Doenrade

Plaats
Dorp
Schinnen
Westelijke Mijnstreek Heuvelland
Limburg

DK_20111024_4396_Doenrade_hoeve_in_gedeeltelijk_vakwerk.jpg

Doenrade, met de achterwand in vakwerk

Doenrade, met de achterwand in vakwerk

DK_20111024_4413_Kasteelhoeve_Doenrade__.jpg

Doenrade, kasteel hoeve kasteel Doenrade

Doenrade, kasteel hoeve kasteel Doenrade

DK_20111024_4414_Kasteel_Doenrade_hotel_restaurant.jpg

Doenrade, kasteel Doenrade, nu een hotel/restaurant

Doenrade, kasteel Doenrade, nu een hotel/restaurant

DK_20111024_4419_Kasteel_Doenrade_bakhuisje.jpg

Doenrade, bakhuisje bij kasteel Doenrade

Doenrade, bakhuisje bij kasteel Doenrade

doenrade_beelden_in_kasteeltuin.jpg

Doenrade, beelden in de kasteeltuin

Doenrade, beelden in de kasteeltuin

doenrade_bijzondere_deurklopper.jpg

Doenrade, bijzondere deurklopper

Doenrade, bijzondere deurklopper

doenrade_lintbebouwing_van_hoeven_met_boogpoort_en_apart_pleisterwerk.jpg

Doenrade, beeldbepalende lintbebouwing van hoeven met boogpoort en fraai pleisterwerk

Doenrade, beeldbepalende lintbebouwing van hoeven met boogpoort en fraai pleisterwerk

Doenrade

Terug naar boven

Status

- Doenrade is een dorp in de provincie Limburg, in de regio´s Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Schinnen. T/m 1981 gemeente Oirsbeek.

- De nabijgelegen buurtschap Klein-Doenrade valt niet, zoals je gezien de naam zou denken, onder dit dorp maar onder het dorp Oirsbeek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Doonder.

Oudere vermeldingen
Doenraede, 1395 Duedenroede, 1440 Doidenrode, 16e eeuw Doenroede, 1840 Doenraad, 1883 Doenrade. Werd vroeger ook Groot-Doenrade genoemd, ter onderscheiding van het nabijgelegen Klein-Doenrade.

Naamsverklaring
Samenstelling van de persoonsnaam Dodo en rode ‘rooiing, ontginning’.(1)

Terug naar boven

Ligging

Doenrade ligt ZO van Sittard, NO van Schinnen, tegen de Duitse grens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doenrade 76 huizen met 426 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern van dit dorp is ontstaan langs de oude verbindings- en handelsweg vanuit Duitsland via het plateau richting Maastricht. De oudst bekende vermelding is onder de naam Dudenrode in een akte uit 1170. Waarschijnlijk was er echter al langer bewoning in het gebied. Er zijn scherven gevonden die volgens archeologen wijzen op een begraafplaats uit de Frankische tijd. Doenrade was overwegend een agrarisch dorp, maar het stond ook bekend om zijn kleermakers. (3076)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doenrade heeft 3 rijksmonumenten.

- Doenrade heeft 22 gemeentelijke monumenten.

- De St. Jozefkerk uit 1872 is een in baksteen opgetrokken kerk in de toen gebruikelijke neogotische vormen. Hij staat er fraai en gezond bij, wat een pijnlijk contrast oplevert met het gebouw rechts ervan. Ook dit werd tegen 1900 gebouwd door dezelfde opdrachtgevende familie, maar is in verval. In Doenrade vinden we de illustratie bij het gegeven dat kerken van oudsher en vanzelf een grotere bescherming genieten dan andersoortige gebouwen. (3324)

- Kasteel Doenrade (Limpensweg 20) ligt in een prachtig natuurgebied. De voorganger werd gebouwd rond het jaar 1118 en was een versterkte hoeve. Het kasteel en de daarbij gelegen behuizingen vormen een op zichzelf staande bebouwingsgroep. Het oudste deel van dit kasteel is het ranke, vierkante torentje bij de ingang. De overige bouwwerken zijn ontstaan tijdens verbouwingen in de 17e en 18e eeuw. Toch moet het een kasteel zijn geweest dat met slotgrachten en ophaalbruggen was omringd. In de volksmond wordt het bouwwerk nog steeds Doonderhuuske genoemd, wat al in 1170 de naam van het oorspronkelijke kasteel was.

