Parkstad

Streek
Parkstad
Limburg

parkstad_kaart_kopie.jpg

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Parkstad

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Parkstad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Parkstad (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Parkstad is een regio en bestuurlijk samenwerkingsverband in Zuid-Limburg.

- Parkstad is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Voerendaal. De eerstgenoemde 4 gemeenten zijn de verstedelijkte, in de loop van de 20e eeuw - vooral door de mijnbouw - sterk gegroeide en inmiddels aan elkaar gegroeide gemeenten, de laatstgenoemde 4 gemeenten zijn meer landelijk van aard en vallen geografisch gezien tevens onder de streek Heuvelland.

- In januari 2017 besluit het provinciebestuur of ze de regie gaat voeren over de beoogde herindelingen in Parkstad.

Terug naar boven

Naam

Oudere benaming
Vanouds, althans sinds het bestaan van de mijnindustrie alhier, heette deze regio Oostelijke Mijnstreek. Maar sinds de mijnen gesloten zijn en zeker nu de transformatie van de streek ´van zwart naar groen´ wel is afgesloten, was deze naam niet passend meer en is, mede om het huidige groene karakter aan te geven, de naam Parkstad geïntroduceerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Volgens prognoses van PBL en CBS krimpt de bevolking van Parkstad van 240.000 in 2007 naar 225.000 in 2025, en het aantal huishoudens van 111.000 naar 109.000. Dit verschijnsel, dat zich in meer regio's in het land voordoet, heet "krimp". Zie verder bij 'Recente ontwikkelingen'.

- De Parkstadmonitor is bestemd voor iedereen die geinteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op het niveau van de buurten en zijn beschikbaar voor meerdere jaren.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de plaatsen in) de regio Parkstad, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historische Kring Het land van Herle. - Historische Kring op Facebook.

- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), kring Parkstad.

- En natuurlijk bij de lokale heemkundekringen in de regio. Je vindt die bij de plaatsen in kwestie onder het kopje Geschiedenis vermeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de basis voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. Simpel gesteld: IBA draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. IBA geeft een Aufschwung. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten.

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. Succesvolle buitenlandse IBA's zoals IBA Emscherpark, IBA Sachsen-Anhalt, IBA Hamburg en de IBA's in Berlijn bewijzen dat een IBA gebieden daadwerkelijk op de kaart kan zetten. IBA Parkstad is de eerste niet-Duitse IBA.

- In 2012 is de Regionale Woonstrategie 2012-2020 vastgesteld.

- In 2010 zijn Parkstad, de gemeenten en de Provincie het eens geworden over het project Buitenring Parkstad Limburg, dat de doorstroming van het verkeer in de regio moet bevorderen. Niet iedereen vindt de nieuwe Buitenring een goed plan. Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten hebben in 2012 het alternatieve plan Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen: een aantrekkelijk en economisch alternatief gelanceerd, dat het landschap niet onnodig belast met nieuw asfalt. De provincie Limburg vindt niet dat dit plan een beter alternatief is: Reactie Provincie op alternatief plan Buitenring Parkstad van Natuurmonumenten en Milieufederatie Limburg. De Raad van State heeft op 11 maart 2015, na diverse aanpassingen door de provincie, het provinciale inpassingsplan Buitenring Parkstad goedgekeurd. Dat betekent dat het project sindsdien van start kon gaan. - Uitspraak Raad van State over inpassingsplan. - Uitspraak over natuurvergunning. - Uitspraak over verdiepte ligging bij Vaesrade.

- Structuurvisie Parkstad Limburg (2009).

- Regioprogramma 'Naar een duurzaam vitale regio' (2010).

- Regiodialoog Parkstad Limburg - Provincie Limburg.

- Eindrapport Maatschappelijke kosten-baten analyse Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De World Travel & Tourism Council (WTTC) heeft in 2016 aan Parkstad Limburg de Tourism for Tomorrow Award - de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld - toegekend. Parkstad Limburg is de eerste Nederlandse bestemming die de prijs wint en staat daarmee nu wereldwijd te boek als een van de toonaangevende regio's op het gebied van toerisme. Vooral de structurele, complete aanpak die in relatief korte tijd leidde tot een succesvolle ontwikkeling van een 'zwart naar groen' gebied, werd door de jury geroemd.

Parkstad Limburg is het enige voorbeeld in Nederland van de transitie van een voormalig mijngebied naar een toeristische bestemming. Het project bewijst dat een lelijke regio mooi kan worden op haar eigen manier, met accenten op de juiste plekken. Overheden, ondernemers, inwoners en de VVV werkten intensief en vastberaden samen en ontwikkelden in 15 jaar tijd een toeristische bestemming van formaat. Met een omzet in 2015 van €368 miljoen en 5800 nieuwe fulltime banen. In 2015 werd 29% van de totale toeristische omzet van Zuid-Limburg zelfs gerealiseerd door dit vroeger 'lelijkste gebied van de regio'. Bereikt in een economisch moeilijke tijd, door politieke leiders en investeerders met visie, die het mogelijk maakten grote dagattracties te bouwen (GaiaZoo, Snowworld), natuur aan te leggen (Park Gravenrode), wandel- en fietsroutes te ontwikkelen, een cultureel klimaat te creëren (Pinkpop, Cultura Nova), het mijnverleden te koesteren en betrokkenheid te zoeken bij de inwoner door het aantrekken van vrijwilligers en nadrukkelijk over de grenzen heen te durven kijken naar onze buurlanden. Daarbij heeft de ontwikkeling van Parkstad Limburg het korte bestemmingstoerisme naar Zuid-Limburg doen toenemen omdat het gebied aantrekkelijker is geworden voor de toerist en recreant.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van en over het samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

- RTV Parkstad is het radio- en tv-station voor deze regio.

Reactie toevoegen