Voerendaal

Plaats
Dorp en gemeente
Voerendaal
HeuvellandParkstad
Limburg

LB gemeente Voerendaal in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Voerendaal in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Voerendaal in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Voerendaal

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Voerendaal.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Voerendaal.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Voerendaal.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voerendaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Voerendaal is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad.

- De gemeente Voerendaal is in 1982 vergroot met de gemeente Klimmen.

- De gemeente Voerendaal omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Klimmen, Kunrade, Ransdaal en Ubachsberg en de buurtschappen Barrier, Colmont, Craubeek, Dolberg, Eyserheide (deels), Fromberg, Heek (deels), Koulen, Mingersborg, Retersbeek, Termaar, Termoors, Walem (deels), Weustenrade en Winthagen.

- Wapen van de gemeente Voerendaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Voerendaal. Sinds 2012 wordt op de plaatsnaamborden in deze gemeente ook de Limburgse spelling aangegeven.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Voelender.

Oudere vermeldingen
1065 kopie ca. 1330 Furentele.

Naamsverklaring
- Het eerste lid is taalkundig gezien in verband te brengen met de waternaam Voer. Dit zou dan de oude naam van de Hoensbeek moeten zijn. Voer is etymologisch verwant met varen ‘gaan’ en betekent ‘het bewegende water’. Het tweede lid is ontstaan uit dale (derde naamval enkelvoud) van dal ‘laagte tussen heuvels’.(1)

- Anderen stellen dat de naam zou zijn afgeleid van Furenthela, een dichtbevolkte Romeinse nederzetting waarvan nog vele overblijfselen behouden zijn, onder meer Villa Rusticam, de grootst bekende Romeinse ‘villa’ (boerderij) in Nederland.

Terug naar boven

Ligging

Voerendaal ligt W van Heerlen, in de "oksel" van A76 en A79.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Voerendaal 327 huizen met 1.697 inwoners, verdeeld in dorp Voerendaal 70/421 en de buurtschappen Ten Esschen 33/163, Kunraad 81/351, Op de Straat 16/94, Windhagen 30/156, Colmond 15/87, Mingartsborg 6/44 en Ubagsberg 76/381. De gemeente omvat(te) verder de buurtschap  Vrouwenberg.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Voerendaal in het kader van de gemeentelijke herindeling opgeheven en gelijk weer opgericht. De nieuwe gemeente Voerendaal is als volgt samengesteld:
van Voerendaal: 1.846 hectare met 8.461 inwoners;
van Klimmen: 719 hectare met 4.170 inwoners;
van Wijlre: 430 hectare met 275 inwoners (het gebied Z van de Ransdalerstraat tot aan de Karstraat, incl. Fromberg);
van Valkenburg-Houthem: 99 hectare met 117 inwoners (het gebied begrensd door ZO de Scheumerbeek, NO de Kampstraat, de Koulenbergsweg en Walemerweg en W de nieuwe grens die vóór het kruispunt Walem, bij de kapel afbuigt in Z richting achter de bebouwing - perceelsgrenzen - tot aan de spoorlijn Heerlen-Maastricht);
van Hoensbroek: 16 hectare met 18 inwoners;
van Hulsberg: 32 hectare met 4 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Voerendaal ca. 5.500 huizen met ca. 13.000 inwoners, waarvan ca. 3.200 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ook Voerendaal was in de Romeinse tijd al bewoond. Hiervan getuigt o.a. de Romeinse villa rustica (herenboerderij) die in Voerendaal in 1985-1987 is opgegraven. - Nog een pagina over de opgraving van de villa rustica te Voerendaal.

- Voerendaal Vertelt is een site met heel veel verhalen over deze gemeente en haar kernen in vroeger tijden, zo te zien (gezien de domeinnaam) opgezet en onderhouden door Wim Reubsaet.

- In 2016 is Heemkundevereniging Voerendaal opgericht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een buurtje met karakteristieke mijnwerkerswoningen in Voerendaal uit de periode 1914-1918 dreigt anno 2013 te worden afgebroken.

- Het actuele Bestemmingsplan kernen Voerendaal en Kunrade is in 2015 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voerendaal heeft 26 rijksmonumenten.

- De machtige, massieve en rechthoekige toren van Voerendaals St. Laurentiuskerk is de overgebleven getuige van een kerkbouwcampagne die in 1049 met de wijding door paus Leo IX werd bekroond. Alleen Voerendaal kan zich erop beroepen een architectuur te bezitten waaraan een heuse paus hoogstpersoonlijk zijn zegen is komen geven. De kerk is gewijd aan de heilige die in het jaar 258 levend werd geroosterd door keizer Valerianus.

