Nederlandse plaatsnamen verklaard

Publicatietype:

Book

Bron:

(2018)

Samenvatting:

Het in 2018 verschenen woordenboek 'Nederlandse plaatsnamen verklaard' - het uitvoerigste en actueelste landelijke standaardwerk op dit gebied - belicht de herkomst en betekenis van alle Nederlandse plaatsnamen. Het boek (hardcover, 18x25 cm, 754 pagina's) omvat ca. 9.000 toponiemen, ruim 200 toponymische grondwoorden (met informatie over de betekenis, verwanten in met name de Germaanse talen, hun productiviteit en de oudste attestaties in Nederlandse plaatsnamen), 35.000 attestaties en 38.000 literatuur- en bronvermeldingen. De opzet is vergelijkbaar met de hieronder vermelde voorganger van dezelfde auteurs uit 2006. Het begrip plaatsnaam is in het huidige woordenboek echter ruimer gedefinieerd: ook wijk- en buurtnamen en een enkele gebiedsnaam zijn opgenomen. - Via deze link is het boek online te bestellen. Wie alleen in een specifieke provincie geïnteresseerd is, vindt onder de link in de rechterkolom ook een aantal provinciale delen, als extract uit het heel Nederland beslaande boek.

Gerald van Berkel studeerde Nederlands en Vergelijkend Oudgermaans in Groningen en IJslands in Reykjavík. Hij publiceerde met Kees Samplonius 'Het Plaatsnamenboek' (1989) en als opvolger 'Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie' (2006) (waar 'Nederlandse plaatsnamen verklaard' een herziene en uitgebreide editie van is) en met Saskia Horjus en Mattie Deelstra o.a. 'Het Nieuwste Voornamenboek' (1990, 2002).

Kees Samplonius studeerde Oud-Germaans en Scandinavisch aan de Universiteit van Amsterdam. Als wetenschappelijk redacteur heeft hij meegewerkt aan het Etymologische Woordenboek van het Nederlands. Ook was hij redacteur Oud-Germaans van het in 1997 verschenen Van Dale Etymologisch woordenboek. Ten slotte was Samplonius als plaatsvervangend docent enige tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (voor Oud-Noors), later ook aan de Universiteit van Groningen. In de jaren tachtig heeft hij colleges Nederzettingsgeschiedenis (met bijbehorende archiefkunde) gevolgd bij prof. Blok.