Sas van Gent

Plaats
Stad
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

sas van gent polderstraat 1903 [640x480].jpg

Sas van Gent Polderstraat 1903

Sas van Gent Polderstraat 1903

ZL gemeente Sas van Gent in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Sas van Gent in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Sas van Gent in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Sas van Gent

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Sas van Gent.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Sas van Gent.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Sas van Gent.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sas van Gent (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sas van Gent is een stad in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002. De gemeente Sas van Gent is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Philippine en Westdorpe.

- Wapen van de voormalige gemeente Sas van Gent.

- Het dorpje Zandstraat N van Sas van Gent, heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen ook 'in' Sas van Gent.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent sas 'sluis' in de vaarweg naar Gent.

Terug naar boven

Ligging

Sas van Gent ligt Z van de gemeente Terneuzen, W van het kanaal Terneuzen-Gent, in het Z en W grenzend aan België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had de gemeente Sas van Gent 194 huizen met 1.039 inwoners, verdeeld in stad Sas van Gent 187/854 en ‘buiten de Stad’ 7/185.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sas van Gent, kunt u terecht bij Heemkundige Kring Sas van Gent.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is het rapport "Ontwerpen aan overmaat" verschenen, dat mogelijke oplossingen voor herbestemmingen van vrijkomende ruimten in Sas van Gent in kaart brengt.

- In 2012 is het nieuwe multifunctioneel centrum De Statie opgeleverd. Het biedt onderdak aan de scholen De Sasse Vaart en Prins Frederik Hendrik, kinderopvang, peuterspeelzaal, zorgsteunpunt, de GGD, de bibliotheek, sociaal cultureel werk, een sporthal en 23 seniorenappartementen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sas van Gent heeft 7 rijksmonumenten.

- Sas van Gent heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Walmolen op bastion Generaliteit.

- In de voormalige suikerloods van de eerste Coöperatieve Suikerfabriek, is in 2015 het Industrieel Museum Zeeland gerealiseerd (voorheen Industrieel Museum Sas van Gent).  Het concept van het museum is om in een verhaallijn de industrialisatie van Zeeland mee te maken. We nemen je mee langs het verleden naar het heden om vervolgens in de toekomst te kijken. Oftewel hoe heeft de industrie zich door de jaren heen ontwikkeld en wat heeft dit voor Zeeland betekend. Filmpje over het Industrieel Museum Zeeland in wording.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekfestival Rock Around The Bridge (weekend in juni).

- Internationaal Folklore Festival Zeeland (juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De aanwezigheid van industrie bij Sas van Gent heeft geen nadelige gevolgen voor de vogelstand. Tot die conclusie komt de Oost-Zeeuws-Vlaamse natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut op basis van een broedvogelinventarisatie in 2008. Rond het industriegebied van Sas van Gent werden meer soorten broedvogels gezien dan in andere woonkernen van Terneuzen. Opmerkelijk zijn de grote aantallen huismussen. Die soort geldt inmiddels in Nederland als bedreigd, maar komt in de buurt van Sas van Gent veel voor. Voor mussen is veel voedsel aanwezig door de aanwezigheid van tarwe- en maisverwerker Cargill. Daarnaast liggen er veel extensief beheerde natuurgebiedjes in en rond Sas van Gent.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Sas van Gent I.

- Site van en over Sas van Gent II.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sas van Gent.

Reactie toevoegen