Wassenaar

Plaats
Dorp en gemeente
Wassenaar
Haaglanden
Zuid-Holland

wassenaar raadhuis 1933 [640x480].jpg

Wassenaar raadhuis 1933

Wassenaar raadhuis 1933

Kuijperkaart Wassenaar (Kopie) 2.jpg

Kuijperkaart Wassenaar

Kuijperkaart Wassenaar

Wassenaar

Terug naar boven

Status

- Wassenaar is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Haaglanden.

- Wapen van de gemeente Wassenaar.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Wassenaar.

- Van de onder Statistische gegevens vermelde buurtschappen zoals zij in 1840 nog bestonden, is tegenwoordig alleen Den Deijl nog als buurtschap te beschouwen. Verder is er nog de buurtschap Maaldrift die, hoewel al in de 15e eeuw vermeld, in de Volkstelling van 1840 niet wordt genoemd. Rijksdorp staat soms als buurtschap te boek maar is een villawijk, sinds de 14e eeuw al vermeld als hofstede, sinds de 17e eeuw een buitenplaats en rond 1920 getransformeerd tot villawijk. De naam stamt vermoedelijk van een persoon Rijk of Rik.(1) Naast Rijksdorp heeft Wassenaar nog een aantal buiten de dorpskern gelegen wijken, met name Oud Wassenaar, Nieuw Wassenaar, De Kieviet en Kerkehout. Alleen de laatstgenoemde is voorzien van (witte) plaatsnaamborden. Tot slot valt onder de gemeente Wassenaar ook nog een klein deel van de grotendeels Katwijkse buurtschap De Pan.

Terug naar boven

Ligging

Wassenaar ligt NO van Den Haag, ZW van Leiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Wassenaar 348 huizen met 2.706 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 146/1.292 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Den Deijl en Leijdschekant samen 41/287, Veenzijde en Haagkant samen 69/483, Duinkant en Smokkelbrug samen 50/350, Oostdorp 29/203 en Zeeduinen 13/91. Tegenwoordig heeft de gemeente Wassenaar ca. 11.000 huizen met ca. 26.000 inwoners.

- Wassenaar in cijfers.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij:

- Historische vereniging Oud Wassenaer.

- Stichting Historisch Centrum Wassenaar zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten in deze gemeente. Tevens beheert zij de Oudheidkamer. De collectie van de Oudheidkamer bestaat grotendeels uit lokale bodemvondsten. Veel voorwerpen stammen van het terrein van het in 1738 afgebroken kasteel Huis ter Weer, dat in de periode 1976-1982 werd opgegraven. Het betreft voornamelijk laat-middeleeuws materiaal en voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw. Op Huis ter Weer en elders in Wassenaar zijn ook talrijke vondsten uit de prehistorie gedaan, waarvan de belangrijkste permanent worden getoond. De Oudheidkamer heeft verder nog een bescheiden collectie oude gereedschappen, onder andere uit de bloembollencultuur en fraaie maquettes van enkele Wassenaarse landhuizen. Adres: Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. Het museum is gevestigd in het souterrain van dit gebouw, naast het Brandweermuseum. Geopend za/zo 12.00-16.00 uur en op afspraak. Tel. 071-5315918.

- Gemeentearchief Wassenaar. Het gemeentearchief heeft al veel bronnen gedigitaliseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wassenaar heeft 321 rijksmonumenten.

- Wassenaar heeft 115 gemeentelijke monumenten.

- Een deel van Wassenaar is 'beschermd dorpsgezicht'.

- De Dorpskerk, Kievietkerk en Messiaskerk maken deel uit van PKN Wassenaar. Onder de link vind je nadere informatie over de geschiedenis van deze kerken.

- Molen Windlust.

- Zuidwijksemolen.

- De in 2011 gerestaureerde rosmolen / karnmolen staat op een privé erf en is niet te bezichtigen.

- Gevelstenen in Wassenaar.

- De Vleermuisbunker in Wassenaar, onderdeel van de Atlantikwall, is in 2014 gerestaureerd. De restauratie diende zowel het belang van natuur als cultuurhistorie: de bunker huisvest deels bedreigde vleermuissoorten, en dankzij de restauratie kunnen mensen weer worden rondgeleid door de bunker en het gangenstelsel, waardoor het verhaal van de Tweede Wereldoorlog waaronder de Atlantikwall, aanschouwelijk kan worden gemaakt.

