Beekdaelen

Gemeente
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad Westelijke Mijnstreek
Limburg

beekdaelen_gemeente_kaart_samengesteld_uit_onderbanken_nuth_schinnen.jpg

Gestileerde weergave van de nieuwe gemeente Beekdaelen, in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. Hier zie je hoe de nieuwe gemeente is samengesteld uit grondgebied van de fusiepartners. (© gem. Beekdaelen)

Gestileerde weergave van de nieuwe gemeente Beekdaelen, in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. Hier zie je hoe de nieuwe gemeente is samengesteld uit grondgebied van de fusiepartners. (© gem. Beekdaelen)

Beekdaelen

Terug naar boven

Status

- Beekdaelen is een gemeente in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg en daarbinnen in de regio's Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.

- De gemeente Beekdaelen is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De eerstgenoemde twee gemeenten vielen qua bestuurlijk samenwerkingsverband onder de regio Parkstad, de laatstgenoemde viel qua bestuurlijk samenwerkingsverband onder de regio Westelijke Mijnstreek. Geografisch gezien valt de gemeente tevens tot het Heuvelland te rekenen. De gemeente neemt medio voorjaar 2019 een besluit of zij zich gaat aansluiten bij hetzij het bestuurlijk samenwerkingsverband Parkstad dan wel Westelijke Mijnstreek.

- De gemeente Beekdaelen omvat de dorpen Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek (grotendeels), Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, Vaesrade en Wijnandsrade en de buurtschappen Aalbeek, Abshoven (deels), Arensgenhout (grotendeels), Brant, Breinder, Brommelen, Daniken (deels), De Kling (Brunssum; deels), De Kling (Schimmert; grotendeels), Etzenrade, Grijzegrubben, Haasdal, Hegge (grotendeels), Heisterbrug, Helle, Hellebroek, Heringsbosch, Hommert (grotendeels), Hunnecum, Kamp, Kathagen, Klein-Doenrade, Kruis, Laar, Nagelbeek, Nierhoven, Oensel, Op de Bies, Oude Kerk (deels), Swier, Terstraten, Tervoorst, Thull, Viel, Vink, Windraak (deels), Wissengracht en Wolfhagen. Dit zijn 15 dorpen en 38 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Beekdaelen.

- Sinds augustus 2019 is dhr. Eric Geurts burgemeester van de gemeente Beekdaelen. Voorheen was hij gedeputeerde bij de provincie, en daarvoor wethouder bij de gemeente Brunssum. - Dit is de coalitie. - En dit is de gemeenteraad.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen besluiten medio 2016 om per 1-1-2019 te willen fuseren tot een nieuwe gemeente. In afwachting van de definitieve naam van de nieuwe gemeente, wordt als voorlopige werknaam de naam 'ONS' of 'ONS-gemeenten' gehanteerd, een samenstelling van de eerste letters van de drie gemeenten. Inwoners konden suggesties voor de naam van de nieuwe gemeente insturen. In totaal zijn er 178 naamsuggesties ingediend, waarvan 2 anoniem en 14 van buiten de gemeenten, die conform het reglement afvielen. Van de overgebleven 162 suggesties voldeden 54 niet aan het kader waaraan een nieuwe gemeentenaam moest voldoen. Verder waren er 29 dubbeltellingen. Uiteindelijk bleven er 79 geldige naamsuggesties over waaruit de naamgevingscommissie de volgens haar criteria 3 meest in aanmerking komende namen heeft geselecteerd. Dat betrof:

Beekdaelen: Kenmerkend en verbindend voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn de beekdalen. De blauwe aders, de Rode Beek, de Geleenbeek en de grubben doorkruisen de drie gemeenten en brengen de natuur tot in de kernen van de dorpen en zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving waar het fijn, prettig en gezond wonen is. De drie gemeenten samen vormen letterlijk een beekdalenlandschap met een glooiend reliëf waar forse hoogteverschillen aanwezig tussen de beekdalen en de hogere plateaus met prachtige vergezichten. Vanaf de vergezichten zijn de beekdalen duidelijk en herkenbaar aanwezig in het landschap.

Beemdenrade: In de nieuwe gemeente zijn veel beemden (grasland aan beekjes) en van vroeger uit is veel bos ontgonnen (rade) voor boerderijen.

