Arensgenhout

Plaats
Buurtschap
Nuth
HeuvellandParkstad
Limburg

arensgenhout_fanfare_sint_clemens_kopie.jpg

Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn: buurtschap Arensgenhout heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 op hoog niveau musicerende leden: de in 1934 opgerichte fanfare Sint Clemens.

Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn: buurtschap Arensgenhout heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 op hoog niveau musicerende leden: de in 1934 opgerichte fanfare Sint Clemens.

DK_20120124_8776_Arensgenhout_plaatsnaambord.jpg

Arensgenhout heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen - blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone. En terecht natuurlijk. Door zo'n mooie buurtschap moet je ook niet harder wíllen rijden...

Arensgenhout heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen - blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone. En terecht natuurlijk. Door zo'n mooie buurtschap moet je ook niet harder wíllen rijden...

DK 20120124-7187 Arensgenhout - voormalig seminarie Ravensbos.JPG

Arensgenhout, voormalig klooster en seminarie Ravensbos

Arensgenhout, voormalig klooster en seminarie Ravensbos

Arensgenhout

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Arensgenhout.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Arensgenhout.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Arensgenhout.

Terug naar boven

Status

- Arensgenhout is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth. T/m 1981 gemeente Hulsberg.

- De buurtschap Arensgenhout valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hulsberg.

- Het huizengroepje aan de Putweg werd vroeger als aparte buurtschap Kleingenhout beschouwd, maar maakt tegenwoordig deel uit van de buurtschap Arensgenhout. Vroeger stonden hier witte plaatsnaamborden Kleingenhout. Vermoedelijk staan die er tegenwoordig niet meer.

- Arensgenhout heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Arensgenhout. Wordt ook wel kortweg Den Hout genoemd.

Oudere vermeldingen
Arensgenhoud, Arendsgenhoud, 1383 Gen Holt, 1840 Arendsgen-hout, 1842 Arens Genhout.

Naamsverklaring
In 1383 kwam Gen Holt aan Arnold, zoon van Francke Struver van Bunde. Het eerste lid van deze naam is de dialectvorm Aren van Arnold.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Arensgenhout ligt W van Hulsberg.

- Bijzonder is dat de buurtschap op een 'driestrekenpunt' ligt met Parkstad in het O en N, Heuvelland in het Z en de Westelijke Mijnstreek in het W.

- Vanouds valt ook het Ravensbos ZW van Arensgenhout onder de buurtschap, maar dat is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 middels grenscorrectie naar de gemeente Valkenburg aan de Geul overgegaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Arensgenhout 53 huizen met 287 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na de oprichting van fanfare Sint Clemens in 1934 vindt zij ruim 75 jaar gastvrijheid in café/zaal Packbiers. Na het overlijden van mevr. Heijnen-Packbiers in 2010 sluit het café en gaat niet alleen de oefenruimte, maar ook een ontmoetingsplaats in bredere in voor Arensgenhout verloren. De inwoners zetten in 2012 de schouders eronder en ontwerpen samen met een architectenbureau een verbouwing van het café tot een gemeenschapshuis dat aan de eisen des tijds voldoet. Dankzij subsidies en een forse financiële bijdrage van de fanfare zelf, kan zij het pand aankopen. Mede door de grote inzet van veel vrijwilligers bij verbouw en renovatie, kan het project gerealiseerd worden. "Het project is een schitterend voorbeeld van gemeenschapszin, saamhorigheid en burgerkracht. Het zijn deze kernmerken van een kleine buurtschap die er voor zorgen dat het project met meer dan normale belangstelling wordt gevolgd", aldus de site van de fanfare. In november 2014 is de Hoeskamer, zoals het nieuwe gemeenschapsdhuis is gedoopt, feestelijk ingewijd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Arensgenhout heeft 10 rijksmonumenten, plus 3 rijksmonumenten in Kleingenhout.

- Voormalig klooster Ravensbosch (Ravensbos 1, sinds de herindeling van 1982 gemeente Valkenburg, de grens met Arensgenhout / Hulsberg / gem. Nurh loopt ter plekke door deze weg) betreft het oorspronkelijke complex uit 1885, plus een recent modern complex uit 1993. Verder een voormalige kloosterkapel.

- Hoeve De Heihof, Hoeve Heihofweg 1, was een grootleen van Valkenburg, in 1486 in het bezit van de familie van der Sarghe, waarnaar het ook Sarghenleen werd genoemd. De grote uit baksteen opgetrokken zijvleugels dateren uit begin 19e eeuw, het iets jongere bakstenen woonhuis aan de straat en de oudere achtervleugel van mergel, ten dele vernieuwd in vaksteen, liggen om een vrijwel gesloten binnenplaats. De hoeve ligt sinds de gemeentelijke herindeling op grondgebied van de gemeente Valkenburg, (want) ten zuiden van de A79 (in tegenstelling tot de rest van Arensgenhout dat ten noorden van de A79 ligt), maar het wordt nog steeds beschouwd als behorend tot de buurtschap Arensgenhout (vandaar dat wij het hier beschrijven en niet onder Valkenburg).

- In 1978 is de vermoedelijk uit 1890 daterende wegkapel op het kruispunt Ravensboschstraat / Sittarderweg / Ravensbos / Bosstraat afgebroken en herbouwd.

- Wegkruis aan de Stoepertweg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfeest De Tent Sjteit (1e weekend van augustus) is een tentfeest met onder meer Limburgse bands en zangers, poppentheater, dorpsbrunch, Spätschoppen en bingo. Het feest heeft een lange traditie: in 2014 is het 50-jarig jubileum gevierd.

- Concours Hippique Arensgenhout (paardensport: dressuur en springen, weekend in mei).

- Eventing Arensgenhout (paardensport: springen en cross, weekend in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap ligt in een prachtige omgeving om te wandelen. Dat blijkt ook uit het feit dat de buurtschap maar liefst ca. 20 wandeltochten rond Arensgenhout heeft uitgezet.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage over Arensgenhout, waarin o.a. een inwoner vertelt over de buurtschap in vroeger tijden en een aantal bezienswaardigheden laat zien en deze toelicht (Omroep Nuth, 2013).

Terug naar boven

Links

- Site van en over Arensgenhout.

- Buurtschap Arensgenhout heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 musicerende leden: de in 1934 opgerichte fanfare Sint Clemens. De fanfare is ontstaan als afscheiding van de fanfare van Hulsberg, uit onenigheid over de te volgen processieroute.

- Ruitervereniging Ravensbosch.

- Zorgboerderij Ravensbosch.

Reactie toevoegen