Kasteel Doenrade werd bewoond door verschillende adellijke families die in de historie van Limburg een belangrijke rol vervulden. Na bewoning door de familie De Limpens heeft het kasteel vanaf 1925 dienst gedaan als nonnenklooster waar ook oude mannen werden verpleegd. Daarna was er van 1960 t/m 1969 een politieschool in gevestigd en van 1978 tot 1985 een meubelzaak, tot 1987 een restaurant waarna het tot 1991 heeft leeggestaan. In dat jaar is het kasteel gekocht door de heer L. Rondeltap, die startte met een verbouwing en renovatie. Sinds 1993 vervult het kasteel de functie van hotel-restaurant.

- Beeldbepalend voor de Kerkstraat in Doenrade is de gesloten lintbebouwing met het bijbehorend ritme van poortbogen van huizen en boerderijen. Medebepalend voor het karakter van deze straat is het pleisterwerk op de gevels en de stuclijsten langs deuren en ramen. Deze mode ontstond aan het begin van de 20e eeuw en diende als verfraaiing en versieringselement. De achtererven van de woningen en veelal carréboerderijen zijn bereikbaar via twee parallelwegen. De kerk, de pastorie en het Warblinghuis, alle gebouwd in neo-stijl rond 1870, vormen een aparte groep in deze kern.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Groot Miniveldvoetbaltoernooi (weekend in juni) op sportpark De Vouwer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute rond Doenrade (12 km).

- Nog een wandelroute rond Doenrade (7,6 km die je desgewenst kunt inkorten tot 4,5 of 3 km).

- Doenrade wordt gezien als col (te bedwingen heuvel) voor fietsers die vanaf Bingelrade / Quabeek komen.

- In 2015 hebben leerlingen van basisschool St. Jozef 22 bomen geplant. Hiermee is de eerste fase van de renovatie van Park Doenrade gestart. Het park is toe aan een opknapbeurt. De huidige bomen zijn oud en de kwaliteit is verminderd. De diversiteit aan bomen is beperkt en door het bladerdek komt er weinig zonlicht op de grond. De aanplant van nieuwe bomen is de eerste stap naar een park met een grotere diversiteit aan flora, dat uitnodigt om te recreëren. Het park wordt in 4 fasen volledig gerenoveerd en dat neemt ongeveer 16 jaar in beslag.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Doenrade en omgeving 'Òs Doonder'.

- Belangenvereniging: - Stichting Plateau van Doenrade heeft als doel het erfgoed van dit Plateau, in al haar aspecten actueel en relevant in kaart te brengen en waar mogelijk en wenselijk een bijdrage te leveren aan het in stand houden ervan; de bewoners en vrienden van het Plateau van nu en van de volgende generaties optimaal kennis te laten maken met, en gebruik te laten maken van dit erfgoed, hun de mogelijkheid te bieden hiervan zo optimaal mogelijk te genieten en positieve bijdragen te leveren aan de identiteit van de dorpsgemeenschap(pen) van het Plateau. Behalve de informatieve website die de stichting reeds heeft gerealiseerd, werkt zij met inmiddels ca. 150 vrijwilligers aan de totstandkoming van een boek van ca. 400 pagina's over de 'culturele biografie' van het Plateau van Doenrade.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool St. Jozef. In februari 2017 is besloten dat deze school wordt uitgebreid om tevens onderdak te bieden aan de leerlingen uit de buurdorpen Bingelrade en Jabeek, waar de scholen gesloten worden. Veel partijen hadden een voorkeur om de school voor de 3 dorpen in Bingelrade te realiseren, omdat dat mooi centraal ligt ten opzichte van deze dorpen, maar dat is dus niet gelukt. - Peuterspeelzaal 't Opdoonderke.

- Muziek: - Fanfare Sint Cecilia. - Gemengd koor Crescendo.

- Sport: - RKVV Doenrade (voetbal) is opgericht in 1942. - Schutterij St. Michaël.

- Overige verenigingen: - Schutterij St. Michaël.

- Zorg: - Woonbegeleidingscentrum Doenrade is gevestigd in een modern pand dat van alle gemakken is voorzien. Elke bewoner heeft een eigen, ruim appartement met een woonkamer en aparte slaapkamer, keukenblok, volledig ingerichte en aangepaste badkamer. Het gehele gebouw is voorzien van de benodigde domotica.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Doenrade.

Reactie toevoegen