Zeeland

Provincie
Zeeland

Borssele-MSD-20060709-59693.jpg

Zeeland, dijk en industrie bij Vlissingen, kerncentrale Borssele

Zeeland, dijk en industrie bij Vlissingen, kerncentrale Borssele

Borssele-MSD-20060709-59683.jpg

Zeeland, Westerschelde

Zeeland, Westerschelde

ZL Provincie Zeeland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

provincie Zeeland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

provincie Zeeland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zeeland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent op een boerderij in Zeeland.

- Boek hier je kampeervakantie in Zeeland.

- Boek hier je bungalow op een Landal bungalowpark in Zeeland.

- Boek hier je vakantiehuis in Zeeland.

- Boek hier je hotel of B&B in Zeeland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zeeland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zeeland (online te bestellen).

- Het boek Zeeuwse plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire (252 pag., 1996) is incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar.

Terug naar boven

Status, ligging, statistieken

- Zeeland is een provincie in het zuidwesten van ons land. Het gebied ligt in de Zuidwestelijke Delta. De provincie telt ca. 380.000 inwoners.

- Al vanaf de middeleeuwen wordt het gebied van de huidige provincie Zeeland, door de oorspronkelijke hoofdloop en de zijtak van de Schelde, respectievelijk: de Oosterschelde en de Honte - later de Westerschelde genoemd - verdeeld in drie gebieden, namelijk:
1. Noord-Zeeland met bijna 60.000 inwoners (vroeger heette het "Zeeland beoosten Schelde"). De hoofdplaats is vanouds de centrumstad Zierikzee. Noord-Zeeland bestaat uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen.
2. Midden-Zeeland met bijna 215.000 inwoners (het vroegere "Zeeland bewesten Schelde"). Middelburg is - al meer dan 1000 jaar - vanaf de middeleeuwen tot heden de belangrijkste centrumstad van het gebied. Midden-Zeeland omvat de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Borsele, Veere, Reimerswaal, Kapelle en Noord-Beveland.
3. Zeeuws-Vlaanderen met ca. 107.000 inwoners (vroeger lange tijd deel van Vlaanderen en daarna Staats-Vlaanderen, waarvan de belangrijkste steden Sluis en Hulst waren). Tegenwoordig is Terneuzen de belangrijkste stad van dit deel van Zeeland. Sinds de laatste herindelingsronde (2003) heeft Zeeuws-Vlaanderen nog 3 gemeenten: Sluis in het westen, Terneuzen in het midden en Hulst in het oosten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zeeland, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- In 1982-1984 is de 3-delige Encyclopedie van Zeeland verschenen (via de link incidenteel tweedehands nog online te bestellen). Deze vormt de basis voor de voortdurend in ontwikkeling zijnde Encyclopedie van Zeeland op het internet, die als een 'wiki' is opgezet, oftewel iedereen is welkom om eraan mee te schrijven.

- Geschiedeniszeeland.nl is een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), het Zeeuws Museum en de Zeeuwse gemeentelijke archieven, met name vertegenwoordigd door Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

- Het Zeeuws Museum bewaart meer dan 30.000 kunstschatten die herinneren aan het verleden van Zeeland. De gevarieerde collectie omvat onder meer de beroemde Zeeuwse wandtapijten en de historische collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ook de collectie hedendaagse kunst van de Provincie Zeeland bevindt zich in het Zeeuws Museum. Verder vindt u in het museum streekdrachten, sieraden en accessoires / porselein en zilver / archeologische vondsten / oude schilderijen en kunstnijverheid / natuurhistorie, fossielen en schelpen. In de database op de site kunt u meer informatie vinden over een aantal van deze objecten.

- Het 4-delige standaardwerk 'Geschiedenis van Zeeland' (online - desgewenst per deel - te bestellen) is de afgelopen jaren deel voor deel verschenen. In 2014 is het met het verschijnen van deel 4 gereedgekomen.

