Laar (Wijnandsrade)

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

Laar (Wijnandsrade)

Terug naar boven

Status

- Laar is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 1981 gemeente Wijnandsrade, in 1982 over naar gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- De buurtschap Laar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wijnandsrade.

- De buurtschap Laar heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

De situatie ter plekke is enigszins verwarrend voor de argeloze voorbijganger die niet met de topografische situatie bekend is. Deze buurtschap was namelijk een NO uithoek van de gemeente - en is na de herindeling van 1982 nog altijd een NO uithoek van het dorpsgebied van - Wijnandsrade. Op de oude gemeentekaart op de pagina van Wijnandsrade is dat goed te zien. Door de groei van het dorp Nuth en de daaraan grenzende buurtschap Hellebroek zijn beide aan Laar vastgegroeid. Daardoor kom je nu vanuit het buitengebied de bebouwde kom van de buurtschap binnen, en ga je daarna al snel aansluitend over in de met een wit bord aangegeven buurtschap Hellebroek, die in de 'bebouwde kom Nuth' ligt, en aansluitend kom je de dorpskern van Nuth zelf binnen.

Qua plaatsnaamborden kun je dat nergens aan zien. Dat komt omdat een gemeente wettelijk niet verplicht is om borden te plaatsen bij aansluitende bebouwde kommen, omdat je geen bebouwde-komgebied verlaat. Maar je verlaat ter plekke wél de bebouwde kom van de kern Laar en je komt - bij de overgang van deze Wijnandsraadse buurtschap naar de Nuthse buurtschap Hellebroek - aansluitend de bebouwde kom van de kern Nuth binnen. Het is ook niet verbóden om dat aan te geven, en wat ons betreft wel wenselijk, want wel zo duidelijk om ter plekke expliciet zichtbaar te maken dat je de - bebouwde kom van de - woonplaats Nuth binnenkomt. Wat ons betreft zou daar dus een blauw bord - kombord - Nuth met daaronder een wit bord Hellebroek niet misstaan (vergelijkbaar met de bebording bij de buurtschappen Hunnecum aan de ZW kant van Nuth en Grijzegrubben aan de NW kant van Nuth). En uiteraard als je van de andere kant komt, bebording die aangeeft dat je de bebouwde kom Nuth verlaat en de bebouwde kom Laar binnenkomt.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de geografisch gegroeide werkelijkheid, zijnde het aan elkaar gegroeid zijn van de kern Nuth met de Wijnandsradese buurtschap Laar, te formaliseren door middels een 'postale grenscorrectie' het grondgebied van die buurtschap te 'verhuizen' van de postale woonplaats Wijnandsrade naar de postale woonplaats Nuth, zodat je dan binnen de bebouwde kom van Nuth (blauw bord) de buurtschap Laar (wit bord eronder) binnenkomt.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Laor.

Oudere vermeldingen
1744 Laar.

Naamsverklaring
Laar betekent 'bosweide, intensief benut bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laar ligt rond de gelijknamige weg, ZO van het dorp Nuth, grotendeels ten zuiden van de A76, deels ten noorden ervan. De buurtschap ligt verder ZW van het 'dorp in de stad' Hoensbroek, Z van het dorp Vaesrade, ZZO van het dorp Schinnen, NO van het dorp Wijnandsrade en NW van het dorp Voerendaal en de stad Heerlen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Laar omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In oktober 2014 geeft wethouder Lucassen het startsein voor de restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument hoeve De Naamse Steen*, in het bijzijn van o.a. de eigenaren Brenda en Fer Peters. In juli 2016 kan de wethouder het mooie eindresultaat bewonderen. Brenda en Fer hebben onder begeleiding van monumentenarchitect Ingrid Beckers bergen werk verzet en het resultaat mag gezien worden. De restauratie is met veel respect voor de aanwezige monumentale en historische kwaliteit uitgevoerd en in de herenboerderij, waarvan de oorsprong dateert van ongeveer 1550, blijven de eeuwen voelbaar. Het pand Laar 16 wordt als een van de oudste vakwerkboerderijen van Limburg vermeld in het nieuwe boek van Coen Eggen over Limburgs Vakwerk." Aldus een persbericht van de gemeente Nuth.
* Dat is de boerderij behorende bij het vroegere Huis Laar, op huisnr.16, gelegen N van de A79 en N van de spoorlijn.

Reactie toevoegen