Wolfhagen

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Westelijke Mijnstreek
Limburg

Wolfhagen

Terug naar boven

Status

- Wolfhagen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beekdaelen (t/m 2018 gemeente Schinnen).

- De buurtschap Wolfhagen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schinnen.

- De buurtschap Wolfhagen ligt binnen de bebouwde kom van Schinnen, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

- Niet te verwarren met de eveneens Zuid-Limburgse buurtschap Wolfhaag.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Woufhage.

Naamsverklaring
In de 16e eeuw is sprake van ene Jan Wolffs, pachtboer op de Witzenhof te Wolfhagen. Zijn verwanten moeten hier al rond 1500 hebben gewoond. Dit suggereert dat we mogen uitgaan van Wolveshagen* ‘met een levende haag omheinde nederzetting van de persoon Wolf’(1).
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wolfhagen ligt rond de gelijknamige weg en de Scholtissenholenweg, direct N van het dorp Schinnen. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Puth, WZW van het dorp Oirsbeek en NW van het dorp Amstenrade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Wolfhagen 23 huizen met 132 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 45 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wolfhagen heeft 4 rijksmonumenten.

- De buurtschap Wolfhagen is, zoals in vroegere tijden gebruikelijk, bebouwd aan de hoge zijde van de weg. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit grotere boerenhuizen of hoeven. De buurtschap vormt met zijn oude gebouwen, beemden, akkers en fruitaanplant tegen de Putherberg, een uniek landschappelijk geheel.

- Huize Fabricius (adres?) dateert uit 1615.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Wolfhagerbos, 9 hectare vochtig populieren- en wilgenbos N van Schinnen, wordt doorsneden door het beekje de Kakkert. Tevens is een moerasje in het terrein aanwezig. Het Wolfhagerbos heeft een ongewone ontstaansgeschiedenis. Onder het gebied liggen uitgestrekte gangenstelsels van kolenmijnen. Deze ondermijning heeft tot verzakking geleid, waardoor het gebied tegenwoordig relatief nat is. In 1992 heeft DSM het Wolfhagerbos aan Het Limburgs Landschap geschonken, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting. Het mijnverzakkingsgebied heeft zeker de potentie om zich tot een interessant natuurgebied te ontwikkelen. Er treedt sterke kwel op, een goede indicatie voor de mogelijkheden die zeldzame plantensoorten hier in de toekomst hebben. Door een paddentunnel onder de nabijgelegen weg, kunnen padden uit de streek het gebied veilig bereiken. Het Wolfhagerbos is voor wandelaars vrij toegankelijk op wegen en paden.

- Het beekje de Kakkert stroomt van Oirsbeek door Wolfhagen naar Schinnen en mondt daar uit in de Geleenbeek. In 2011 is de Kakkert heringericht. Daarbij heeft het beekje deels zijn natuurlijke loop teruggekregen, is de regenwaterbuffer vergroot en zijn wandelpaden aangelegd. Verder zijn de oevers verflauwd, is de beekbodem opgehoogd en zijn enkele poelen aangelegd. Ook zijn de tegels en de betonnen bodem van de beek verwijderd, waardoor de Kakkert weer kan slingeren door het Schinnense deel van Landschapspark De Graven. De regenwaterbuffer is door deze maatregelen vergroot van 11.000 naar 22.000m3. Langs de straat Wolfhagen is een voetpad aangelegd ter verhoging van de verkeersveiligheid van wandelaars. De maatregelen dragen enerzijds bij aan het bestrijden van wateroverlast in de kern van Schinnen en anderzijds aan natuurherstel.

Reactie toevoegen