Terneuzen

Plaats
Stad en gemeente
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

terneuzen noordstraat 1964 [640x480].jpg

Terneuzen Noordstraat 1964

Terneuzen Noordstraat 1964

ZL gemeente Terneuzen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Terneuzen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Terneuzen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Terneuzen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Terneuzen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Terneuzen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Terneuzen.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Terneuzen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Terneuzen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Terneuzen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

- De gemeente Terneuzen is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Biervliet, Hoek en Zaamslag, en in 2003 met de gemeenten Axel en Sas van Gent. Sinds de herindelingen van 2003 is Terneuzen nog 1 van de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.

- De gemeente Terneuzen omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Axel, Biervliet (grotendeels), Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe en de buurtschappen Bouchauterhaven, De Knol, De Muis, De Ratte, De Sluis, De Sterre, Drieschouwen, Driewegen, Griete, Hasjesstraat, Het Fort, Hoek van de Dijk, Isabellahaven, Kampersche Hoek, Kijkuit, Kwakkel, Magrette, Mauritsfort, Nieuwe Molen, Nieuwland (grotendeels), Nieuwlandse Molen, Oude Polder, Passluis, Poonhaven, Posthoorn, Reuzenhoek, Rode Sluis, Schapenbout, Spui, Steenovens, Stoppeldijkveer (grotendeels), Stroodorpe, Vaartwijk, Val, Wulpenbek, Zaamslagveer, Zandplaat en Zwartenhoek. In totaal zijn dit 1 stad, 12 dorpen en 38 buurtschappen.

- Othene was vanouds een buurtschap van Zaamslag maar is door recente nieuwbouw een wijk van Terneuzen geworden.

- Wapen van de gemeente Terneuzen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Terneuzen.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijwijzen
- Ter Neuzen, 1883 Ter-Neuzen, 1903 Neuzen.
- Tot 1941 werd er blijkbaar niet eenduidig omgegaan met de schrijfwijze van de plaatsnaam, getuige het rondschrijven van de Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, de heer Frederiks, aan de ‘heeren Secretarissen-Generaal der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur’ (uit bijvoegsel bij Staatsblad 451 van 1941): ‘Ik heb de eer U mede te deelen, dat gebleken is, dat ten aanzien van de schrijfwijze van den naam der gemeente Terneuzen tot dusver geen uniformiteit heeft bestaan. Het verdient aanbeveling in deze de schrijfwijze te volgen, waartoe de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 maart 1938 heeft besloten, n.l. ‘Terneuzen’, welke schrijfwijze, blijkens het destijds ingestelde onderzoek historisch verantwoord kan worden geacht. In verband hiermede zal ik het op prijs stellen, indien U in den vervolge dezelfde schrijfwijze zoudt willen aannemen. Ik moge U verzoeken de onder U ressorterende diensten dienovereenkomstig in te lichten.’

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Terneuzen ligt in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. In het N grenzend aan de Westerschelde, in het W aan de gemeente Sluis, in het Z aan België (Zelzate en Z daarvan Gent) en in het O aan de gemeente Hulst. Terneuzen is in feite een voorhaven van Gent, waarnaar een kanaal loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Terneuzen 396 huizen met 2.264 inwoners, verdeeld in stad Neuzen 214/1.113, ‘buiten de stad’ 132/882, buurtschap Triniteit 10/55, buurtschap Naaikussen of Driewegen 21/105 en buurtschap Sluiskil 19/109. Triniteit en Driewegen zijn beide inmiddels als wijk in de kern Terneuzen opgegaan. Sluiskil is nog wel een apart van Terneuzen gelegen dorp.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Terneuzen ca. 26.000 huizen met ca. 55.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Terneuzen, kunt u terecht bij Heemkundige Vereniging Terneuzen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel vormt sinds 2003 de vaste verbinding tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. De tunnel ligt tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. Aan de noordkant sluit de tunnelweg tussen Middelburg en Goes aan op de A58, aan de zuidkant op de N61. De tunnel verving de autoveren Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder. Site van de Westerscheldetunnel.

- Het Kanaal Terneuzen-Gent is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van de Westerschelde bij Terneuzen tot aan Sas van Gent. Het kanaal is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. De sluis bij Terneuzen verwerkt jaarlijks ca. 70.000 schepen. In maart 2012 hebben Nederland en Vlaanderen overeenstemming bereikt over de aanleg van een nieuwe grotere zeesluis bij Terneuzen. De nieuwe sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. De afmetingen van de sluis worden 427m x 55m x 16m (lxbxd). De sluis beoogt in 2012 gereed te zijn. Nadere informatie over de nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen.

- In 2003 zijn de RK parochies in de gemeente Terneuzen gefuseerd tot 1 parochie: de Elisabeth-parochie, verdeeld in 3 parochiekernen met ieder hun eigen kerk: Noord (Terneuzen, Hoek en Zaamslag), Zuidoost (Axel, Westdorpe en Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en Zandstraat). Met kerken in respectievelijk Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine. De meeste in 2013 gesloten kerken hebben in 2014 al een herbestemming gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Terneuzen heeft 8 rijksmonumenten.

- Terneuzen heeft 55 gemeentelijke monumenten.

- De collectie van Museum Schooltijd bestaat uit een grote verscheidenheid aan leerboeken en leermiddelen, zoals schoolbankjes, leesplankjes, letterdozen, wandplaten van aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur, schrijfschriften, pennen, inktpotten, inktflessen, leien, griffels, griffeldozen, pokkenbriefjes (van 1870), kasboek van een school van 1858, telraampjes, prentenboeken, de plak, de ezel, boekjes van Ot en Sien, Pim en Mien, getuigschriften van 1878, stempels, schoolfoto’s, houten breukappeltjes, fröbeldozen, handwerkjes, merklappen, kinderspeeltjes zoals tollen, knikkers, kleppers, bikkels, rekenkasten, telramen en houten schooltassen.

Terug naar boven

Beeld

- Foto- en Filmarchief Terneuzen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Terneuzen.

- Site over Terneuzen.

- Overzicht van de kernen in de gemeente Terneuzen met beschrijving.

- Terneuzen linkspagina.

- Stichting Behoud Oude Vesting Tuinpad.

- Overzicht van begravenen op Terneuzen Z-Begraafplaats.

Reactie toevoegen