Heuvelland

Streek
Heuvelland
Limburg

heuvelland_fiets_4_daagse_kopie.jpg

Als je zo snel mogelijk zo veel mogelijk van het prachtige Heuvelland wilt zien, is de Heuvelland Fiets 4 Daagse natuurlijk ideaal: daar zijn de mooiste routes en plekken al op een presenteerblaadje voor je uitgestippeld!

Als je zo snel mogelijk zo veel mogelijk van het prachtige Heuvelland wilt zien, is de Heuvelland Fiets 4 Daagse natuurlijk ideaal: daar zijn de mooiste routes en plekken al op een presenteerblaadje voor je uitgestippeld!

heuvelland_kaart.jpg

Onder de streek Heuvelland wordt doorgaans verstaan het niet-verstedelijkte, landelijke deel van Zuid-Limburg. Dus wat u hier op de kaart ziet, exclusief de dichtbevolkte grotere kernen. (bron: NLR, ESA, AHN. Vervaardigd door Jan Willem van Aalst.

Onder de streek Heuvelland wordt doorgaans verstaan het niet-verstedelijkte, landelijke deel van Zuid-Limburg. Dus wat u hier op de kaart ziet, exclusief de dichtbevolkte grotere kernen. (bron: NLR, ESA, AHN. Vervaardigd door Jan Willem van Aalst.

Heuvelland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal Hoog Vaals.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Heuvelland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Heuvelland.

- Boek hier je golfvakantie in omgeving Heuvelland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Heuvelland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over het Heuvelland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De streek Heuvelland omvat een groot deel van de regio Zuid-Limburg. Er is geen harde en eenduidige definitie van het gebied, maar doorgaans verstaat men onder deze streek geografisch gezien het landelijke, niet-verstedelijkte deel van Zuid-Limburg. Het omvat de (landelijke delen van) de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten*, Gulpen-Wittem*, Meerssen*, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals*, Valkenburg aan de Geul* en Voerendaal.
* Dit zijn de 'echte' Heuvelland-gemeenten, d.w.z. die niet tevens onder een andere streek vallen. Zie daarvoor verder de alinea hierna.

- De gemeenten Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal vallen tevens onder het bestuurlijk samenwerkingsverband Parkstad, dat in bestuurlijk, economisch en toeristisch opzicht ook als streek wordt geprofileerd. De gemeenten Beek, Schinnen en Sittard-Geleen liggen - ook - in de Westelijke Mijnstreek maar worden voor wat betreft het landelijk gebied van deze gemeenten tevens tot het Heuvelland gerekend.

- Het Z deel van het Heuvelland (Z van de A79) staat ook bekend als het Mergelland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het Heuvelland, kunt u terecht bij:

- Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland, een afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. De Kring organiseert lezingen, kleine excursies en plaatselijke activiteiten met het doel de lokale en regionale geschiedenis te leren kennen.

- Stichting Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal heeft tot doel het regelmatig uitgeven van historische en heemkundige publikaties, voornamelijk betrekking hebbende op het Geuldal in Nederland en België en daaraan grenzende gemeenten in het stroomgebied van de Geul, en het bevorderen van het historisch onderzoek in dat gebied. Jaarlijks geeft de stichting een Jaarboek uit met interessante studies over het Geuldal.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De colleges van Maastricht en de Heuvelland-gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul) hebben in 2014 een samenwerkingsdocument ondertekend, om de regiobrede samenwerking te formaliseren. De jaren ervóór was de samenwerking al actief opgezocht. De besturen spreken in het document o.a. uit dat de samenwerking een brede agenda betreft, die het totale gemeentelijke beleid raakt, en dat de partners zich tot elkaar bekennen en afspraken maken: samenwerking weliswaar op basis van vrijwilligheid, maar niet meer vrijblijvend. Onder het credo 'wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeente' vindt een ommekeer in het bestuurlijk denken plaats. Daarmee komt een einde aan het voorop stellen van het eigenbelang van individuele gemeenten.

Toenmalig burgemeester O. Hoes, namens de 6 burgemeesters: "Vanuit het besef dat de tijd voorbij is dat de grote maatschappelijke opgaven tot één gebied of één bestuurslaag beperkt blijven, zijn de colleges gezamenlijk een nieuwe fase ingegaan. Maastricht - Heuvelland beschikt over een groot scala aan kwaliteiten, zoals een hoogwaardig woonklimaat, toptechnologische bedrijvigheid, en internationaal georiënteerde kennisinstellingen en bedrijven. Deze onderscheidende kwaliteiten vullen elkaar aan, versterken elkaar en stellen de regio in staat problemen het hoofd te bieden en een nieuw positief toekomstperspectief te ontwikkelen. Dat is mogelijk mits we als overheden zonder enige terughoudendheid op alle beleidsterreinen samenwerken. Door de scherpe teruggang in de wereldeconomie is de regio zwaar getroffen. Deze situatie maakt eens temeer duidelijk dat het nu meer dan ooit noodzakelijk is om het verschil te maken. Dit zal het uiterste van ons vergen. Bestuurlijke slagkracht moet nu worden gebundeld: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Het is dan ook dringend noodzakelijk een helder afsprakenkader tussen de gemeenten te maken ten behoeve van een bestuurlijke aanpak om de opgaven daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat dringt temeer nu taken van zowel landelijke als provinciale overheid worden overgedragen aan de gemeente als eerste overheid."

