Zoeterwoude

Plaats
Dorp en gemeente
Zoeterwoude
Groene Hart
Zuid-Holland

zoeterwoude watertje [640x480].jpg

Zoeterwoude Watertje

Zoeterwoude Watertje

ZH gemeente Zoeterwoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Zoeterwoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Zoeterwoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zoeterwoude

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zoeterwoude.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zoeterwoude.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zoeterwoude.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Zoeterwoude.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoeterwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Zoeterwoude is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart.

- Wapen van de gemeente Zoeterwoude.

- De gemeente Zoeterwoude omvat de dorpen Zoeterwoude-Dorp (dat vanouds Zoeterwoude heette en verder op deze pagina wordt beschreven), Zoeterwoude-Rijndijk en Zuidbuurt, en de buurtschappen Gelderswoude, Weipoort en Westeinde (grotendeels). Op de buurtschap Gelderswoude na, die een formele woonplaats met een eigen postcode is, liggen al deze kernen of delen van kernen voor de postadressen 'in' de postale plaats Zoeterwoude. Bij elkaar liggen er in de gemeente Zoeterwoude dus 3 dorpen en 3 (delen van) buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zoeterwoude.

- Onder het dorp Zoeterwoude-Dorp vallen ook de buurtschappen Weipoort en Westeinde (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving dorpen
Het dorp dat vanouds Zoeterwoude heette, heet tegenwoordig Zoeterwoude-Dorp, om het te onderscheiden van het later ontstane noordoostelijker gelegen dorp Zoeterwoude-Rijndijk. En dan is er nog het Z van Zoeterwoude-Dorp gelegen dorpje Zuidbuurt. Voor de postadressen in het postcodeboek zijn deze 3 dorpen op één hoop geveegd onder de 'woonplaatsnaam' Zoeterwoude (in tegenstelling tot een soortgelijke situatie bij de nabijgelegen dorpen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk, die wél allebei een eigen postcode en postadres-plaatsnaam hebben gekregen).

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied van de huidige gemeente Zoeterwoude wordt in de 8e eeuw al bewoond en prediker Lebuïnus sticht er een kerkje (dit betreft het dorpje Suetan, op grondgebied van het huidige Weipoort). Graaf Floris V van Holland geeft in 1276 het ambacht Sotrewold aan Dirk van Santhorst. Dat is het begin van Zoeterwoude als zelfstandig ambacht. Rond 1330 en 1414 wordt de dijk langs de Oude Rijn verhoogd; sindsdien heet hij Hoge Rijndijk. In 1446 verschijnt ook de naam Weipoort. In 1452 wordt tussen Leiden en Zoeterwoude een brug over de Oude Rijn gebouwd.

Zoeterwoude lijdt veel onder de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Kasteel Swieten, in bezit van de heren van Swieten, ambachtsheren van Zoeterwoude, wordt bijna geheel verwoest. Ook het dorp zelf krijgt het te verduren, en het bevolkingsaantal krimpt aanzienlijk tijdens de laatste decennia van de 15e eeuw.

Niet minder triest is het lot van Zoeterwoude tijdens de Opstand. Om zich beter te verdedigen tegen de oprukkende Spanjaarden, branden de Leidenaren in 1574 het dorp plat en zetten zij de omliggende polders onder water.

Ondanks deze tegenslag is het dorp rond 1650 weer herbouwd. Ook de oude dorpskerk wordt hersteld. Wel wordt in de loop van de tijd het grondgebied van Zoeterwoude kleiner. Al in 1386 gaat een deel van haar grondgebied over naar Leiden, in verband met de uitbreiding van die stad. Tot in de 20e eeuw zijn er grenswijzigingen geweest tussen Leiden en Zoeterwoude.

In de 18e eeuw krimpt het inwonersaantal door natuurrampen, epidemieën en emigratie. In 1769 sterft 70 procent van de Zoeterwoudse veestapel door een miltvuurepidemie. Door het opheffen van heerlijke rechten in 1796 raakt Leiden haar zeggenschap over de gemeente kwijt.

In de 19e en 20e eeuw houden de inwoners zich, behalve met landbouw, bezig met verschillende vormen van nijverheid (houtzagerij, scheepsbouw). Een van de grotere bedrijven in de gemeente is de bierbrouwerij van Heineken (sinds 1975). (bron: Geschiedenis van Zuid-Holland)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) de gemeente Zoeterwoude, kun je terecht bij Stichting Oud-Zoeterwoude.

In het Leidsch Dagblad van 28-4-1984 vertellen 4 oudere, geboren en getogen Zoeterwoudenaren over gebeurtenissen in de gemeente in de loop der jaren. Hierin beschrijven zij o.a. welke stukjes van de gemeente in de loop der jaren door de gemeente Leiden zijn geannexeerd. Een van hen woont in zo'n gebied, maar voelt zich nog altijd Zoeterwoudenaar. Waag het niet om hem een Leidenaar te noemen...

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft de Provincie Zuid-Holland het Gebiedsprofiel Wijk en Wouden (136 pag.) vastgesteld. Dit gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied, globaal gelegen in de gemeenten Zoeterwoude en (sinds 2014 voormalige gemeente) Rijnwoude. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoeterwoude-Dorp heeft 12 rijksmonumenten.

- Zuidbuurt heeft 3 rijksmonumenten.

- Molen Zelden van Passe Zoeterwoude-dorp.

- Westbroekmolen/Zuidbuurtse Molen Zoeterwoude-dorp.

- Gevelstenen in Zoeterwoude.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in april presenteren ca. 10 kaas- en zuivelboerderijen uit Zoeterwoude hun producten op het Zoeterwouds Boerenkaasfeest. Locatie: Zalen De Meester, Zuidbuurtseweg 58. Er zijn volop activiteiten, ook voor de kinderen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Zoeterwoude.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zoeterwoude kerk en idem St.Jan.

- Zorgboerderij De Boerderijn. - Zorgboerderij Van Velsen.

Reactie toevoegen