H. Steenkist. Inmiddels is het gebouw in gebruik bij de Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA).

De Maranathakerk is monumentwaardig om de volgende redenen: - Architectuurhistorisch gezien als belangwekkend voorbeeld van naoorlogse gereformeerde kerkgebouw in Maassluis, gebaseerd op de duidelijke functiescheiding tussen kerkzaal en nevenruimten, waarbij in toenemende mate behoefte was aan niet-zondagse neven- en buurtactiviteiten. De enigszins sculpturale vormgeving van de architectuur was kenmerkend voor die periode. - Stedenbouwkundig vanwege het beeldbepalende belang van het complex aan de vijver langs de G.A. Brederolaan in de uitbreidingswijk Sluispolder. - Cultuurhistorisch vanwege de betekenis van het complex voor de groei van de gereformeerde bevolking in de stad gedurende de naoorlogse jaren." Aldus het hierboven bij de Immanuëlkerk reeds beschreven Cuypersgenootschap, dat er in juni 2021 bij de gemeente voor heeft gepleit om naast de Immanuëlkerk ook de Maranathakerk, om bovenvermelde redenen, de status van gemeentelijk monument toe te kennen.

Molens
- Korenmolen De Hoop (Zuiddijk 94) is een stellingmolen, gebouwd in 1690, als opvolger van een houten voorganger uit 1620. Het is een ronde stenen molen, waarvan de kap is gedekt met dakleer. De landschappelijke waarde van deze molen is zeer groot. De molen is voorzien van twee koppels stenen. In 1963 is door een technisch mankement de bovenas van de molen gebroken en stortte het wiekenkruis door de stelling heen. De molen is van 1969 tot 1971 hersteld. Sinds het voorval is niet meer bedrijfsmatig met de molen gemalen. Sinds 1928 is de gemeente Maassluis eigenaar van de molen, die op woensdagen van 13-17 uur en op zaterdagen van 9-13 uur te bezoeken is. Er wordt dan meel verkocht van de Vlaardingse molen Aeolus.

- De Wippersmolen (Wipperskade 2) is gebouwd in 1726 en bemaalde de Sluispolder. De molen verving een bouwvallig geworden wipmolen op dezelfde plaats. In 1926 zijn het scheprad en het binnenwerk weggehaald en is er een dieselmotor geplaatst, later werd dit een cilindermotor. Sindsdien draait de molen alleen nog voor de sier. In 1938 heeft een comité succesvol fondsen geworven om de molen te restaureren en zo voor sloop te behoeden. In 1972 wordt de molen eigendom van de gemeente Maassluis, die de molen opnieuw heeft gerestaureerd. In 1990 wordt de molen verkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland, die sindsdien de molen en het ernaast gelegen molenaarshuisje uit 1898 - beide een rijksmonument - onderhoudt. Molenaars: Tim Dreessen en Rob Pols. Kom eens kijken naar het mini-museum In de molen, bestaande uit allerlei oude gebruiksmaterialen en gereedschappen. Openingstijden: in principe als de molen draait, meestal op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen na afspraak.. - Nieuws van de Wippersmolen op Facebook.

- Rijksmonument de Monstersche Sluis, een karakteristiek element in de binnenstad en het punt waar Maassluis in de 14e eeuw omheen is ontstaan, is in 1343 nog slechts een lucht (gat) in de Maasdijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de gemeente Monster tot spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen kunnen sindsdien van de vliet naar de haven en omgekeerd. Door de Deltawerken stijgt het water in Het Scheur. De sluis kan daardoor vrijwel niet meer worden gebruikt voor spuien. Ook worden nog weinig schepen geschut. In 1972 wordt de sluis daarom afgesloten voor de scheepvaart. Aan de vlietzijde van de sluis wordt een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen. Na 1972 is alleen aan de zichtbare delen van de sluis nog onderhoud gepleegd.

In 2017 is de sluis van gemeente en Hoogheemraadschap overgedragen aan Stichting Monstersche Sluis. Zij zijn medio 2017 gestart met de restauratie van de sluis. In september 2018 is de sluis feestelijk weer in bedrijf gesteld. Na jarenlang lobbyen overeenstemming bereikt over herstel en het weer in gebruik nemen. Sinds de inbedrijfstelling kunnen recreatieve schippers weer een mooi rondje Westland via deze sluis maken. - Interview met voorzitter Bert de Reuver van Stichting Monstersche Sluis over het belang van de sluis als cultuurhistorisch object en het belang voor de recreatievaart en voor de binnenstad.

