Schimmert

Plaats
Dorp
Nuth
HeuvellandParkstad
Limburg

LB gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schimmert

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Schimmert.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Schimmert.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schimmert.

Terug naar boven

Status

- Schimmert is een dorp in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Schimmert.

- Onder het dorp Schimmert vallen ook de buurtschappen De Kling, Haasdal, Kruis, Oensel en Op de Bies.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sjömmert.

Oudere schrijfwijzen
Midden 11e eeuw kopie 18e eeuw de Scinmottera, 1145 de Squimorte, 1152 Schinmortera, 1154 de Skimorte, 2e helft 16e eeuw Schumert.

Naamsverklaring
- Het Romaanse mortârius betekent ‘modderpoel’. Het eerste lid is misschien een waternaam Schin. (1)

- Anderen stellen dat de naam al in 847 voor het eerst vermeld zou zijn als Schimortera. De abdij van Reims had hier in die tijd bezittingen. Ook rond 50 v. Chr. zou hier al een nederzetting zijn geweest van de Sunici of Schineks.

Legende omtrent de naam van Schimmert
De naam Schimmert zou volgens een oude legende afkomstig zijn van Karel de Grote, die tijdens een trektocht zou zijn verdwaald. Plots zag hij een licht schijnen (Schinnen) en een licht schimmeren (Schimmert). Als dank voor het weer terugvinden van zijn geplande route liet Karel de Grote op de plaatsen waar hij beide lichtschijnselen waarnam een kapel bouwen. Ook Sittard claimt op deze wijze aan haar naam te zijn gekomen. (2)

Terug naar boven

Ligging

Schimmert ligt ZW van Nuth, ZO van Beek, NO van Meerssen, N van Valkenburg, Z van Spaubeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Schimmert 257 huizen met 1.350 inwoners, verdeeld in dorp Schimmert 38/215 (huizen/inwoners) en de buurtschappen Op de Bies 55/291, Groot Haasdal 78/388, Klein Haasdal 54/270, Kruis 18/109 en Oensel (ged.) 14/77.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Schimmert opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Nuth: 835 hectare met 3.507 inwoners;
naar Beek: 53 onbewoonde hectare.

- Tegenwoordig heeft Schimmert ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Schimmert, kunt u terecht bij Heemkundevereniging Schimmert, p/a Op de Bies 55, 6333 BW Schimmert, tel. 045-4041866, contactpersoon: J.M.G. Wiekken (secretaris).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schimmert heeft 11 rijksmonumenten.

- Paterskerkhof.

- Gevelstenen in Schimmert.

- We weten dat voorafgaand aan de huidige neogotische St. Remigiuskerk (Hoofdstraat 86) en haar voorgangers, in Schimmert een kapel toegewijd aan H. Catharina heeft gestaan. In 1583 zijn namelijk door de bisschop van Roermond goederen aan deze kapel geschonken. Vervolgens vinden we in 1716 gegevens over de restauratie van de toenmalige kerk. In 1832 verrijst een nieuwe kerk. Een waterstaatskerk. De kwaliteit van deze kerk is bijzonder slecht en vertoont al snel mankementen. Aan het einde van 19e eeuw groeit de bevolking van Schimmert aanmerkelijk waardoor de kerk te klein wordt. Ook komen er steeds meer mankementen aan de kerk. Daarom vat het kerkbestuur in 1909 het plan op om een nieuwe kerk te bouwen.

Door allerlei tegenslagen* is de kerk pas gerealiseerd in 1926, naar ontwerp van architect Joseph Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers). De toenmalige burgerlijke gemeente wilde er toch wel graag een toren bij en heeft daarom de kosten daarvan voor haar rekening genomen.
* Waar u meer over kunt lezen op de site van de parochie, zie de link hierboven.

De nieuwe kerk zou voor een groot deel op het oude kerkhof komen te staan. De mensen hebben toen toestemming moeten verlenen voor het verplaatsen van de stoffelijke resten naar het nieuwe kerkhof. Een deel van de stoffelijke resten is blijven liggen. Aldus kan men zeggen dat de kerk letterlijk en figuurlijk werd en wordt gedragen door de inwoners van Schimmert.

