Othene

Wijk
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Othene

Terug naar boven

Status

- Othene is een voormalige buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- Othene is vanouds een buurtschap van Zaamslag, maar is de laatste jaren ontwikkeld tot nieuwbouwwijk van Terneuzen en wordt tegenwoordig, ook voor de postadressen, als onderdeel van de kern Terneuzen beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Wordt lokaal ook Noten of Notene genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Othene ligt direct O van de kern Terneuzen, NW van Zaamslag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Othene 56 huizen met 166 inwoners. De huidige gelijknamige wijk is nog in opbouw en gaat uiteindelijk ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners omvatten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in 1160 wordt een kapel te Othene genoemd. In 1297 wordt het als parochie vermeld. In de strijd met de Spanjaarden is het in 1586 onder water gezet, en later niet meer tot het oude aanzien gekomen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is op het grondgebied van de oude buurtschap Othene de gelijknamige nieuwbouwwijk gerealiseerd. De wijk is nog altijd in opbouw. - Site van het nieuwbouwproject Othene-Zuid.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speeltuin Ons Nootje is een populaire plek voor kinderen uit heel Terneuzen om eens lekker te spelen en kind te zijn. De speeltuin ligt op een afgesloten terrein aan de rand van het oude Othene en biedt een veilige plaats voor de kinderen. Naast het fantasiekasteel beschikken ze ook over klimrekken, een draaimolen en andere leuke speeltoestellen. En in de zomer natuurlijk ook waterpret. Ook verzorgen ze leuke activiteiten voor de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de verschillende feestdagen.

- Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren de kreekuitlopers in de afwateringsgebieden Othene en Campen hersteld. Met het herstellen van de kreekuitlopen wordt een betere waterkwaliteit verkregen, wordt er gezorgd voor extra waterberging en worden er natte ecologische verbindingszones met plas-dras oevers aangelegd. Tevens is aandacht besteed aan de natuur- en historisch landschappelijke waarden van het gebied. Daarnaast zijn de stuwen in het gebied nu zo ingericht dat vissen er doorheen kunnen.

- Waterschap Scheldestromen gaat in 2018 de Otheense Kreek herinrichten. Over een lengte van 1.300 meter worden de oevers opgeknapt en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om deze nieuwe natuur aan te leggen worden op verschillende plekken ten oosten van het fietspad bomen gerooid en struiken verwijderd. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. O.a. door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hieraan invulling gegeven. Bij de Otheense Kreek kunnen deze werkzaamheden mooi gecombineerd worden met het opknappen van de oevers, waardoor voorkomen wordt dat het aanliggende fietspad verder verzakt. (bron: Waterschap Scheldestromen, 29-6-2017)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging en wijkraad: - Buurtvereniging Ons Nootje. Buurtkrant de Babbelnoot is op de site online te lezen. - Wijkraad Othene.

- Onderwijs: - In 2012 is in Othene een Brede School gerealiseerd, waarin de basisscholen van Zaamslag en de O van Othene gelegen buurtschap Reuzenhoek zijn opgegaan.

Reactie toevoegen