Westland

Gemeente en streek
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Westland bord HF [640x480].jpg

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen

westland_kaart.jpg

De streek Westland loopt van Kijkduin en Loosduinen in het N, tot Hoek van Holland in het ZW, Maassluis in het ZO, en Den Hoorn en Schipluiden in het O. (© Google)

De streek Westland loopt van Kijkduin en Loosduinen in het N, tot Hoek van Holland in het ZW, Maassluis in het ZO, en Den Hoorn en Schipluiden in het O. (© Google)

Westland

Terug naar boven

Status

- Westland is een streek en gemeente in de provincie Zuid-Holland, en maakt onderdeel uit van de grotere streek Delfland.

- De streek Westland omvat de gemeenten Midden-Delfland en Westland, het dorp Hoek van Holland, en de voormalige gemeente Loosduinen. Maassluis is een grensgeval; vanouds viel het wel onder deze streek, omdat Maassluis een dochternederzetting is van Maasland en pas in 1614 zelfstandig is geworden. Maar bestuurlijk heeft die gemeente wellicht meer banden met de andere verstedelijkte kernen richting Rotterdam (Vlaardingen, Schiedam).

- De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De optie om ook de O hiervan gelegen gemeenten Maasland en Schipluiden bij deze nieuwe gemeente te betrekken, vond geen doorgang. Deze gemeenten zijn in hetzelfde jaar samengegaan in de nieuwe gemeente Midden-Delfland.

- De gemeente Westland omvat de dorpen (met tussen haakjes de afgeronde inwonertallen) De Lier (12.000), 's-Gravenzande (20.000), Heenweg (650), Honselersdijk (8.000), Kwintsheul (4.000), Maasdijk (4.000), Monster (14.000), Naaldwijk (18.000), Poeldijk (6.000), Ter Heijde (620) en Wateringen (14.000). Verder omvat de gemeente nog de buurtschappen Baakwoning, Blaker, Burgersdijk (grotendeels), De Driesprong, Lierhand (grotendeels), Mariëndijk, Nieuwe Tuinen, Oostbuurt, Rolpaal en Westerlee. In totaal zijn dit 11 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Westland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Westland.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van de westelijke ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze westelijke ambachten omvatten naast het huidige glastuinbouwgebied ook Rijswijk, Voorburg en Vlaardingerambacht.

Terug naar boven

Ligging

Het Westland ligt Z van Den Haag, W van Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westland heeft ca. 40.000 huizen met ca. 100.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze streek, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Genootschap Oud Westland.

- Over het Westland gesproken is een site met artikelen over de geschiedenis van deze streek, onderhouden door Aad van Holstein.

- In het Westlands Museum te Honselersdijk wordt alles bewaard wat met de rijke historie van deze streek te maken heeft. Het Westland is wijd en zijd bekend om haar tuinbouw, vandaar dat het grootste deel van de collectie bestaat uit voorwerpen die met de tuinbouwhistorie te maken hebben. Maar ook het ontstaan van der streek, hoe het gebied zijn vorm gekregen heeft en de bewoningsgeschiedenis van prehistorie tot heden worden behandeld. Er zijn archeologische vondsten te zien uit de Prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Samen met oude landkaarten, gravures, prenten en foto's van het landschap en dorpsgezichten kan men in het museum zien hoe het Westland in de loop der tijd veranderd is. Zo komen o.a. aan de orde het ontstaan van het Hoogheemraadschap Delfland en de aanleg van dijken, het stichten van kloosters en kerken, de bouw van kastelen, de reformatie en de buitenplaatsen.

In de 17e eeuw ontstaan in het Westland naar verhouding veel buitenplaatsen die alle omgeven werden door grote, zeer fraaie siertuinen. Als de buitenplaatsen in de Franse tijd, zo omstreeks 1800, in verval raken worden de meeste gebouwen afgebroken en de landgoederen verkocht als tuingronden. De complexen worden dan meestal gesplitst in kleine tuinbouwbedrijven van zo'n 2 tot 3 hectare. Door deze ontwikkeling wordt in de eerste helft van de 19e eeuw de tuinbouw de belangrijkste economische factor van het Westland.