Met uitzondering van galmgaten en enkele lichtspleten bevat het muurwerk van mergelsteen geen openingen. Het kerkgebouw dat in dezelfde tijd ontstond, werd vanwege de slechte staat in 1840-1841 grotendeels vervangen door nieuwbouw in de stijl van de zogeheten Waterstaatskerken. Het eenvoudige en rechthoekige gebouw werd ontworpen door architect Dumoulin en uitgevoerd in baksteen.

Op grond van het materiaal zou de argeloze bezoeker de toren, met de grofste muren, het oudste noemen, en de oostelijke delen als niet lang daarna gebouwd beschouwen. Dát is echter onjuist: in 1916 werden pas het dwarsschip en het koor toegevoegd, naar ontwerp van Jan Stuyt. Zoals de koorsluiting hebben de transeptgevels een halfronde apsis. In de loop der tijd is de aanvankelijk ontoegankelijke toren vanuit het schip toegankelijk gemaakt. Onder het spitse tongewelf bevindt zich het doopvont dat een 13e eeuwse kuip heeft. Volgens de romaanse beeldtraditie zijn hierop in reliëf tamelijk ondefinieerbare dierfiguren (fabelwezens?) gehouwen. De voet is van jongere makelij.(2)

- In en rond Voerendaal liggen veel kastelen en imposante hoeven:

* Kasteel Cortenbach, gelegen nabij het NS-station, dateert uit de 13e eeuw en was eens het stamgoed van een adellijk riddergeslacht. Slechts twee ronde torens van Kunradersteen en enkele walmuren zijn overgebleven. Omstreeks 1650 is het tegenwoordige kasteel gebouwd en in 1776 gedeeltelijk herbouwd. Het is niet te bezichtigen.

* Het oorspronkelijke kasteel Puth, gelegen circa 1 km vanaf het NS station, dateert uit de 14e eeuw of mogelijk al eerder. Het huidige kasteel dateert uit de 17e eeuw. Het oorspronkelijke kasteel is gebouwd door de ridders van Puth. Later in bezit gekomen van de adellijke familie Van den Bongart. De 16e eeuwse achtergevel heeft een gotische boogfries, merkwaardige spitsbooggewelven en rondom schietgaten. Het kasteel is niet te bezichtigen. Het bij het kasteel gelegen geïntegreerd akkerbouwbedrijf Kasteelhoeve Puth is sinds beginjaren 2000 overgeschakeld naar biologische landbouw.

* Kasteel Haeren (een omgrachte gesloten hoeve uit 11e/12e eeuw, door brand vernield in 1742; herbouwd).

* De imposante ‘Limburgse’ gesloten hoeve Tenhove is waarschijnlijk een voortzetting van de oude Romeinse villa aan de overkant van de weg; het stamhuis van de graven van Hoensbroek. Er werd een Romeinse boerderij (‘villa rustica’) uit het begin van onze jaartelling opgegraven - en weer met aarde bedekt. Deze villa Ten Hove was rond 250 ha groot en vereiste 40 tot 60 mensen, zeker in de oogsttijd. De villa werd in het midden van de 4e eeuw verlaten en verviel geleidelijk tot ruïne. De binnengetrokken Franken gebruikten de ruïnes van de Romeinse gebouwen nog eeuwenlang. (3011, 3106).

* Hoeve Steenenis.

* Kunderheem gelegen op de Kunderberg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Rommelmarkt (op een zondag in april) wordt georganiseerd door Muziekvereniging St. David. De opbrengst komt ten goede aan het opleiden van de jeugd.

- Kermis (op een zondag in augustus) op het Marktplein.

- Jaarmarkt (op een zondag eind augustus). Nadere informatie op tel. 045-5752043.

- Oogstdankfeest (op een zondag in augustus).

- Pony Concours (weekend begin oktober) in manege Op Gen Hek. Nadere informatie bij W. Herbergs, tel. 045-5752433.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recratie

- IVN afdeling Voerendaal.

- Voerendaal is onder meer bekend om de orchidee- en natuurreservaten op de Kunderberg, Putberg en Vrouwenheide (slechts gedeeltelijk toegankelijk). De aanwezige zonnige krijthellingen zorgen ervoor dat de orchideeën goed gedijen.

- Wandelvereniging Voerendaal organiseert maandelijks wandeltochten door de fraaie buitengebieden van de gemeente. Deze wandelingen zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Voerendaal.

- Harmonie Sint Joseph.

- Schutterij St. Sebastianus is al in de 16e eeuw opgericht.

- Dorp Voerendaal linkspagina.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Voerendaal alg. en - Voerendaal RK.

Reactie toevoegen