- Genealogisch Centrum Zeeland.

- Stichting Genealogische Publicaties Zeeland.

- Zeeuws Tijdschrift.

- Een belangrijk element in de recente geschiedenis van Zeeland is natuurlijk de Watersnoodramp van 1 februari 1953. De Provinciale Zeeuwse Courant heeft haar lezers in januari 2013 opgeroepen hun herinneringen aan de watersnood op papier te zetten en in te sturen. Dat heeft ca. 100 artikelen opgeleverd, die via de link op de site van de PZC zijn te lezen. De Watersnoodramp heeft heel Zuidwest Nederland zwaar getroffen, niet alleen Zeeland maar ook delen van Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant. Beschrijving van de Watersnoodramp van 1953 op Wikipedia.

- Trugkieke is een wekelijks programma van Omroep Zeeland TV, waarin oude beelden van Zeeland worden getoond. Via de link zijn inmiddels heel veel uitzendingen terug te kijken, ingedeeld op thema.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is de Toekomstvisie Zeeland 2040 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het lijvige standaardwerk Monumenten in Zeeland (Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, 2003) is via de link ook online te lezen.

- Kerken en geloofsgemeenschappen in Zeeland worden beschreven op het weblog Monnikenwerk van de PZC. Door teruglopend kerkbezoek en door fusies van kerkgenootschappen zijn ook in Zeeland de afgelopen jaren veel kerken afgestoten. Overzicht van sinds 2000 gesloten kerken in Zeeland.

- Voor behoud van de cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijcomplexen, heeft de provincie Zeeland in 2015 een voorlopige selectie gemaakt van ruim 400 boerderijen. In 2016 en 2017 worden deze boerderijen verder geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal de provincie in overleg met eigenaren, gemeenten en andere belanghebbenden een definitieve selectie maken. Eigenaren worden benaderd om mee te werken aan de inventarisatie.

- Stichting Vrienden Zwartenhoek bestudeert sluizen, waterwerken, coupure's en grenspalen in Zeeland.

- De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van Zeeland beschrijft cultuurhistorisch waardevolle objecten en gebieden in de provincie. Op de pagina achter de link vindt u een database die u kunt doorzoeken.

- De mooiste recent gerealiseerde gebouwen in Zeeland, volgens een verkiezing onder de lezers van de PZC in 2012.

- Gevelstenen in Zeeland.

- Molens in Zeeland.

- De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) heeft als doel het industrieel erfgoed van Zeeland zoveel mogelijk te behouden en het daarnaast zo goed mogelijk te documenteren. - WIEZ op Facebook.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens de Zeeuwse Tuin 2-Daagse (vrij. en za. eind juni) zIjn ca. 20 fraaie particuliere tuinen verspreid over de hele provincie te bezoeken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De ZeelandPas helpt je Zeeland te ontdekken en geeft je vele voordelen bij attracties, musea en andere belevenissen. De pas kost slechts €4,00 en geeft in totaal meer dan €500,00 voordeel en vele gratis extra's.

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Zeeland, vindt u in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Zeeland (79 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- Volgens het provinciale bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 gaat de provincie tot 2027 nog ruim 1100 hectare nieuwe natuur realiseren.Daarmee is het Natuurnetwerk Zeeland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) af. Andere belangrijke pijlers uit dat plan zijn (agrarisch) natuurbeheer, bescherming en natuurherstel. Doelstelling is dat 80 procent van de gebieden toegankelijk is en er ook wordt bijgedragen aan wandelnetwerken, boerenlandpaden en het Nationaal Park Oosterschelde.

