De Kling (Schimmert)

Plaats
Buurtschap
Nuth Meerssen
Heuvelland Parkstad
Limburg

De Kling (Schimmert)

Terug naar boven

Status

- De Kling is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, in grotendeels gemeente Nuth, deels gemeente Meerssen. T/m 1981 gemeente Beek; in 1982, door middel van een grenscorrectie, grotendeels over naar gemeente Nuth, een klein deel blijft dan gemeente Beek; in 1990 gaat het grootste deel van dit laatste kleine gedeelte, wederom door grenscorrecties, over naar gemeente Meerssen, een klein deel van dit laatste gedeelte gaat in deze correctieronde alsnog over naar gemeente Nuth.

- Buurtschap De Kling valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Schimmert en voor een klein deel onder het dorp Ulestraten.

- Buurtschap De Kling ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De straatnaam is met het lidwoord 'De'. Een van de plaatsnaamborden, nl. die aan de kant van de buurtschap Oensel, was aanvankelijk zonder lidwoord gespeld. Dit is later gecorrigeerd.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kling ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de buurtschap Oensel, NW van het dorp Schimmert, en het oostelijkste gedeelte van de weg Langs de Gewannen. De buurtschap ligt verder O van het dorp Ulestraten, ZO van het dorp Geverik, Z van het dorp Beek en ZW van de dorpen Genhout en Spaubeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Kling omvat ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk is de bebouwing die gezien de bebording ter plekke tegenwoordig kennelijk buurtschap De Kling heet, aan de gelijknamige weg, onderdeel van de buurtschap Oensel. Pas ergens in de afgelopen jaren (ten opzichte van 2017), vermoedelijk bij de wegreconstructie waarbij hier een 60 km-zone is gecreëerd, met zogeheten fietssuggestiestroken in rood asfalt, is dit deel van Oensel buiten de bebouwde kom hernoemd in buurtschap De Kling. Buurtschap Oensel ligt O, hoeve Oenselderhof ligt W daarvan.

Topografisch wonderlijk is daardoor eveneens dat de rijksmonumentale Oenselderhof bij de grenscorrecties van 1982 - waarbij het W deel van Oensel, dat voorheen in de gemeente Beek lag, grotendeels naar gemeente Nuth, kern Schimmert is overgegaan - aanvankelijk onder de gemeente Beek is blijven vallen. En dat deze bij een volgende grenscorrectieronde, in 1990, naar de gemeente Meerssen, kern Ulestraten is overgegaan. Puur topografisch gezien moet dit pand daarom tot de huidige buurtschap De Kling worden gerekend, omdat het daar aansluitend aan ligt. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een Oensels object is... Voor een visuele verduidelijking zie de kaarten op de pagina van Oensel.

Reactie toevoegen