In 1924 is met de bouw begonnen. Bij de bouw van zulk een gebouw kwamen de nodige handen kijken. Handen in de vorm van vele inwoners die grond, mergel of andere zaken transporteerden met kar en paard. Handen in de vorm van hand- en spandiensten. En dat natuurlijk pro deo. Handen in de vorm van vaklieden: timmermannen, metselaars, blokbewerkers, steenkappers enz. De kerk is in 1926 voltooid en van binnen aangekleed met spullen uit de oude kerk, o.a. beelden, godslamp, kruisweg, doopvont, hoofdaltaar en de altaren van Maria en St. Remigius. Nieuw waren de altaren van St. Joseph en St. Gerardus, de preekstoel, het triomfkruis en een derde luidklok. (bron: Sint Remigius Parochie)

De St. Remigiuskerk is een gigant die doet vermoeden dat de architect persiflerend is bezig geweest. De structuur is die van de kruiskerk. Er zijn dwarsgeplaatste zijbeuktraveeën en er is een enorme westelijke toren met als voorbeeld de romaanse westwerken. Deze heeft als bekroning een dwars zadeldak én een spits middenop, alsof de goede oude Cuypers er het zijne nog van heeft mogen zeggen - ofschoon tijdens de nieuwbouw van deze kerk de jaren van deze meester al voorbij waren. Ons bekruipt het gevoel dat men in Schimmert teveel geld te  besteden had. Misschien is de indruk van het overdreven massieve wel ingegeven door het duivengaas voor alle vensters, dat - gelijkliggend met het muuroppervlak - alle diepte opheft. Het gebouw is gezet op de fundamenten van de oude kerk uit 1832. De aannemer was Turlings uit Pey-Echt, maar de bevolking heeft een groot deel meegebouwd (zie hierboven). Het gebouw is ook grotendeels door de inwoners van Schimmert gefinancierd.(3)

- De pastorie dateert uit 1898.

- De markante massieve watertoren*, gelegen tussen de noordelijke uiteinden van Groot en Klein Haasdal, is voor de verre omtrek een oriëntatiepunt. De grote hoogteverschillen maakten het bij de aanleg van de streekwaterleiding in het midden van Zuid-Limburg mogelijk om de bouw van watertorens tot slechts één exemplaar te beperken. Meestal was er in de buurt wel een hogergelegen plaats te vinden waar in de bodem een hoogreservoir kon worden aangelegd. Alleen in het midden van het gebied, op het hoogste punt in de omgeving, verrees een grote watertoren.

Architect Jos Wielders volgde bij zijn ontwerp de Amsterdamse School na, wat onder meer blijkt uit de horizontale banden met ramen, de vorm van de ramen (veel breder dan hoog) en het gebogen metselwerk, afwisselend hol en bol. Naast de toren werden tegelijk een kantoortje en een dienstwoning gebouwd. Bovenin de toren was het Oranje-Restaurant gevestigd, van waaruit men een riant uitzicht had over geheel Zuid-Limburg. Daarom heeft de toren niet één maar twee aangebouwde traptorens. Via de ene trap (met 156 treden) kwamen de bezoekers boven, de andere was voor het personeel van de waterleiding. Na de oorlog is het restaurant niet heropend.

Nog steeds vormt deze toren het middelpunt van de Limburgse waterleiding. In de toren staat de apparatuur waarmee de watervoorziening in de hele provincie wordt geregeld en bewaakt. De toren is destijds gebouwd voor ƒ 85.360. In de jaren zeventig en negentig zijn opknapbeurten uitgevoerd, die aanzienlijk duurder waren dan de oorspronkelijke bouwkosten.

In 1998 is het boekje De watertoren van Schimmert / Baken in het landschap verschenen, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). (3075, 3149)

* Specificaties: bouwjaar 1926/1927, hoogte 38 meter, hoogste punt 178 meter boven de zeespiegel. Het betonnen vlakbodemreservoir heeft een inhoud van maar liefst 1.150 m³ (oftewel 1.150.000 liter, een van de grootste van het land), een doorsnede van 13,5 meter en is 7,90 meter diep.

- Boerderij- en Heemkundemuseum Schimmert is in 2007 van start gegaan. Het museum herbergt een omvangrijke na-oorlogse collectie tractoren, machines en gebruiksvoorwerpen. In de bijhorende tuin en op de achterliggende akker groeien bloemen, groenten en (ook oude) gewassen, zoals men die op een boerderij zou kunnen aantreffen.

U kunt er getuige zijn, hoe ooit het seizoen bepaalde wat er in een boerengezin die dag gebeuren moest. Als de tijd er rijp voor is, zal gedemonstreerd worden hoe er in vroegere dagen geploegd, gezaaid, gebinderd en gedorst werd. Maar ook kan er geholpen worden bij het stroopstoken, vlaaienbakken in de leemoven, wecken en nog meer van die arbeidsintensieve klussen, die ooit heel gewoon waren. Daarmee herbeleeft jong en oud een stukje Limburgse historie.

Een bijzonder aspect aan het museum is dat mensen met een beperking een belangrijke rol spelen bij de bedrijfsvoering. Zij voeren de Public Relations, serveren de koffie en verrichten het restauratiewerk. Zij bemensen de receptie, heten de gasten bij aankomst welkom en verzorgen de rondleidingen. Tevens onderhouden ze de grote tuin en helpen ze mee op themadagen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Schimmert.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schimmert en - Schimmert Montfortanen.

- Buurtvereniging 't Kirkeveldsje.

- Zorgboerderij Valkenhof.

Reactie toevoegen