Oegstgeest

Plaats
Dorp en gemeente
Oegstgeest
Bollenstreek
Zuid-Holland

zh_gemeente_oegstgeest_in_ca_1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Oegstgeest anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Oegstgeest anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Oegstgeest

Terug naar boven

Status

- Oegstgeest is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek.

- Wapen van de gemeente Oegstgeest.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oegstgeest.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Oes(t)geest.

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Osgeresgest, 1201, 1220 en 1236 Osgest, 1242 Oistgest, 1258 Oestgheest, 1280-1287 Oestghest, 1351-1356 Oestgheest, 1424-1425 Oestgeest, 1495 Oisgeest, 1514 Oostgeest, 1615 Oestgheest.

Naamsverklaring
Samenstelling van geest '(ontginning op) hoger gelegen zandgrond' en de persoonsnaam Osger. De naam ontwikkelde zich via Osgest tot Oesgeest, waarna men het eerste deel oes- reïnterpreteerde als oest 'oogst' (ontstaan uit augustus), in de 17e eeuw vervangen door het correcter geachte oegst 'oogst'. Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de Merovingische en Karolingische tijd. Een oude dubbelnaam van de parochie Oegstgeest luidde Kerkwerve, 1e helft 11e eeuw Kiricwereve, 1063 kopie 12e eeuw Kiericwerue, een samenstelling van werf 'opgeworpen hoogte voor bewoning' en kerk 'bedehuis'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Oegstgeest ligt aan de rivier de Oude Rijn en ligt verder NW van de stad Leiden, W en ZW van het dorp Warmond en de Kagerplassen, ZW van het dorp Sassenheim, Z van het dorp Voorhout, ZO van de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, W van de dorpen Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee, NNO van het dorp Voorschoten en NO van het dorp Wassenaar. De A44 loopt door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Oegstgeest 328 huizen met 1.332 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en de buurtschap Leijdsche Buurt samen 96/631 (= huizen/inwoners), de buurtschappen Hooge Morsch en Lage Morsch samen 129/354 en de buurtschappen Poelgeest en Den Marendijk samen 103/347. Tegenwoordig omvatten de gemeente en het dorp ca. 10.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Vereniging Oud Oegstgeest (VOO). "De vereniging is in 1987 opgericht, uit onvrede over de sloop van het historische pand Curium. Een van de eerste acties van de VOO was het aanbieden van een monumentenlijst, de zogeheten Paarse Nota, aan het College van B&W. In deze lijst worden waardevolle, karakteristieke en gezichtsbepalende gebouwen beschreven. De VOO zet zich ook in voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Ons dorp is karakteristiek en moet dat ook blijven. Daarom voelt de VOO zich ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp op het gebied van ruimtelijke ordening.

Onze missie: Behoud van het ‘oude’ en eigentijdse ontwikkelingen hoeven zeker niet haaks op elkaar te staan. Een levend dorp is dynamisch en nieuwe gebouwen en wijken kunnen een prima aanvulling zijn op het bestaande. Maar oud en nieuw moeten wel bewust met elkaar in verbinding worden gebracht, op basis van een duidelijke visie van het gemeentebestuur. De ervaring leert dat het ook in Oegstgeest nodig is om daar aandacht voor te blijven vragen. De VOO telt meer dan zevenhonderd leden. Een groot deel van de leden is actief. Zij zetten zich vrijwillig in. Deze mensen ervaren dat het heel stimulerend is om bewust met je omgeving bezig te zijn en daar met anderen over in contact te komen." De vereniging geeft o.a. 2x per jaar het tijdschrift 'Over Oegstgeest' uit. Via de link zijn oudere nummers van het tijdschrift online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oegstgeest heeft 43 rijksmonumenten.

- Oegstgeest heeft 60 gemeentelijke monumenten.

- De Oudenhofmolen dateert uit 1783.

- Gevelstenen in Oegstgeest.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2017 en 2018 wordt de Klinkenbergerplas heringericht. Deze nieuwe inrichting biedt meer mogelijkheden voor recreatie en meer ruimte voor de natuur. De herinrichting van de Klinkenbergerplas maakt deel uit van de Leidse Ommelanden. Dit samenwerkingsverband tussen Leiden en de buurgemeenten richt zich op het behouden en toegankelijk maken van het platteland en de kustzone, onder andere door de aanleg van wandel- en fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oegstgeest (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oegstgeest.

- Media / nieuws: - Unity is de regionale omroep voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest, die gezamenlijk bekend staan als de 'Leidse Regio'.

- Cultureel Centrum: - "Cultuurhuis De Paulus, gevestigd in de Pauluskerk, geeft en hééft ruimte voor cultuur in de breedste zin van het woord. De kerk, een rijksmonument, wordt nog altijd gebruikt voor diensten maar is juist ook door de vijf prachtige zalen zeer geschikt voor iedereen die (een) ruimte zoekt om uiting te geven aan zijn of haar creativiteit. Yoga, muziekles geven of krijgen, balletles voor kinderen, concerten geven of bijwonen: het kan allemaal in Cultuurhuis De Paulus, die unieke ruimten biedt.

De Pauluskerk (Warmonderweg 2) is in 1931 gebouwd. De karakteristieke vorm is een combinatie van de bouwstijl van de Amsterdamse School en de creativiteit van architect Ferdinand Jantzen. Na een grote renovatie in 2007 is de kerk in eigendom overgegaan naar de Stichting Pauluskerk Oegstgeest. Het doel van de stichting is exploitatie en onderhoud van het gebouw om daarmee het gebouw als cultuurgoed en rijksmonument te behouden. Tweede doel is het gebouw open te stellen voor iedereen die zich bezighoudt met spiritualiteit, kunst en cultuur in brede zin."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oegstgeest.

Reactie toevoegen