- In het zomerseizoen varen 16 toeristische veerdiensten tussen de overkanten in het Deltagebied. In 2009 zijn er 3 nieuwe verbindingen bij gekomen: het betreft de veerdiensten De Punt (Ouddorp) – Den Osse, Middelplaat – Den Osse en Anna Jacobapolder – Bruinisse. Deze laatste verbinding werd vroeger veel gebruikt toen de Philipsdam nog niet was gerealiseerd. In tegenstelling tot de oude verbinding wordt er nu naar Bruinisse gevaren in plaats van Zijpe. Door de duur van een vaartocht van de meeste pontjes wordt het maken van een oversteek met een pontje een attractie op zich. Tijd om te genieten van het varen, het uitzicht, een consumptie aan boord en een bezoek aan een van de historische stadjes of dorpjes. Alle informatie over de pontjes is opgenomen in de Almanak van de Zeeuwse pontjes, te koop bij alle Zeeuwse VVV’s en de VVV’s op Goeree-Overflakkee en bij de grotere VVV’s in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Nadere informatie vindt u op de pagina Zeeuwse Pontjes van de VVV Zeeland.

- Stormvloedkering in de Westerschelde op den duur noodzakelijk?

- Sinds de bouw van de Oosterscheldekering in 1986 kan de Oosterschelde volledig van zee worden afgesloten. Maar meestal staat de Oosterschelde via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Daardoor zijn er getijden, met tweemaal per etmaal eb en vloed.
Sinds 2002 is de Oosterschelde een Nationaal Park. Hier zijn de zee en wind de baas. Het rijke onderwaterleven en de vele vogels zijn de absolute hoogtepunten van deze natuur. In 2012 is een groot zandlichaam in de Oosterschelde aangelegd. De grootste bedreiging voor de natuur in het gebied is het verdwijnen van zandplaten. Het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde maakt het leefgebied voor vogels en zeehonden kleiner, vermindert de ruimte om te wandelen of sportvisserij te beoefenen én vormt een bedreiging voor de kustbeveiliging. De zandplaten dempen namelijk de impact van de golven op de dijken. Het project zorgt ervoor dat de waterveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot, terwijl natuur en recreatie meeprofiteren. Het zandlichaam is 2 kilometer lang en omvat 600.000 m3 zand, dat in het gebied direct voor de Oesterdam is gestort. De Zandplaat is Katse Plaat gedoopt. In juni komen sportduikers uit binnen- en buitenland naar de Oosterschelde, die een glimp willen opvangen van daar broedende sepia's. Filmpje waarin Ad Beenhakker uitleg geeft over de geschiedenis van de Oosterschelde.

- Overzicht van stranden in Zeeland.

- Kaart met de ca. 40 duiklocaties in Zeeland.

- De provincie Zeeland heeft 3 Nationale Landschappen: Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de Provincie Zeeland.

- Z-Zine, online maandelijks magazine van en over de provincie Zeeland. U kunt u gratis abonneren.

- Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen ZVKK.

- Zeeuwse zeeweringen.

- Zeeland Op Maat 2007 (CBS).

- Rapport De Sociale Staat van Zeeland (2009).

- Op de site Zeeland leeft met water vindt u actuele ontwikkelingen met betrekking tot water in Zeeland, zoals waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, innovatie, verdroging en verzilting.

- Stichting Op Goede Gronden zet zich in voor het behoud van de traditionele landbouw met het duurzaam telen en verbouwen van oude (verdwenen) plantenrassen en het bewerken van het land met inzet van authentieke werktuigen en paardenkracht.

Reacties

(1)

Minder bekend is, dat aan de rand van het Zeeuwse gebied de Ramp van 1953
ook gevolgen heeft gehad, namelijk in de Alblasserwaard. Veel minder ernstig, vrijwel geen slachtoffers, maar ook daar liep een gebied onder.
Ik heb daar verschillende foto's van. Als dat de moeite loont en als het kan, wil ik daarover wel wat plaatsen hier.

Red.:
Dank voor uw reactie en uw aanbod. Vooralsnog kunnen bezoekers niet zelf afbeeldingen plaatsen. Als u enkele afbeeldingen en wellicht een bijbehorende tekst stuurt aan [email protected] zullen wij e.e.a. plaatsen bij onze pagina van de Alblasserwaard.

Reactie toevoegen