Lisse

Plaats
Dorp en gemeente
Lisse
Bollenstreek
Zuid-Holland

Lisse-bollenvelden-MSDC-20110418-231550.jpg

Lisse, de bollenvelden zijn veel bezocht in het voorjaar

Lisse, de bollenvelden zijn veel bezocht in het voorjaar

Lisse-bollenvelden-MSDC-20110418-231639.jpg

Lisse, de bollenvelden zijn veel bezocht in het voorjaar

Lisse, de bollenvelden zijn veel bezocht in het voorjaar

Lisse-Keukenhof-MSD-20060421-50296.jpg

Lisse, de Keukenhof, een van Nederlands grootste attracties

Lisse, de Keukenhof, een van Nederlands grootste attracties

lisse-keukenhof_1.jpg

Lisse, Keukenhof

Lisse, Keukenhof

lisse-keukenhof_3.jpg

Lisse, Keukenhof

Lisse, Keukenhof

lisse-keukenhof_4.jpg

Lisse, Keukenhof

Lisse, Keukenhof

ZH gemeente Lisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Lisse in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Lisse in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Lisse

Terug naar boven

Status

- Lisse is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek.

- Wapen van de gemeente Lisse.

- De gemeente Lisse omvat naast het gelijknamige dorp de buurtschappen De Engel, Halfweg (grotendeels) (beide voorzien van plaatsnaamborden) en Rooversbroek (dat plaatsnaamborden moet ontberen).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Lisse.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1198 Lis, 1259 Lisse, 1280-1287 Lysse.

Naamsverklaring
Mogelijk terug te voeren op een collectiefvorm van het Germaanse lisja*, gevormd met het suffix -ja bij lis, nultrap (als in het Oudhoogduitse lesa 'rimpel, plooi') bij de woordstam van het Middelnederlandse lese, het Oudhoogduitse waganleisa 'wagenspoor' (verwant met het Latijnse lîra 'akkervoor' en delîrus 'uit het spoor geraakt', vergelijk het Nederlandse delirium). Zie ook De Leest.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Lisse ligt Z van Hillegom, NO van Sassenheim, O van Noordwijkerhout. De gemeente grenst in het W aan de Leidsevaart en in het O aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer, en wordt doorsneden door de provincialeweg N208 (Velsen-Sassenheim). De dorpskern ligt tussen de N208 in het W - die weg het op grondgebied van Lisse daarom ook Westelijke Randweg - en de Ringvaart in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Lisse, die slechts het gelijknamig dorp omvat (De Engel is pas later ontstaan en de buurtschappen Halfweg en Rooversbroek werden niet apart vermeld) 205 huizen met 1.544 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 9.000 huizen met ca. 22.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De inwoners van Lisse, dat in 1198 voor het eerst wordt vermeld, houden zich aanvankelijk vooral bezig met landbouw, veeteelt en turfsteken. De bloembollencultuur ontstaat hier al in de 18e eeuw, maar komt pas in de loop van de 20e eeuw echt tot grootschalige ontwikkeling, in het dorp en in de Bollenstreek in bredere zin, door voortdurend onderzoek in de laboratoria van Lisse en de resultaten die dat afwerpt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lisse, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Vereniging Oud-Lisse.

- Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse, dat vroeger als bollenschuur dienst heeft gedaan. Het toont de geschiedenis van de Bollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur. Het museum maakt de cyclus van bol tot bloem tot bol aanschouwelijk aan de hand van tekeningen, foto's en video's over de winning van bollengrond, gereedschappen voor de bollenteelt en interieurs van bloembollenbedrijven en een kleine vakbibliotheek. Ruime aandacht is er in de expositie voor de historie van de bloembollencultuur, zoals de introductie in Nederland van bolgewassen, de veredeling en het zoeken naar nieuwe variëteiten, de tulpomanie en kunstuitingen die hun inspiratie vinden in het bolgewas.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ruimtelijk Perspectief tot 2030 gemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lisse heeft 35 rijksmonumenten (waarvan er 15 betrekking hebben op Kasteel Keukenhof) en 92 gemeentelijke monumenten.

- Lisse heeft 92 gemeentelijke monumenten.

- Molens in Lisse: Lisserpoelmolen, Lageveensemolen, Molen van de Zemelpolder, Keukenhofmolen.

- 't Huys Dever is een versterkte woontoren of donjon uit 1375, zoals er destijds vele langs de kust hebben gestaan, met een verzameling van voorwerpen die in de omgeving van 't Huys Dever zijn opgegraven: steengoed, aardewerk, porselein en glas.

- Gevelstenen in Lisse.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Snuffelmarkt (eind maart).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De geschiedenis van de Keukenhof, al sinds vele jaren een van de grootste en bekendste attracties van ons land, gaat terug tot de 15e eeuw. Gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) haalde uit het Keukenduin groente en fruit voor de keuken van kasteel Teylingen. In 1641 werd kasteel Keukenhof gebouwd en het landgoed groeide uit tot een oppervlakte van ruim 200 ha. Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark, richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse landschapsstijl, vormt nog altijd de basis van de Keukenhof. In 1949 bedacht een groep toonaangevende bloembollenkwekers en -exporteurs het plan om op het landgoed een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. Het lentepark Keukenhof was een feit. Geschiedenis van landgoed Keukenhof, waar landgoed Zandvliet in 1808 in is opgegaan.

- In de Z van Lisse gelegen Poelpolder vind je sinds 2009 een zelfbedieningspontje; je kunt jezelf met een touw naar de overkant trekken. Je komt het pontje tegen op de wandelroute Poelpolderpad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lisse (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lisse.

- Sport: - Ren- en Toervereniging De Bollenstreek in Lisse is opgericht in 1951. Hoe de vereniging zich sindsdien heeft ontwikkeld, kun je lezen onder de link.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lisse Agathakerk, - idem Duinhof, - idem Engelenkerk, - idem Mariakerk, - idem oude kerk.

Reactie toevoegen