Bekenrade: Er lopen diverse beken door de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen en rade komt ook veel voor in de kernen van de toekomstige gemeente.

In maart 2017 konden de inwoners hierop hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 19.422 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 15.621 voor de naam Beekdaelen*, 2013 voor de naam Bekenrade en 1768 voor de naam Beemdenrade.
* Begrijpelijk dat sommigen zich in het begin nog weleens zullen vergissen in de spelling...

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Beekdaelen ligt in het NO van Zuid-Limburg, en grenst in het N aan Duitsland en de gemeente Sittard-Geleen, in het O aan de gemeenten Brunssum, Heerlen en Voerendaal, in het Z aan de gemeenten Voerendaal en Valkenburg aan de Geul, en in het W aan de gemeenten Beek en Sittard-Geleen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Beekdaelen is bij haar oprichting per 1-1-2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Onderbanken: circa 7.500 inwoners op een oppervlakte van circa 21 km2;
van de gemeente Nuth: circa 15.000 inwoners op een oppervlakte van circa 33 km2 en
van de gemeente Schinnen: circa 13.000 inwoners op een oppervlakte van circa 24 km2.
In totaal dus circa 14.000 huizen met circa 35.500 inwoners op een oppervlakte van circa 78 km2, oftewel circa 7.800 ha.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen waren, ieder op een eigen manier, al langere tijd bezig met 'de toekomst'. Een gemeente heeft een grote hoeveelheid aan taken en daar komen er ieder jaar steeds meer bij. Denk bijvoorbeeld aan zorg, jeugdhulp en werk. De gemeenten behoorden tot de kleinere gemeenten in de regio. Dit bracht financiële, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s mee. Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.

Robuustheid en toekomstbestendigheid wordt met name gezocht en gevonden in de bijzondere positie van de nieuwe gemeente Beekdaelen in Zuid-Limburg. Kijkend naar de kaart van Nederland valt de geografische ligging van dit gebied op: een grensregio die zich als een soort ‘eiland’ bij Nederland vormt. Denkt men aan Zuid-Limburg, dan wordt al gauw aan groene, heuvelachtige landschappen gedacht. De nieuwe gemeente vormt dan ook een groene verbinding tussen het verstedelijkte gebied en zet in op behoud en versteviging van de unieke elementen. Ze is zo een tegenhanger van en waardevolle aanvulling op het verstedelijkte gebied en een meerwaarde voor de identiteit van deze regio als geheel." Aldus de fusiepartners. - In deze animatie leggen deze gemeenten uit waarom ze fuseren en hoe het wettelijke traject verder is verlopen.

- De gemeente Beekdaelen wil een nieuw gemeentehuis laten bouwen. Dat moet komen op een centrale plek in de omgeving van de A76 en de nieuwe rotonde aan de Buitenring tussen Nuth en Schinnen. Het nieuwe gebouw wordt ook ingericht als trefpunt voor organisaties, onder meer van burgers en regionale samenwerkingsverbanden. Zo wil de gemeente werk maken van de ambitie om ook een grotere rol te spelen bij regionale samenwerking, onder meer met de plattelandsgemeenten in Zuid-Limburg. Het pand wordt flexibel ontwikkeld, zodat het gemakkelijk is uit te breiden of in te krimpen als de gemeente meer of minder taken (en dus ambtenaren) krijgt. De bouw beoogt eind 2020 van start te gaan en begin 2022 gereed te komen. Het raadhuis in Schinveld is in de zomer van 2019 gesloten. Het pand wordt verkocht. De andere gemeentehuizen worden op termijn - als het nieuwe gemeentehuis gereed is - ook verkocht. De ambtenaren van Schinveld zijn verhuisd naar Schinnen. Daar huurde de gemeente al het voormalige pand van de Rabobank tegenover het bestaande gemeentehuis.