Een van de concrete resultaten is dat er sinds 2016 sprake is van één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie 'Sociale Zaken Maastricht Heuvelland'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Heuvelland Fiets 4 Daagse (juni) kunt u kiezen uit de afstanden 25, 40 en 60 km. Desgewenst kunt u dagelijks van afstand wisselen, zelfs nog onderweg.

- Bij de Heuvelland4daagse (wandelen, augustus, ca. 6.000 deelnemers) kunt u kiezen uit de afstanden 7, 14, 21, 28 en 42 km. Vanuit Vilt bij Valkenburg voeren de wandeltochten u iedere dag door een ander deel van het prachtige Heuvelland. Reportage Heuvelland4daagse 2012 deel I, II, III en IV.

- De Mergelheuvelland 2-Daagse (weekend in september) is een (wielren-)toerfiets- en MTB-evenement, waarbij u kunt kiezen uit diverse afstanden. Start en finish zijn in de buurtschap Libeek bij Sint Geertruid. Het evenement trekt inmiddels ca. 10.000 deelnemers, wat door de organisatie als maximum is gesteld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Ontstaan van het landschap
Het Heuvelland wordt ook wel een krijt-lösslandschap genoemd. Het glooiende landschap met heuvels tot circa 300 m hoog wordt gekenmerkt door een afwisseling van bossen, akkers, weilanden en boomgaarden. Het is gevormd door heffing en plooiing van dikke kalksteenlagen en rivierafzettingen, als gevolg van spanningen in de aardkorst. De Maas en haar zijrivieren hebben dit landschap versneden en mede door verticale bodembeweging langs breuken zijn terrassen ontstaan. In de laatste ijstijden is hierover een pakket löss afgezet. In dezelfde periode zijn in de hellingen van de terrassen diepe dalen ingesneden door afstromend smeltwater. Het verspoelde materiaal, een mengsel van löss, terrasgrind en kalksteen, is als puinwaaiers op lagergelegen terrassen en in dalen afgezet. Het Heuvelland is een van Nederlands oudste landschappen en daardoor rijk aan sporen van menselijke bewoning en archeologische vindplaatsen onder andere uit de Romeinse periode. Dit komt ook tot uiting in de vele mergel-, grind- en zandgroeves in het gebied.

- In 2010 is de Gedichtenroute langs de Geul gereed gekomen: tientallen zuilen met gedichten langs de hele loop van de Geul, van Cottessen bij Vaals tot Voulwames bij Meerssen. De gedichten zijn zo gekozen dat er een zekere relatie is tussen gedicht en de plaats waar het staat. Op deze manier worden veel facetten van het landschap langs de Geul, en de ervaringen van mensen met betrekking tot landschap en natuur belicht. Er zijn gedichten van bekende namen zoals Herman Gorter, Simon Vinkenoog, Rutger Kopland en even interessante minder bekende schrijvers. Allemaal zullen ze hopelijk lezers en wandelaars boeien en ontroeren door een rake beschrijving, een mooi beeld, een interessante gedachte, herkenbare emotie, of juist een nieuw inzicht of een verrassend verband dat tot nadenken stemt. Het traject, dat in totaal 35 km lang is, is in 3 routes verdeeld.

- Stichting Cultuurzomer Heuvelland is opgericht om vol enthousiasme en expertise de veerkracht van het culturele leven binnen dit gebied te versterken en de parels met elkaar  te verbinden. De stichting heeft tot doel: het culturele imago van de regio te versterken en cultureel (verblijfs)toerisme te bevorderen; het culturele aanbod in brede zin binnen de regio op overzichtelijke wijze te promoten in heel Nederland en de euregio; een platform te bieden voor een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt bij kunst & cultuur in deze streek, een platform waar oude en nieuwe activiteiten elkaar kunnen vinden en waar amateur- en professionele cultuurmakers elkaar kunnen ontmoeten; organisatoren en evenementen met expertise te ondersteunen; nieuwe evenementen te organiseren en de culturele infrastructuur te verbeteren.

- IVN Heuvelland zet zich in voor meer natuur voor de mensen, maar ook meer mensen voor de natuur. Via de site maakt men melding van activiteiten zoals natuurtochten, wandelingen, lezingen, onderhoud, film, jeugd. Zo werkt het IVN aan een groter begrip en respect voor de natuur in deze streek en/in al haar facetten.

- De 2-daagse NS-wandeling Heuvelland (2 x 18 km) is weliswaar formeel door de NS uit haar collectie wandelingen verwijderd, maar middels de beschrijvingen onder de link is hij nog prima te lopen. Frank van der Meer doet onder de link verslag van de wandeling en vindt het de mooiste wandeling van Nederland (nog mooier dan de NS-wandeling Veluwezoom, die hij tot dan de mooiste van het land vond), met een rating van 'AAA+ met een griffel'.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage met 187 foto's van wandelingen door de dorpen en buurtschappen van het Heuvelland, door Jan Dijkstra uit Houten. Wellicht ter inspiratie om deze streek ook zelf eens 'in het echt' te gaan bekijken. Zo kun je thuis alvast bekijken wat je onderweg voor moois kunt tegenkomen.

Reactie toevoegen