Steenovens

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Steenovens

Terug naar boven

Status

- Steenovens is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 deels gemeente Zaamslag (per 1-4-1970 over naar gemeente Terneuzen), t/m 2002 tevens deels gemeente Axel.

- De buurtschap Steenovens valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Axel, deels onder het dorp Zaamslag (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 De Steenovens.

Naamsverklaring
Ontleent zijn naam aan de ovens van de steenbakkerijen waaruit de nederzetting is voortgekomen. (1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenovens ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Zaamslag, NO van Axel. De even huisnummers (2-16, postcode 4543 RM) vallen onder Zaamslag, de oneven huisnummers (1-33, postcode 4571 PT) onder Axel. Kennelijk liep hier destijds de gemeentegrens tussen Zaamslag en Axel door het midden van de weg. N van de buurtschap ligt een waterloop die de riviertjes Kleine Dulper en Grote Dulper met elkaar verbindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Steenovens omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De loodsen van het voormalige agrarisch handelsbedrijf Van de Wege in buurtschap Steenovens zijn eind 2014 afgebrand. Daarbij kwam veel asbest vrij. Herstel van de opstallen was niet mogelijk. Sloop was de enige mogelijkheid. De eigenaren zagen herbouw niet zitten en dienden een verzoek in om op het perceel drie woningen te mogen bouwen. De gemeente Terneuzen zag dat als een mooie invulling van het - anders leeg blijvende en mogelijk verpauperende - terrein en gaf toestemming. Een omwonende stapte naar de Raad van State, omdat hij overlast vreesde te krijgen van de nieuwe overburen. De buurman voerde onder meer aan dat de gemeente niet zou moeten bouwen in het buitengebied.

De Raad van State vindt het verweer van de gemeente echter terecht: Steenovens is, hoewel ‘slechts’ een buurtschap, wel een 'bebouwd gebied'. Bovendien stonden er op de plek van de woningen in het verleden ook al gebouwen, namelijk de afgebrande loodsen. De Raad van State was het wel met de buurman eens dat een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe huizen in het plan gegarandeerd moet worden. Omdat de gemeente dit al in een aparte overeenkomst met de bouwer bleek te hebben vastgesteld, zag de Raad - in juli 2019 - al met al geen redenen om het plan af te keuren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Z van Steenovens ligt de schans Groenedijk (is daar nog iets van te zien?, red.)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Om de mogelijkheden voor waterberging te verbeteren, heeft Waterschap Scheldestromen in 2013 werkzaamheden uitgevoerd aan de watergang N van de buurtschap Steenovens. Vanaf de weg van Zaamslag richting Axel tot net voorbij de buurtschap is de waterloop over een lengte van 2,5 kilometer heringericht. Het waterschap heeft hier natuurlijke oevers aangelegd, en heeft de watergang uitgebaggerd, om extra water te kunnen bergen en de waterkwaliteit te verbeteren. Ook is een kerkepad in ere hersteld.

Reactie toevoegen