Othene

Wijk
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Othene

Terug naar boven

Status

- Othene is een voormalige buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- Othene is vanouds een buurtschap van Zaamslag, maar is de laatste jaren ontwikkeld tot nieuwbouwwijk van Terneuzen en is tegenwoordig, ook voor de postadressen, onderdeel van de kern Terneuzen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Wordt lokaal ook Noten of Notene genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Othene ligt direct O van de oude kern van Terneuzen, NW van Zaamslag. De wijk wordt door de Otheense Kreek gescheiden van de oude kern van Terneuzen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Othene 56 huizen met 166 inwoners. De huidige gelijknamige wijk omvat, als zij geheel gereed is, rond 2025-2028, ca. 1.500 huizen met derhalve ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in 1160 wordt een kapel te Othene genoemd. In 1297 wordt het als parochie vermeld. In de strijd met de Spanjaarden is het in 1586 onder water gezet, en later niet meer tot het oude aanzien gekomen.

Sinds 1996 is op het grondgebied van de oude buurtschap de gelijknamige nieuwbouwwijk gerealiseerd. De wijk is nog altijd in opbouw. - Site van het nieuwbouwproject Othene-Zuid.- Geschiedenis van de wijk, door Ronny Baute, wijkbewoner sinds 1997.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wijkraad Othene is in 2006 ontstaan als initiatief van een aantal bewoners uit de wijk. Daarbij waren de wijkraadsleden de ogen en oren van de wijk. Zij hielden zich bezig met alles wat de wijk leefbaar maakt of nog leefbaarder kan maken. "De Wijkraad is per 1-4-2019 opgeheven. Dit door de minimale belangstelling van de bewoners in de wijk. Tevens zijn de contacten via de gemeente Terneuzen prima in orde. Daarom is er geen toegevoegde waarde meer om dit in stand te houden. Indien je vragen hebt over de wijk kun je je wenden tot wijkcoördinator dhr. Cees Wissel." Aldus de site van de Wijkraad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op 23 april 1897 legde de toen 5-jarige Jan Huijssen de eerste steen voor de Nederlands Hervormde Evangelisatie van de Zondagsschoolvereniging (Laan van Othene. Het huisnummer is ons niet bekend). Jans vader, de rijke boer Ko Huijssen, betaalde. Behalve de zondagsschool werden er ook Gereformeerde en Hervormde diensten gehouden. Ieder afzonderlijk. De zondagsschoolvereniging is opgeheven. In 1979 nam de Hervormde Gemeente van Zaamslag het gebouw voor een gulden over. Een toneelvereniging en een vrouwenvereniging hebben het gebouwtje nadien nog gebruikt. In 2002 is het verkocht aan een particulier. De huidige bestemming is ons niet bekend.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Speeltuin Ons Nootje is een populaire plek voor kinderen uit heel Terneuzen om eens lekker te spelen en kind te zijn. De speeltuin ligt op een afgesloten terrein aan de rand van het oude Othene en biedt een veilige plaats voor de kinderen. Naast het fantasiekasteel beschikken we ook over klimrekken, een draaimolen en andere leuke speeltoestellen. En in de zomer natuurlijk ook waterpret. Ook verzorgen we leuke activiteiten voor de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de verschillende feestdagen. Aan de ingang van de speeltuin staat ons tuinhuisje van waaruit wij limonade, een snoepje, een ijsje of een zakje chips verkopen. Uiteraard is er voor de ouders een kopje koffie of thee te verkrijgen. Ook kunnen hier de portemonnees en fietssleutels veilig worden opgeborgen. En mocht het eens nodig zijn, een pleister is snel geplakt."

- "Aan de Diamantsingel houd ik sinds jaar en dag (zolang mijn gezondheid het toelaat) een klein stukje rietkraag* kort om de jeugd te stimuleren meer buiten te komen. Weg met die I-Phone, 24 uur per dag online en op de bank hangen! Natuurlijk begin ik hier heel vroeg in het jaar mee zodat ik nooit broedende watervogeltjes stoor. Vriendelijk verzoek: 1: Jeugd, laat geen rommel/plastic zakjes achter, dan blijft het voor mij leuk dit stukje te onderhouden. 2: Hondenbezitters, laat geen hondenpoep achter op dit stukje visplaats. Regelmatig zitten er jongens met de schoenen onder de hondenpoep. Dit moet niet nodig zijn daar de Laan van Othene de uitlaatplaats is! Ronny Baute, wijkbewoner sinds 1997."
* Riet is in dit geval onkruid riet, niet aangeplant, en derhalve een plaag voor de gemeente en onze riolen.

- Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren de kreekuitlopers in de afwateringsgebieden Othene en Campen hersteld. Met het herstellen van de kreekuitlopen wordt een betere waterkwaliteit verkregen, wordt er gezorgd voor extra waterberging en worden er natte ecologische verbindingszones met plas-dras oevers aangelegd. Tevens is aandacht besteed aan de natuur- en historisch landschappelijke waarden van het gebied. Daarnaast zijn de stuwen in het gebied nu zo ingericht dat vissen er doorheen kunnen.

- Waterschap Scheldestromen heeft in 2018 de Otheense Kreek heringericht. Over een lengte van 1.300 meter zijn de oevers opgeknapt en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om deze nieuwe natuur aan kunnen te leggen zijn op verschillende plekken ten oosten van het fietspad bomen gerooid en struiken verwijderd. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. O.a. door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hieraan invulling gegeven. Bij de Otheense Kreek konden deze werkzaamheden mooi gecombineerd worden met het opknappen van de oevers, waarmee is voorkomen dat het aanliggende fietspad verder verzakt. (bron: Waterschap Scheldestromen, 29-6-2017)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging en wijkraad: - Buurtvereniging Ons Nootje. Buurtkrant de Babbelnoot is op de site online te lezen. - Wijkraad Othene.

- Onderwijs: - In 2012 is in Othene een Brede School gerealiseerd, waarin de basisscholen van Zaamslag en de O van de wijk gelegen buurtschap Reuzenhoek zijn opgegaan.

Reactie toevoegen