Westvoorne

Gemeente
Westvoorne
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Westvoorne

Terug naar boven

Status

- Westvoorne is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland Voorne-Putten.

- Wapen van de gemeente Westvoorne.

- De gemeente Westvoorne is in 1980 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Oostvoorne en Rockanje.

- De gemeente omvat naast de twee hiervoor genoemde dorpen verder nog het dorp Tinte en de buurtschappen Helhoek, Kruininger Gors, Strype en Stuifakker. In totaal zijn dit 3 dorpen en 4 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Westvoorne.

- De gemeente heeft samen met buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis besloten dat deze gemeenten gaan fuseren tot één gemeente, per 1-1-2023. - Hier vind je een schema van het traject tot 1-1-2023.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Westvoorne ligt NW van Hellevoetsluis, W van Brielle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westvoorne omvat ca. 5.600 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Westvoorne, kun je terecht bij de in 1987 opgerichte Historische Vereniging Westelijk Voorne. De vereniging heeft tot doel de geschiedenis van Westelijk Voorne levend te houden. Dit doet zij door haar openluchtmuseum De Duinhuisjes met vier originele boerderijtjes in Rockanje en begraafplaats Maria Rust te restaureren en te onderhouden. Ook verrichten de leden historisch onderzoek en verschenen er al tal van publicaties. De vereniging documenteert de geschiedenis van deze regio en bewaart deze documentatie in het Historisch Archief in 't Dûnhus.

De vereniging verzamelt in haar Historisch Archief documenten, tijdschriften, artikelen, publicaties, foto’s, krantenknipsels, kaarten etc. die betrekking hebben op de geschiedenis van Westelijk Voorne en haar bewoners. Ook de gegevens van de vereniging worden hier opgeslagen. De vereniging kent een Commissie historisch onderzoek. Er zijn werkgroepen ingesteld voor onderzoek naar de geschiedenis van de streek en haar bewoners. Alles door middel van interviews met oudere streekbewoners en in het dialect van Westelijk Voorne en de mondelinge geschiedenis. Inmiddels heeft de vereniging 12 boeken gepubliceerd en is er een DVD "Verstilde stemmen" uitgebracht over het dialect in Westelijk Voorne.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Voornes Duin ligt in de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis en is circa 1400 hectare groot. Het gebied heeft verschillende soorten duinen, waaronder helmduinen en duingraslanden, en prachtige waterpartijen. Het is een belangrijk gebied voor broedvogels zoals de lepelaar, de geoorde fuut en de kleine zilverreiger. Deze natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Om het gebied goed te kunnen beheren is hiervoor in 2016 het Beheerplan Voornes Duin vastgesteld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westvoorne (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Westvoorne. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Verordeningen en dergelijke van de gemeente.

- Straten: - Beschrijving van alle straten in de gemeente Westvoorne, door Jaap en Gert Jan van der Kooij.

- Nieuws: - Nieuws van Weekblad Westvoorne.

- Muziek: - "Stichting Concertleven Westvoorne heeft tot doel het bevorderen van de muziekcultuur in de gemeente. Zij beoogt haar doel te bereiken door het organiseren van concerten voor de inwoners van de gemeente en omstreken, het doen houden van lezingen en excursies op muziekpedagogisch terrein en het ontwikkelen van de muzikale belangstelling in de ruimste zin. Sinds 1980 weet de stichting uitstekende en vaak beroemde musici naar de gemeente te krijgen. Graag nodigen we je uit om naar hen te komen luisteren en kijken. Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne biedt een podium aan de concerten.

Het werk van Stichting Concertleven Westvoorne wordt financieel mogelijk gemaakt door onze begunstigers (donateurs), subsidiegevers (gemeente en Fonds Podiumkunsten) en sponsors. Met de bijdragen van begunstigers en subsidiegevers kunnen we de continuïteit van kwalitatief uitstekende concerten waarborgen. De stichting organiseert 6 koffieconcerten per jaar. Losse kaarten kosten €15, begunstigers (die minimaal 60 euro per jaar bijdragen), kinderen en jongeren tot 21 jaar hebben gratis toegang. Sinds enkele jaren ontwikkelt de stichting ook de muzikale belangstelling van leerlingen van de basisscholen door middel van de Classic Express, een concertbus van het Princes Christina Concours. Laureaten van het Concours geven daarin zes keer voorlichting en concerten aan telkens 30-35 leerlingen. Tot slot geeft een muziekdocent nog een samenvattende les."

- Welzijn: - "De maatschappelijk werkers van Kwadraad staan midden in de samenleving. We ondersteunen mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun problemen. Daarvoor gaan we actief naar ze toe: de wijk in en achter de voordeur. Onze mensen kijken naar de vraag van hun cliënten en verder. Wat is de oorzaak van het probleem? We gaan uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en verbinden die met de kansen in hun omgeving. Doordat we aansluiten bij de leefwereld van onze cliënten en hen vertrouwen geven, kunnen ze vaak zelf weer de draad oppakken. Bij Kwadraad werken gedreven professionals, die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan. We zien onze cliënten als onderdeel van hun omgeving: ze wonen in een buurt of zijn deel van een gezin, hier kan een oorzaak liggen van problemen of juist een deel van de oplossing. Daarom richten we ons in onze aanpak op die omgeving. We werken daarbij doelgericht, volgens succesvolle methodes. We leveren altijd maatwerk aan onze cliënten en opdrachtgevers. Zo werken we efficiënt: mensen die onze hulp vragen, helpen we zo kort als het kan, en zo lang als het moet. De maatschappelijk werker evalueert regelmatig de effectiviteit van de aanpak en stelt de duur van hulp bij als dat nodig is. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt. Inwoners van Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Vierpolders, Zwartewaal en Nieuwenhoorn kunnen voor maatschappelijk werk terecht bij Servicepunt Westvoorne van Kwadraad."

Reactie toevoegen