De Kling (Schimmert)

Plaats
Buurtschap
Nuth
Heuvelland Parkstad
Limburg

De Kling (Schimmert)

Terug naar boven

Status

- De Kling is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth. T/m 1981 gemeente Schimmert.

- Buurtschap De Kling valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schimmert.

- Buurtschap De Kling heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De straatnaam is met het lidwoord 'De', de plaatsnaamborden hebben dit lidwoord niet. Aangezien de straatnaam formeel vastligt in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), gaan wij er vanuit dat dit de officiële dan wel voorkeursspelling is, die wij op deze pagina dan ook hanteren, en beschouwen wij de spelling op de plaatsnaamborden als 'drukfoutje'.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kling ligt rond de gelijknamige weg, NW van Schimmert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap De Kling niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Reactie toevoegen