"De Monstersche Sluis is een belangrijke bezienswaardigheid in Maassluis. Na een grondige renovatie op initiatief van Stichting Monstersche Sluis is de monumentale sluis in 2018 weer in gebruik genomen voor de pleziervaart. Een mooi historisch onderdeel is een tableau uit 1602 met wapenschilden van de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. Dit tableau is bij de bouw van de sluis aangebracht. Stichting Monstersche Sluis is eigenaar van de sluis en wil het tableau laten herstellen: er zit een scheur in en de wapenschilden zijn aangetast. Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel waarde aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en heeft daarom besloten eenmalig bij te dragen aan de kosten voor renovatie. Zo blijft dit historische onderdeel van de sluis behouden en krijgt het weer de uitstraling zoals die ooit bedoeld was." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, januari 2021)

- Sinds 1979 is het Nationaal Sleepvaart Museum ondergebracht in het voormalige stadhuis van de gemeente Maassluis. Het gebouw stamt uit 1676. De stichting heeft zich ten doel gesteld de nationale sleepvaart, zowel op de binnenwateren, rivieren, havens en op de zee vanaf het begin tot op heden in woord en beeld voor het nageslacht te bewaren. Het museum bezit inmiddels ca. 100 scheepsmodelllen en het aantal foto's bedraagt 12.000. Allerlei apparatuur uit het heden en verleden, gebruikt op schepen, werd aan het museum geschonken. Een compleet stuurhuis en twee radiohutten kunnen nu aan de bezoekers worden getoond. En ook schilderijen, aquarellen, een duikersuitrusting, rederijvlaggen, gereedschap, penningen en onderscheidingen, scheepsbellen, telegraaf en kompassen. Een herdenkingsmonument en twee koperen platen brengen de omgekomen zeelieden uit de Tweede Wereldoorlog in herinnering.

- "De haven van Maassluis heeft meer dan 100 jaar een zeer belangrijke rol gespeeld in de wereld van de zeesleepvaart. Naast werken bij de Vereenigde Touwfabrieken of bij een van de kistenfabrieken zoals Van Toor of De Neef was er lange tijd niet veel werkgelegenheid in het kleine stadje waar Maarten 't Hart vele van zijn romans op gebaseerd heeft. Op economisch gebied was aanvankelijk de visserij van belang, maar in de 19e eeuw werd de stad wereldberoemd door het sleepvaartbedrijf L. Smit & Co. en het scheepsbergingsbedrijf W.A. van den Tak, die na een fusie bekend stonden als Smit-Tak. In de stad is het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd en in de haven ligt stoomsleepboot Furie. Dit schip sleepte jarenlang houtvlotten over de Oostzee, werd in 1976 door de AVRO aangekocht voor een rol in de televisieserie Hollands Glorie naar het boek van Jan de Hartog, en is sinds 1978 eigendom van Stichting Hollands Glorie.

Na het verdwijnen van de visserij werd Maassluis synoniem met de zeesleepvaart. L. Smit internationale sleepdienst had kantoren en werkplaatsen gevestigd aan de Havenkade en zeer veel Maassluise gezinnen hadden vader of kinderen bij Smit varen. Sleepboten werden in de zestiger jaren steeds groter en konden niet meer in de haven komen. De kleinere schepen meerden nog wel af in de stad en ook de bergingsvaartuigen van Smit Tak bleven de stad als thuishaven houden. Uiteindelijk viel in 2004 het doek voor de Maassluise vestiging van Smit Tak en vertrok men definitief naar de Rotterdamse Waalhaven. Hiermee kwam een einde aan meer dan 100 jaar zeesleepvaart en de binding met onze stad. Op initiatief van een aantal zeer betrokken inwoners werd het plan geboren Maassluis als sleepboothaven te laten doorleven maar dan als 'levend museum'. Het Nationaal Sleepvaartmuseum was hier al gevestigd en stoomsleper Furie had hier al een ligplaats na in 1978 te zijn gered door ook al een groep enthousiaste Maassluizers met een hart voor de zeesleepvaart en de historie van de stad.

Het voltallige gemeentebestuur en de raad stemden in met het initiatief en in 2005 werd het startsein gegeven voor de Maassluise Museumhaven. Stichting Sleepboothaven Maassluis behartigt de belangen van de deelnemers in deze enige sleepbootmuseumhaven ter wereld. De samenwerking tussen de deelnemende stichtingen in Stichting Sleepboothaven is uniek. De participanten vertegenwoordigen een unieke collectie cultureel erfgoed. Aan de Hoogstraat is sinds 1979 het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd. Ook Neerlands laatste zeegaande stoomsleepboot Furie en de Hudson hebben hier hun ligplaats. In de buitenhaven liggen de zeesleper Elbe en bergingsvaartuig Bruinvisch. Genoemde schepen en het Sleepvaartmuseum vormen niet alleen een unieke collectie maar het geheel bezit ook een grote ensemblewaarde." (bron: Beleidsplan van Stichting Maritiem Erfgoed)

- Het standbeeld voor de in Maassluis geboren staatsman dr. Abraham Kuyper (1837-1920), op de hoek van de Goudsteen en de Wagenstraat, is in 2008 onthuld. Kuyper was minister-president (1901-1905) en stichter van dagblad De Standaard (1872), de Antirevolutionaire Partij (1879), de Vrije Universiteit (1880) en de Gereformeerde Kerken (1886).

