De Kling (Schimmert)

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen Meerssen
Heuvelland Parkstad
Limburg

oensel_en_de_kling_plaatsnaamborden.jpg

Waar je buurtschap Oensel verlaat aan de weg De Kling, kom je tegenwoordig, blijkens de plaatsnaamborden, buurtschap De Kling binnen. Vanouds maakte die bebouwing deel uit van buurtschap Oensel. Aan het eind van deze weg ligt de Oenselderhof. © Google

Waar je buurtschap Oensel verlaat aan de weg De Kling, kom je tegenwoordig, blijkens de plaatsnaamborden, buurtschap De Kling binnen. Vanouds maakte die bebouwing deel uit van buurtschap Oensel. Aan het eind van deze weg ligt de Oenselderhof. © Google

oensel_schimmert_tm_1981_kopie.jpg

Buurtschap Oensel bij Schimmert t/m 1981. Het W deel valt onder de gemeente Beek (zie de gele grenslijnen), met in het uiterste NW de rijksmonumentale Oenselderhof. Het O deel valt onder de gemeente en het dorp Schimmert.

Buurtschap Oensel bij Schimmert t/m 1981. Het W deel valt onder de gemeente Beek (zie de gele grenslijnen), met in het uiterste NW de rijksmonumentale Oenselderhof. Het O deel valt onder de gemeente en het dorp Schimmert.

oensel_schimmert_kaart_1982-1989_kopie.jpg

De gemeentelijke herindelingen van 1982 in de regio, waarbij o.a. de gemeente Schimmert opgaat in de gemeente Nuth, worden aangegrepen om ook het W deel van Oensel onder de gemeente Nuth te brengen. Alleen de Oenselderhof blijft gemeente Beek.

De gemeentelijke herindelingen van 1982 in de regio, waarbij o.a. de gemeente Schimmert opgaat in de gemeente Nuth, worden aangegrepen om ook het W deel van Oensel onder de gemeente Nuth te brengen. Alleen de Oenselderhof blijft gemeente Beek.

oensel_kaart_v.a._1990_kopie.jpg

In 1990 volgt er nog een rondje kleine grenscorrecties. Zie o.a. de 'schuine rechte streep' als nieuwe grens. De Oenselderhof gaat nu naar gemeente Meerssen en daarmee kern Ulestraten. Maar het blijft natuurlijk een Oensels object...

In 1990 volgt er nog een rondje kleine grenscorrecties. Zie o.a. de 'schuine rechte streep' als nieuwe grens. De Oenselderhof gaat nu naar gemeente Meerssen en daarmee kern Ulestraten. Maar het blijft natuurlijk een Oensels object...

de_kling_schimmert_kaart_vanaf_2015_kopie.jpg

In ieder geval in 2008 (wellicht al eerder) is De Kling W van Oensel blijkens de plaatsnaamborden ter plekke tot buurtschap benoemd. Pas vanaf 2015 verschijnt het op kaarten, ook nog met foute spelling Kling. (© Kadaster)

In ieder geval in 2008 (wellicht al eerder) is De Kling W van Oensel blijkens de plaatsnaamborden ter plekke tot buurtschap benoemd. Pas vanaf 2015 verschijnt het op kaarten, ook nog met foute spelling Kling. (© Kadaster)

De Kling (Schimmert)

Terug naar boven

Status

- De Kling is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Heuvelland en grotendeels de regio Parkstad, in grotendeels gemeente Beekdaelen, deels gemeente Meerssen. T/m 1981 gemeente Beek; in 1982, door middel van een grenscorrectie, grotendeels over naar gemeente Nuth (in 2019 over naar gemeente Beekdaelen), een klein deel blijft in 1982 gemeente Beek; in 1990 gaat het grootste deel van dit laatste kleine gedeelte, wederom door grenscorrecties, over naar gemeente Meerssen, een klein deel van dit laatste gedeelte gaat in deze correctieronde alsnog over naar gemeente Nuth (in 2019 over naar gemeente Beekdaelen).

- Buurtschap De Kling valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Schimmert en voor een klein deel onder het dorp Ulestraten.

- Buurtschap De Kling ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De straatnaam is met het lidwoord 'De'. Een van de plaatsnaamborden, nl. die aan de kant van de buurtschap Oensel, was aanvankelijk zonder lidwoord gespeld. Dit is later gecorrigeerd.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kling ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de buurtschap Oensel, NW van het dorp Schimmert, en het oostelijkste gedeelte van de weg Langs de Gewannen. De buurtschap ligt verder O van het dorp Ulestraten, ZO van het dorp Geverik, Z van het dorp Beek en ZW van de dorpen Genhout en Spaubeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Kling omvat ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk is de bebouwing die gezien de bebording ter plekke tegenwoordig kennelijk buurtschap De Kling heet, aan de gelijknamige weg, onderdeel van de buurtschap Oensel. In ieder geval in 2008, maar wellicht al eerder (vermoedelijk bij de wegreconstructie waarbij hier een 60 km-zone is gecreëerd, met zogeheten fietssuggestiestroken in rood asfalt), is dit deel van Oensel buiten de bebouwde kom benoemd tot buurtschap De Kling. Buurtschap Oensel ligt O, hoeve Oenselderhof ligt W daarvan.

Topografisch wonderlijk is daardoor dat de rijksmonumentale Oenselderhof bij de grenscorrecties van 1982 - waarbij het W deel van Oensel (zijnde het deel dat tegenwoordig buurtschap De Kling heet), dat voorheen in de gemeente Beek lag, grotendeels naar gemeente Nuth, kern Schimmert is overgegaan - aanvankelijk onder de gemeente Beek is blijven vallen. En dat deze bij een volgende grenscorrectieronde, in 1990, naar de gemeente Meerssen, kern Ulestraten is overgegaan. Puur topografisch, gezien de ligging, moet dit pand daarom tot de huidige buurtschap De Kling worden gerekend, omdat het daar aansluitend aan ligt. Terwijl het natuurlijk gezien de naam eigenlijk een Oensels object is... Voor een visuele verduidelijking zie de kaarten elders op deze pagina.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap De Kling heeft 1 rijksmonument, zijnde de 17e-eeuwse Oenselderhof of Hoeve Oensel (Langs de Gewannen 75/77). Het complex omvat twee vleugels van baksteen met speklagen van mergel, aan de hofzijde nog met kruiskozijnen van Naamse steen en houten tweelichtkozijnen der zoldervensters. In de voorgevel een ingangsomlijsting van Naamse steen (1733), en vensters in Naamse steen uit dezelfde tijd. Verdere vensters dateren uit de 19e eeuw.

Reactie toevoegen