- In Brandweermuseum Wassenaar vind je brandweermaterialen die voor een groot deel daadwerkelijk gebruikt zijn voor de brandbestrijding in Wassenaar. Het geeft een beeld van de wijze van brandbestrijding door de eeuwen heen, van de 17e eeuw tot heden. Het museum is gevestigd in het souterrain van Raadhuis De Paauw. Het museum is in 1923 opgericht door de toenmalige Wassenaarse brandweercommandant G.J. van der Mark. Het museum en de collectie heeft een turbulente geschiedenis van begin tot heden. Je kunt daarover meer lezen in het artikel over de geschiedenis van Brandweermuseum Wassenaar in het tijdschrift Eén-Eén-Twee.

- Het in 2016 gerealiseerde Museum Voorlinden is gelegen midden in de natuurlijke omgeving van het gelijknamige landgoed. Omringd door het groen van de bomen, uitkijkend over het water en het uitgestrekte weiland, kan de bezoeker in alle rust genieten van de kunst. De architectuur van het nieuw gebouwde museumgebouw draagt actief bij aan de natuurbeleving binnen in het museum. Grote raampartijen bieden uitzicht op de omgeving en de museumzalen worden door een speciale dakconstructie verlicht met daglicht. Natuur, kunst en architectuur komen op deze manier harmonieus samen.

Het in moderne en hedendaagse kunst gespecialiseerde museum toont zowel monumentale installaties als meer ingetogen presentaties. De oppervlakte van het museum beslaat 6.000 m2 waarvan ruim 4.000 m2 voor tentoonstellingsruimte is gereserveerd. Verder zijn ondersteunende faciliteiten als een winkel, bibliotheek, auditorium, educatieruimte en restauratieatelier in het gebouw ondergebracht. In het naast het museum gelegen monumentale landhuis uit 1912 is het restaurant gehuisvest.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wassenaar is o.a. bekend van het attractiepark Duinrell. Weekendje Duinrell (online te boeken).

- Staatsbosbeheer heeft in 2009 het duingebied van Katwijk en Wassenaar onder handen genomen. De maatregelen moeten leiden tot directe verbeteringen van het duingebied, zoals vernatten, verschralen en het vergroten van de dynamiek. Door de begroeiing en de voedselrijke bovenlaag op de locaties te verwijderen, komt het schone zand te voorschijn en het grondwater dichter bij de oppervlakte. Daar krijgen de vele bijzondere planten en dieren die in het pioniersstadium van de duinen voorkomen en zeldzaam zijn geworden, weer volop ruimte. Ook is er een nieuw begrazingsgebied gekomen van 30 hectare, vlakbij de huidige begrazing in Berkheide.

- Direct ten zuiden van de kern Wassenaar vindt u een groene zone met daarin de landgoederen De Paauw, Eikenhorst, Raaphorst en Ter Horst (laatstgenoemde ligt in de gemeente Voorschoten). De vier landgoederen zijn in 1838 aangekocht door prins Frederik der Nederlanden. Eikenhorst, Raaphorst en Ter Horst vormen gezamenlijk het Koninklijk Landgoed De Horsten. Prinses Beatrix is eigenaar van De Horsten. Op Eikenhorst wonen koning Willem-Alexander en koningin Maxima met hun gezin. In landhuis De Paauw is het raadhuis van Wassenaar gevestigd. Prins Frederik had de landgoederen gekocht voor de jacht. In het voormalige jachthuis is nu Theepaviljoen De Horsten gevestigd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wassenaar (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Wassenaar. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Veiligheid: - Politie Wassenaar. - Brandweer Wassenaar.

- Zorg: - Zorgboerderij Oliehoek.

- Genealogie: - Volkstelling 1829 Wassenaar.

Reacties

(1)

Op de pagina van Wassenaar staat een kaart van Warmond.
Verder heeft Wassenaar een "losse" wijk met de vreemde naam Rijksdorp.
mvg
Peter Ancher

Red.:
Dank voor uw opmerkzaamheid. We hebben het aangepast.
M.b.t. Rijksdorp hebben we inmiddels hierboven vermeld hoe het met de naam zit.

Reactie toevoegen