Passluis

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Passluis

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Passluis.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Passluis.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Passluis.

Terug naar boven

Status

- Passluis is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Westdorpe. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

- De buurtschap Passluis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Westdorpe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1856 Passluis.

Naamsverklaring
- Sluis bij het (voormalige) fort De Pas. De naam van dit fort zal samenhangen met pas 'doorgang, toegangsweg'; er was hier vroeger een tolkamer. (1)
- Genoemd naar de bij de bedijking van de Canisvliet-binnenpolder (1787) gebouwde inundatiesluis. In de buurt lag het voormalige fort De Pas, dat omstreeeks 1700 door gedeeltelijke wegspoeling haar betekenis verloor. (2)

Terug naar boven

Ligging

Passluis ligt W van Westdorpe, aan de oostzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen, rond de wegen Graafjansdijk A, Polderdreef, Klein Kanaalweg, Sint Anthoniekade (die in de Topografische atlas Zeeland (3) foutief wordt gespeld als Sint Anthonykade), Canisvlietstraat en Fortstraat.

Terug naar boven

Geschiedenis

In mei 1940 is de buurtschap Passluis zwaar beschadigd bij gevechten tussen Duitse en Franse troepen om het sluizencomplex van Sas van Gent. De burgerbevolking was uit voorzorg op 20 mei al geëvacueerd.

Passluis heeft een klein haventje en wat industrie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij Graaf Jansdijk 25 en Klein Kanaalweg 23 worden middels Plan Passluis 9 nieuwbouwkavels gerealiseerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ten zuiden van Passluis ligt het natuurgebied de Canisvlietse Kreek. Deze kreek is het restant van een zijarm van de Braakman, die rond 1790 is binnengedijkt. De Canisvlietse Kreek is een voormalige getijdenkreek met vlakke oevers met vochtige graslanden en rietlanden. Het Natura 2000-natuurgebied heeft een oppervlakte van 142 hectare en wordt deels beheerd door Staatsbosbeheer, deels door particulieren. Nadere informatie over natuurgebied Canisvlietse Kreek.

Reactie toevoegen