Zaamslagveer

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

zaamslagveer_plaatsnaambord.jpg

Zaamslagveer heeft in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen, die doorgaans slechts verspreide bebouwing kennen, een eigen bebouwde kom, met deels 30 km-zone.

Zaamslagveer heeft in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen, die doorgaans slechts verspreide bebouwing kennen, een eigen bebouwde kom, met deels 30 km-zone.

Zaamslagveer

Terug naar boven

Status

- Zaamslagveer is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- De buurtschap Zaamslagveer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zaamslag.

- Buurtschap Zaamslagveer heeft een eigen bebouwde kom met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en deels 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt in de regio ook wel kortweg 't Veer genoemd.

Oudere vermeldingen
Zaamslagse Veer, 1840 Het Veer.

Naamsverklaring
De naam verwijst naar het veer dat hier was over de kreek het Hellegat, naar de aan de overzijde van dat water gelegen buurtschap Stoppeldijkveer. Het veer werd overbodig met het bedijken van de Z van de buurtschap gelegen Catharinapolder in de winter van 1845 op 1846.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zaamslagveer ligt 2 km O van Zaamslag, rond de kruising van de provincialeweg (N61) met de weg Veer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zaamslagveer 47 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Boschkreek is een oude kreekrestant gelegen in de Beooste- Blij- Benoordenpolder tussen Zaamslagveer en Axel. Vanaf de Oude Zeedijk zie je de kreekrest liggen die als een hoefijzer door de polder loopt. Een eindje verderop langs de zeedijk kun je de Boschkreek dus nog een keer tegenkomen. Het gebied rondom de kreek is recent omgevormd van agrarisch naar natuur. De weilanden vormen broedplaats voor bijvoorbeeld kievit, graspieper en gele kwikstaart. Meer langs de kreekranden zoeken watersnip, witgatje of tureluur hun voedsel terwijl op het open water vooral wilde eend, kuifeend, meerkoet en fuut te zien zijn. Het gebied is niet opengesteld. De kreek is vanaf de Oude Zeedijk goed te overzien. Halverwege tussen de twee kreekarmen in vind je langs de Oude Zeedijk een picknickplaats.

Terug naar boven

Links

- Zaamslag en Zaamslagveer in vogelvlucht.

- Facebookpagina van en over inwoners van Zaamslagveer.

Terug naar boven

Trivia

- Uit de Zeeuwse Huizenmonitor 2013 blijkt dat in dat jaar het goedkoopste te koop staande huis van Zeeland in Zaamslagveer stond met 36.500 euro, en het duurste huis was precies 100x duurder: in Oostkapelle, 3,7 miljoen euro.

Reactie toevoegen