Nagelbeek

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Westelijke Mijnstreek
Limburg

Nagelbeek

Terug naar boven

Status

- Nagelbeek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beekdaelen (t/m 2018 gemeente Schinnen).

- De buurtschap Nagelbeek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schinnen.

- De buurtschap Nagelbeek ligt binnen de bebouwde kom van Schinnen, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Nagelbek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nagelbeek ligt rond de gelijknamige weg, ZW van het dorp Schinnen. De buurtschap ligt verder Z van de spoorweg, rond, maar voornamelijk Z van de A76, NW van het dorp Vaesrade, NNW van het dorp Nuth, ONO van het dorp Genhout, O van het dorp Spaubeek, ZO van het dorp Sweikhuizen en Z van het dorp Puth.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nagelbeek 53 huizen met 274 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen en ca. 10 bedrijfsgebouwen, met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Typerend voor de buurtschap Nagelbeek is de lintbebouwing. Startend met een vrijstaande grote hoeve, zien we vervolgens een groot aantal aaneengesloten boerenhuizen met poorten. De meeste panden verkeren nog in de oorspronkelijke staat met toevoegingen uit later tijden. (3076)

- Helemaal aan het eind van de weg Nagelbeek bevindt zich een bijzonder vormgegeven open Mariakapel. Het is gebouwd in 1957 en gerestaureerd in 1988.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zand- en grindhandelaar Bruls wilde een vergunning om Groeve Nagelbeek aan te vullen en landschappelijk af te werken met ca. 2 miljoen kuub grond. De gemeente Schinnen heeft deze vergunning geweigerd. Zij vond onder andere dat de natuur beter haar gang kon gaan in de situatie zoals die is, zodat het specifieke groevelandschap behouden blijft. Tevens zou de aanvoer van de grond voor de nodige overlast zorgen voor omwonenden, wat de gemeent ook niet wenselijk vond. Bruls ging in beroep bij de Raad van State. In deze processtukken staat o.a.:

"Het college heeft zich in het besluit van 19 december 2013 onder meer op het standpunt gesteld dat het niet aanvullen van de groeve en de natuur haar gang laten gaan de meest wenselijke optie is. Daarbij heeft het in aanmerking genomen dat hoewel flora en fauna door een gedeeltelijke aanvulling meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen dan bij geen of volledige aanvulling, het de vraag is of dit wenselijk is omdat er door het aanvullen met 'rijkere' grond een wezenlijk ander natuurtype ontstaat dan op de huidige 'arme' zandbodem in Groeve Nagelbeek. De meerwaarde zit er volgens het college in dat zich hier een typische groeve-biotoop ontwikkelt. Volgens hem blijkt uit andere voorbeelden van groeven dat het niet noodzakelijk is om grote hoeveelheden grond aan te voeren om een natuurlijke biotoop te creëren. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat in de aanvraag niet aannemelijk is gemaakt dat de aangegeven hoeveelheden grond garant staan voor een zo optimaal mogelijke invulling van de toekomstige natuurfunctie.

Het college bestrijdt de stelling van wederpartij dat door het project maximaal tegemoet wordt gekomen aan de gewenste natuurwaarden. Er is door de aanvrager niet nader gemotiveerd dat met het project, zoals zij aanvoert, een inrichting wordt bewerkstelligd die voldoet aan het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Strategische Visie van de gemeente Schinnen. Het bevorderen van de biodiversiteit dient volgens het college in een breder perspectief te worden gezien. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk natuurtypen in een groeve, in dit geval Groeve Nagelbeek, te realiseren. Juist het vanuit ecologisch oogpunt unieke groevelandschap binnen het netwerk van verschillende natuurtypen in de gemeente en regio wordt van toegevoegde waarde geacht, aldus het college.

Het college heeft in het verweerschrift in beroep ter motivering van zijn standpunt dat uit de op de percelen rustende bestemming 'Natuur' primair volgt dat de status quo, zijnde een mensgemaakt groevelandschap waar de grondstoffenwinning is beëindigd, zoveel mogelijk behouden dient te blijven, verwezen naar paragraaf 8.7 van de toelichting bij het Bestemmingsplan. Door de omvang van de aanvulling van de grond waarin het project voorziet, ontstaat er volgens het college een totaal nieuw landschap en wordt in strijd gehandeld met de doelstelling van instandhouding of versterking van het landschap. Het college heeft in dit kader ook verwezen naar de Landschapsvisie Limburg, die door de gemeente nadrukkelijk is onderschreven en waarin duidelijk wordt gestreefd naar het behoud van het specifieke groevelandschap. Het college heeft er op gewezen dat in de Strategische Visie noch het Bestemmingsplan door de gemeente is gezegd dat zij bij Groeve Nagelbeek een nieuw landschap wil creëren na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden." De Raad van State kon zich in deze argumenten vinden en heeft derhalve op 30-3-2016 de gemeente Schinnen in het gelijk gesteld.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In buurtschap Nagelbeek wordt al meer dan 100 jaar de befaamde Canisius appelstroop gemaakt. In 1903 krijgt fruithandelaar Jean Canisius uit Schinnen het idee om stroop op grote schaal te fabriceren. Sindsdien staat zijn naam synoniem voor absolute kwaliteit en traditie in stroop. Canisius weet als geen ander hoe lekkere stroop gemaakt moet worden. Voor 1 kilo zuivere appelstroop worden maar liefst ca. 7 kilo appels verwerkt, veelal afkomstig uit eigen streek. Aan Canisius stroop worden geen additieven, kleurstoffen of kristalsuikers toegevoegd. De stropen worden dan ook steeds populairder, o.a. door de hoge voedingswaarde van stroop. Bovendien is Canisius stroop niet alleen lekker op de boterham, pannenkoek of toast, maar is het ook een aanwinst in de keuken als smaakmaker in de bereiding van gerechten zoals stoofpotjes. De traditionele recepten uit grootmoeders tijd zijn inmiddels gekoppeld aan hoogwaardige en geavanceerde productieprocessen. De geautomatiseerde verwerking garandeert een constante kwaliteit. De stroop wordt op meer dan 3.000 verkooppunten verkocht. Bij het bedrijf werken ca. 18 medewerkers.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van de buurtschap Nagelbeek.

Reactie toevoegen