Grijzegrubben

Plaats
Buurtschap
Nuth
Heuvelland Parkstad
Limburg

Grijzegrubben

Terug naar boven

Status

- Grijzegrubben is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth.

- De buurtschap Grijzegrubben valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nuth. De buurtschap valt onder de zogeheten 'bovengehuchten' van de gemeente Nuth.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Griêzegröbbe.

Oudere vermeldingen
1840 Grijsegrobben, 1842 Grijzgrubben.

Naamsverklaring
Bevat als grondwoord het ook als waternaam voorkomende toponiem grubbe, dat in Limburg veelal de betekenis heeft van ‘holle weg’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Grijzegrubben ligt rond de gelijknamige weg W, van Nuth.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Grijzegrubben 44 huizen met 229 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen (volgens de lokale website) met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologen hebben in 2002 in Grijzegrubben een schuur of opslagplaats uit de tijd van de Romeinen (ca. tweede eeuw na Chr.) opgegraven, wat aantoont dat in die tijd de buurtschap al bewoond werd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grijzegrubben heeft 1 rijksmonument, zijnde het pand op nr. 14, pand met veel vakwerk en van belang uit oogpunt van oudheidkundige waarde.

- De Mariakapel in de buurtschap dateert uit 1945.

- Dorpspomp.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Grijzegrubben.

- Muziek: - De kleine buurtschap Grijzegrubben heeft een eigen fanfare: fanfare St. Donatus.

Reactie toevoegen