Ambtenaren spreiden over meer locaties of scheiden van burgemeester en wethouders, zoals in Sittard-Geleen, wordt onwenselijk geacht. Volgens de gemeente werkt het beter als uiteindelijk het bestuur en de ambtenaren bij elkaar zitten. Een nieuw gebouw is bovendien duurzamer, kost minder energie en biedt betere werkplekken voor de 260 ambtenaren (225 FTE). Wel houden de verschillende kernen van de gemeente Beekdaelen kleine servicepunten voor burgers. Het besluit over het nieuwe gemeentehuis is anno zomer 2019 nog niet definitief; er worden ook nog opties onderzocht om als alternatief het bestaande gemeentehuis in Nuth uit te breiden, of een nieuw gemeentehuis in combinatie met behoud van het gemeentehuis in Schinnen. "We streven naar een goede service, digitalisering waar mogelijk en maatwerk waar nodig. We willen aandacht voor onze inwoners. En we willen mee met nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Het uitgangspunt is de eenvoud voor de burger om producten aan te vragen. En de eenvoud in de werkprocessen voor medewerkers", aldus Cindy Blom (anno 2018 Adviseur Dienstverlening bij de gemeente Nuth).

Terug naar boven

Eten en drinken

- Hoe kun je de identiteit van je nieuwe gemeente in het bourgondische Zuid-Limburg nu beter uitdragen dan met een eigen biertje, moeten ze bij Meens Dranken in Puth hebben gedacht, want zij hebben in 2018 het bier Beekdaelen Premium geïntroduceerd, "een smaakvol, verfrissend bier met een mooie schuimkraag en een alcoholpercentage van 4,8%". Vooralsnog is het bier er niet op fles, maar alleen in fusten van 50 en 30 liter.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Beekdaelen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "ZO-NWS is de streekomroep voor de gemeenten Beekdaelen en Brunssum. De uitzendingen zijn in een groot deel van Zuid-Limburg te zien op het digitale kanaal 41 van Ziggo, analoog op 22+ in de genoemde gtemeenten, en wereldwijd via internetstream."

- Sociale kaart: - "De Sociale kaart van Beekdaelen is en overzicht van organisaties en verenigingen in de gemeente die actief zijn binnen Zorg & Welzijn. Actief in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum, van fanfare tot basischolen en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Bijna teveel om op te noemen. Zoek organisaties in de lijst of bekijk ze op de kaart."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - De vier ondernemersverenigingen in de nieuwe gemeente hebben in juni 2018 besloten om samen, in één stichting, verder te gaan. Onder de naam Businessclub Beekdaelen gaan zij het ondernemende karakter van de nieuwe gemeente nóg steviger op de kaart zetten. De voormalige gemeente Nuth telt maar liefst 1.500 ondernemers en dat op een inwonertal van ‘slechts’ 15.000. Bedrijventerrein De Horsel - het op een na grootste van Parkstad qua werkgelegenheid - vormt het epicentrum van ondernemend Nuth. De Horsel won in 2014 zelfs bijna de titel ‘Beste bedrijventerrein van Nederland’ en werd beloond met een mooie tweede plek. Schinnen had onder meer bedrijventerrein De Breinder, stroopfabriek Canisius en natuurlijk de Alfa Bierbrouwerij binnen de gemeentegrenzen liggen. Onderbanken bezat naast een groot aantal agrarische bedrijven vooral ook een bloeiende toeristisch-recreatieve sector. De toenmalige gemeente Nuth heeft enkele jaren geleden de Innovatieprijs voor ondernemers in het leven geroepen. In 2018 maakten voor het eerst bedrijven uit heel Beekdaelen kans op de Innovatieprijs, alsmede op een Motivatieprijs.

- Openbaar vervoer: - "Wensbus Beekdaelen (voor 2019: Wensbus Schinnen) is een initiatief van de Provincie Limburg in samenwerking met het regionaal Openbaar Vervoer en Vereniging Kleine Kernen Limburg, ondersteund door de gemeente en Omnibuzz. Iedere maand opnieuw gebruiken honderden passagiers de wensbus. Mede hierdoor werd medio 2016 al een tweede busje noodzakelijk. De wensbus wordt gesubsidieerd door de provincie en de gemeente, terwijl de passagiers bijdragen door een kleine vergoeding per rit. De wensbus is een klein busje voor maximaal 8 personen waarvan de inzet door bewoners van de gemeente zelf, op basis van vrijwilligheid en afhankelijk van vraag en behoefte wordt georganiseerd. De wensbus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente, van jong tot oud. Zoals de afgelopen jaren is gebleken is dit initiatief een succesvolle aanvulling op het openbaar vervoer binnen de gemeente."

Reactie toevoegen