- Gevelstenen in Maassluis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Theater Koningshof is het bruisend huis van Maassluis voor een avondje uit, een vergadering, een koffie-ochtend, een feest, zakelijke bijeenkomsten, conferenties en seminars.

- De Furieade (gedurende 5 dagen rond het 1e weekend van oktober, in 2020 voor de 41e keer) biedt een zeer uitgebreid en gevarieerd programma voor jong en ouder. Op woensdag genieten ca. 250 senioren van een gezellige middag met muziek en lekkernijen, is er een kindertheatervoorstelling en ’s avonds de Furieade Sponsorquiz. Op donderdag is er een vaartocht met een zeilschip voor minder validen en senioren. 's Avonds varen schepen de Noordvliet binnen; het onofficiële begin van de Florieade. Vrijdag o.a. kermis, avondbraderie en de spectaculaire officiële opening. 's Avonds muziek op het Schanseiland en vuurwerk. De Furieade zaterdag staat in het teken van de prachtige schepen in de Binnenhaven met er omheen de Braderie, tal van activiteiten voor jong en ouder en Kermis. Overdag zijn er mooie optredens op drie podia, ’s avonds gevolgd door het Furieade Food Court met optredens van overwegend lokale artiesten. 's Ochtends is er de wandeltocht Furieademars. Maar er is nog veel meer te doen op de zaterdag en de andere dagen. Zie hier het complete programma van de Furieade.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kringloopwinkel De Kleine Schaal.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Maassluis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Maassluis op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maassluis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Maassluis.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland.

- Buurtcentrum: - Buurtcentrum De Hooftzaak.

- Muziek: - "De Maassluise Harmonie omvat verschillende orkesten. Het A-Orkest speelt in de middenklasse en gaat geen uitdaging uit de weg! Zo staat er behalve klassieke muziek, musical, jazz, ook moderne blaasmuziek van hedendaagse componisten op de lessenaar en wordt er de laatste jaren vooral graag rock, symfonische- en popmuziek gespeeld met een heuse band. Er treden solisten vanuit het orkest op, zangers en/of zangeressen worden begeleid, en ook wordt er regelmatig samen gewerkt met koren en/of andere verenigingen. Het gedateerde standaard repertoire is al lang verleden tijd, er wordt steeds naar een uitdaging en vernieuwing gezocht. Orkestopstellingen wijzigen ook regelmatig in o.a. Bigband style, compleet met aangepaste outfits. Naast de traditionele evenementen geeft De Maassluise Harmonie circa 3 concerten per jaar, waaronder het druk bezochte sfeervolle Kerstconcert.

B.O.M.H. is de “kweekvijver” van de Maassluise Harmonie, bedoeld voor kinderen (en volwassenen) die nog maar kort een instrument spelen of nog niet eerder in een orkest hebben gespeeld. De samenstelling is een zo compleet mogelijk harmonieorkest. Leden uit het A-orkest ondersteunen het B.O.M.H. wanneer dat nodig is. B.O.M.H. staat sinds 2013 onder leiding van de enthousiaste dirigent Sybren Bijleveld en speelt goed in het gehoor liggende muziek in allerlei muziekstijlen. Om in B.O.M.H. te mogen en kunnen meespelen moet je ongeveer 6 maanden les op je instrument achter de rug hebben. Het orkest is niet alleen bedoeld voor kinderen, maar ook voor volwassenen die nog niet eerder in een orkest hebben gespeeld of na lange tijd hun instrument weer hebben opgepakt. B.O.M.H. houdt haar repetitie op vrijdagavond van 19:30-21:00 uur, in verenigingsgebouw De Notenbalk aan de P.J.Troelstraweg te Maassluis. Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken en luisteren op vrijdagavond. Je bent van harte welkom!"

- Welzijn: - Minters biedt in Maassluis verschillende diensten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Deze vormen van hulp en dienstverlening zijn kosteloos. Om er gebruik van te kunnen maken is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Minters is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

- "Bij de Zonnebloem Maassluis draait het al meer dan 40 jaar om mensen. We brengen ze bij elkaar, staan voor ze klaar en geven dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. Wij zijn er niet voor zorgtaken, maar bieden onze gasten gezelschap en gezelligheid, de zogeheten 'kers op de taart'. Onze doelgroep bestaat vooral uit oudere mensen met een lichamelijke beperking die behoefte hebben aan gezelschap, een goed gesprek en op zijn tijd een uitje. Jaarlijks leggen onze vrijwilligers zo'n 1100 bezoeken aan huis af. Daarnaast organiseren we activiteiten als een rit met de strandrups, een bezoek aan Madurodam of gewoon een gezellig middagje winkelen."

- Breicafé De Waker is een club dames die periodiek bij elkaar komt om mooie dingen te breien. De opbrengsten zijn voor diverse lokale goede doelen. De creaties worden verkocht in hun thuisbasis Grand Café De Waker, soms bij Info Maassluis of vanuit een kraam op een markt in de stad.

Reactie toevoegen