Posthoorn (Philippine)

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Posthoorn (Philippine)

Terug naar boven

Status

- Posthoorn is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Philippine. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

- De buurtschap Posthoorn valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Philippine.

- De buurtschap Posthoorn ligt deels op Belgisch grondgebied, vallend onder het dorp Boekhoute, gemeente Assenede. Volgens de Topografische atlas Zeeland (1) zou dit overigens een aparte buurtschap zijn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Posthoorn.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een herberg De Posthoorn (staat dat pand er nog, zo ja wat is de huidige functie?, red.).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Posthoorn ligt rond de gelijknamige weg en de Posthoornweg, Z van Philippine. Vanuit dat dorp heet de weg naar deze buurtschap Posthoornstraat, in de buurtschap zelf gaat deze over in de Posthoornweg en in het verlengde daarvan heet de weg Posthoorn. Aan de Belgische kant zou de weg volgens de Topografische atlas Zeeland (2) overgaan in de Posthoornsedijk. Ter plekke heet deze weg echter ook Posthoorn (met aan de Nederlandse kant de huisnrs. 1-7 en 2-8). Daarnaast vermeldt deze atlas de buurtschap wel op de plattegrond, maar ten onrechte niet in de plaatsnamenindex achterin. Ter hoogte van de landsgrens lopen twee wegen haaks op de verticale weg waar de buurtschap aan ligt (Hollekenstraat in het O en Braakmanstraat in het W). Kennelijk loopt de landsgrens hier noordelijk langs deze wegen, want aan deze wegen liggen geen huizen op Nederlands grondgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Posthoorn 9 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners (gelijkelijk verdeeld over de gelijknamige weg en de Posthoornweg).

Reactie toevoegen