Het Westlands Museum is in 2015 drastisch verbouwd en gemoderniseerd. De exposities zijn nu interactiever, de bezoeker – jong en ouder – wordt meer bij het geheel betrokken en kan zelf allerlei activiteiten ondernemen. De bezoeker kan zo de historische tuinbouw veel meer zèlf beleven en gaat als het ware terug in de tijd. Het museum laat ook zien hoe de tuinbouwsector zich dankzij innovatie heeft weten te ontwikkelen tot een speler van wereldformaat. Gezien het grote belang van deze sector wil het Westlands Museum zich met het thema ´glastuinbouw´ voortaan nationaal manifesteren.

- Op de Westlandkaart ontdek je de ontwikkeling van het Westland door de eeuwen heen. In de navigatiebalk kun je zoeken op adres, je kunt de transparantie veranderen (naar Google Maps gaan), een thema kiezen of het jaar veranderen. Zo zie je hoe deze streek zich heeft ontwikkeld van een vrijwel leeg landschap, zo’n 500 jaar geleden, tot de 'glazen stad' van nu.

- Op de site van Cobie en Leendert Koppenol vind je heel veel pagina's met artikelen en afbeeldingen van het Westland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente profileert zich als Greenport Westland. Greenport is de term voor een groot tuinbouwcluster, waarin producten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs en onderzoek en bijvoorbeeld veredeling. Westland is het kloppende hart van de Nederlandse glastuinbouw en de grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. Westlandse ondernemers leveren topproducten over de hele wereld. Het gaat dan niet alleen om bekende exportproducten: de groenten en bloemen en planten, maar ook om kennis van techniek, logistiek, klimaat en duurzame energie die wereldwijd wordt verspreid.

- In 2014 is de Structuurvisie Westland 2025 - met een doorkijk naar 2040 - vastgesteld.

- Nieuwbouwprojecten De Westlandse Zoom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De site Westlandse Molens biedt een overzicht van de nog bestaande én verdwenen molens in het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft, Rijswijk, Loosduinen, Hoek van Holland en omstreken.

- De in 2014 opgerichte Stichting Monumentaal Westland ondersteunt de organisatie van Open Monumentendag in de gemeente, alsmede andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben, zoals rondleidingen, fiets- en vaarroutes en het uitgeven van publicaties. Ook op de website van de stichting is veel informatie over Westlandse monumenten te vinden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij De Westlandse Ride / De 24 Uur van het Westland (wielrennen, weekend eind mei) rijden de renners in teamverband rondes van 30 km door de kernen van de streek: Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk, Honselersdijk en De Lier. Met op zondag tevens Vrije ToerTochten van naar keuze 25, 50 of 100 km. Voor wielrenners en recreatieve fietsers. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding.

- Stel je eens voor, je fietst of wandelt over kleine weggetjes waar je aan de achterkant van een kas, die vol staat met kleurrijke chrysanten, naar binnen fietst en door de voorkant weer naar buiten. Vervolgens steek je de weg over en fietst bij de overbuurman weer naar binnen, hier staan zoveel verschillende cactussen, niet beseffend dat er zoveel verschillende soorten cactussen zijn stap je van je fiets en vraagt de teler het hemd van zijn lijf. Verbaasd over het feit dat cactussen dagelijks water nodig hebben fiets je weer verder naar de volgende kas. Daar staat weer een nieuwe verrassing op je te wachten. Dát is Dwars door de Kas (op een zaterdag in juni). Fietsroutes van 20 tot 35 km nemen je mee door het prachtige Westland, waarbij je kennismaakt met het prachtige landschap, smalle (tuinders)laantjes, vele natuurschoonheden, grote maar ook kleine glastuinbouw bedrijven, en een heerlijk sfeertje.

