Viel

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

viel_carnavalsoptocht_2008_strop_das_in_de_viel.jpg

In 2008 is voetpad Op de Waart bij Viel in ere hersteld. Het leek er even op dat dassenburchten het herstel van dit pad zouden verhinderen. Dat bleek gelukkig geen belemmering. Maar dat wist men ten tijde van het carnaval 2008 nog niet. Vandaar dit thema.

In 2008 is voetpad Op de Waart bij Viel in ere hersteld. Het leek er even op dat dassenburchten het herstel van dit pad zouden verhinderen. Dat bleek gelukkig geen belemmering. Maar dat wist men ten tijde van het carnaval 2008 nog niet. Vandaar dit thema.

DK_20111024_4385_Viel_carr_hoeve_gedeeltelijk_vakwerk.jpg

Viel, carréhoeve, gedeeltelijk vakwerk

Viel, carréhoeve, gedeeltelijk vakwerk

Viel

Terug naar boven

Status

- Viel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, regio Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 1981 gemeente Bingelrade, in 1982 over naar gemeente Onderbanken, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- De buurtschap Viel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bingelrade.

- Op de site van buurtschap Viel (zie hieronder bij Links) staat dat de buurtschap sinds 1984 bestaat. Daarmee doelt men natuurlijk op de buurtvereniging (die men in bepaalde streken soms ook buurtschap noemt, zo kennelijk ook hier). De buurtschap in geografische zin is uiteraard al veel ouder.

- De buurtschap Viel ligt voor het overgrote deel binnen de bebouwde kom van Bingelrade, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aanbeland.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
G’n Veel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Viel ligt rond de gelijknamige weg en het Z deel van de Wiegelraderstraat, W van het dorp Bingelrade. De buurtschap ligt verder O van het dorp Doenrade, ZO van de plaats Hillensberg in Duitsland, ZW van het dorp Jabeek en N van het dorp Merkelbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Viel 12 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2008 is het voetpad Op de Waart, gelegen tussen Viel en Doenrade, door de gemeente in ere hersteld. Het voetpad was jarenlang niet gebruikt en als gevolg daarvan dichtgegroeid met bramen en brandnetels. Tijdens de werkzaamheden is geconstateerd dat zich in de nabijheid van het pad een tweetal dassen-bijburchten bevinden. Uit onderzoek is gebleken dat het openstellen van het voetpad geen nadelige gevolgen heeft voor de dassen of andere dier- of plantensoorten*. Ter hoogte van de bijburchten van de dassen zijn voorzieningen geplaatst om de gangen van de dassen af te schermen. Bij de ingangen van het pad zijn tevens borden geplaatst waarop de wandelaar wordt gevraagd om rekening te houden met de bijburchten en honden aangelijnd te houden.
* Maar dat was ten tijde van de carnavalsoptocht 2008 nog niet bekend. Vandaar dat de buurtschap als thema voor die optocht had gekozen: "Wat een strop - das in de Viel". Zie foto (© Buurtschap Viel)

Naast de dassenburchten in den beginne, was er lange tijd nóg een onzekere factor m.b.t. of het pad ja of nee open zou kunnen blijven: "Op 24 december 2013 heeft het Gerechtshof te Den Bosch een uitspraak (arrest) gedaan inzake het hoger beroep in de kwestie van het voetpad 'Op de Waart' in buurtschap Viel bij Bingelrade, en daarbij de gemeente in het gelijk gesteld.

Afgesloten voetpad
Het voetpad 'Op de Waart' in de Viel te Bingelrade is eigendom van de gemeente Onderbanken. Het is een mooi wandelpad in een prachtige omgeving waar wandelaars graag gebruik van maken. Een inwoner heeft echter in 2008 het voetpad afgesloten omdat hij van mening is dat het pad, door verjaring, zijn eigendom is geworden. Hierop heeft de gemeente een civiele procedure aangespannen bij de rechtbank te Maastricht.

Uitspraak rechtbank en Gerechtshof
Op 17 augustus 2011 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en alle vorderingen van de gemeente toegewezen (nadat de rechtbank in juli 2010 al een zogeheten 'tussenuitspraak' had gedaan). De rechter heeft bepaald dat alle obstakels moeten worden verwijderd en daar waar het pad door de weilanden loopt, een afrastering moet worden aangebracht. Het pad moest dus weer volledig opengesteld worden. Sinds die uitspraak is het pad ook weer begaanbaar voor de voetgangers. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de betrokken inwoner hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof. Op 24 december 2013 heeft het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd en de gemeente dus in het gelijk gesteld. De gemeente is blij met deze uitspraak." Aldus een nieuwsbericht op de site van de gemeente Onderbanken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Viel.

- Zorg: - De 18e-eeuwse Zorgboerderij Wiegelraderhof (Wiegelraderstraat 10) is het enige rijksmonument van buurtschap Viel. Het is een carréboerderij van baksteen met resten van vakwerk. In de gevel van het vernieuwde woonhuis bevindt zich een gevelsteen met het wapen Van Bocholtz (1658).

Mia van de Weijer en Jan Wennink runnen hier een kleinschalig agrarisch bedrijf vanuit de doelstelling zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Daarbij besteden zij aandacht aan een zo natuurlijk mogelijk leefmilieu voor de dieren en een biologisch verantwoorde groenten- en fruitteelt.

De werkzaamheden op een gemengd bedrijf zijn zeer gevarieerd en voor ieder wat wils. mensen met een diversiteit aan mogelijkheden (en beperkingen) kunnen een deeltaak hebben in het grote geheel. Er kan een onderverdeling gemaakt worden in dierverzorging, onderhoud boomgaard, gebouwen en gereedschap, kantine- en tuinwerk etc.

Mede doordat er geen economische rendabiliteit wordt beoogd, is deze boerderijopzet uitstekend geschikt voor voor mensen met een verstandelijke beperking. Zinvolle dagbesteding, met door de kleinschalige opzet individuele zorg, gaat in dit geval vóór productiviteit. Het is algemeen bekend dat buitenlucht, de natuur, rust, ruimte en de omgang met dieren een positief effect hebben op mensen. Diverse deelnemers die hier werken hebben gedragsproblemen die sinds ze op de boerderij werken zich nagenoeg niet meer voordoen.

Reactie toevoegen