- Bij het Varend Corso Westland (weekend begin augustus) kun je je vergapen aan 60 fraaie, met bloemen, planten groenten en fruit versierde boten. De kleurrijke boten varen elke dag een andere route door de kernen van deze streek, maar ook door de gemeenten Vlaardingen, Rijswijk, Delft en Den Haag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Naast het fietsnetwerk, skatenetwerk en vaarnetwerk is er sinds 2015 ook een 900 kilometer lang wandelnetwerk langs de kassen, weilanden en bossen in de gemeenten Westland en Midden Delfland. Via knooppuntenpaaltjes kan gelopen worden langs de mooiste plekjes in de steden, langs het strand en het open groene landschap van Delfland. Het wandelroutenetwerk werkt volgens een 'knooppuntensysteem'. Al lopend, of via een digitale routeplanner of een app, kan iedereen makkelijk zijn eigen ideale route langs de knooppunten samenstellen. De 440 routepalen en 110 informatiepanelen wijzen de wandelaar de weg langs de mooiste plekjes in de regio. Daarnaast is er ook een website waarop de wandelroutes gepland kunnen worden.

- Actualiteiten m.b.t. de natuur in het Westland op Facebook.

- In oktober 2017 is het project Poelzone* feestelijk opgeleverd. Bij de opening waren de vertegenwoordigers van provincie, gemeente, Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht Westland het eens dat de publiek-private samenwerking een mooi en groen stuk Westland heeft opgeleverd waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht.
* De Poelzone ligt tussen de kernen Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande. Het gebied strekt zich uit van het gemaal Vlotwatering in het Noorden tot aan de Naaldwijkseweg in het zuiden. De kern van de Poelzone wordt gevormd door de watergangen Het Nieuwe Water, Nieuwe Vaart, Poelwatering, Monstersche Vaart en Vlotwatering.

In 2008 stond de Poelzone er minder florissant voor. De glastuinbouwbedrijven waren slecht verkaveld, slecht ontsloten en kansen op het gebied van onder meer duurzaamheid werden gemist. De afvoercapaciteit van de watergangen was onvoldoende en daarbij was de Westlandse kust afgesloten van de omgeving. De herontwikkeling van de Poelzone was met uiteenlopende belangen van partijen als diverse overheden, bedrijven en omwonenden een uitdagende opgave, waarbij veel partijen van elkaar afhankelijk waren voor het bereiken van succes. (bron: gemeente Westland, 10-10-2017)

"Het project Poelzone behelst de aanleg van 21 hectare natuur als recreatieve en ecologische verbinding dwars door de kassenbouw in het Westland. Zowel mens als natuur profiteert hiervan. In het plan van LOLA hebben wij een aantal natuurwerken ontworpen, die behalve interessant voor de mens, ook een ecologische bijdrage leveren. Een van die natuurwerken is de vistribune; een vlonder middenin een vispaaiplaats, die het contact met het water en het riet zo direct mogelijk maakt. Andere natuurwerken zijn een ecologische schoorsteen, een beestenboom en een ecologische verbindingsbrug." (aldus de firma Groosman Design en Engineering) Deze Vlotwateringbrug is niet alleen een verbinding van A naar B, maar is samen met vleesmuisdeskundigen zo ontworpen dat vleermuizen er een zomer- en winterverblijf kunnen hebben en kraamkamers kunnen inrichten.

- De gemeente Westland heeft van 2010 t/m 2012 de Zwethstrook aangelegd. In het gebied, dat ligt tussen de Lange Watering in Kwintsheul en de Harnaschknoop, is een waterrijk natuurgebied aangelegd van 24 hectare met fiets- en wandelpaden. De Zwethstrook is onderdeel van het project Zwethzone. Dit is een groene verbinding vanaf de Vliet in Rijswijk langs de rivier de Zweth tot aan recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk.

Terug naar boven

Beeld

- Kerken in het Westland op oude ansichtkaarten uit het kerkarchief van de Hervormde Gemeente 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over het Westland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - tWestland.nl is een zeer informatieve site over deze streek, met plaatsbeschrijvingen, actualiteiten, activiteitenagenda en meer dan 1.000 Westlandse links.

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Westland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland. - De krant WestlandToen biedt historie, achtergronden en actueel nieuws, vooral voor de 50-plusser. De krant verschijnt elke laatste dinsdag van de maand en wordt verspreid in alle kernen van de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis en in het dorp Hoek van Holland (oplage ca. 84.000 ex.).

- Veiligheid: - Politie Westland.

- Genealogie: - Studiegroep Genealogie Westland.

Reactie toevoegen