Westdorpe

Plaats
Dorp
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

westdorpe_plaatsnaambord_kopie.jpg

Westdorpe is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

Westdorpe is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

gemeente_westdorpe_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Westdorpe anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Westdorpe anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

westdorpe_dijkfeesten.jpg

De Westdorpse Dijkfeesten is het jaarlijkse dorpsfeest in Westdorpe (weekend in juni), met o.a. garagesale/straatmarkt, kunstmarkt, wielerkoers, kinderanimatie en diverse live bands.

De Westdorpse Dijkfeesten is het jaarlijkse dorpsfeest in Westdorpe (weekend in juni), met o.a. garagesale/straatmarkt, kunstmarkt, wielerkoers, kinderanimatie en diverse live bands.

Westdorpe

Terug naar boven

Status

- Westdorpe is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sas van Gent, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

- Wapen van de voormalige gemeente Westdorpe.

- Onder het dorp Westdorpe vallen ook de buurtschappen Klein Gent, Passluis en Zwartenhoek. Deze buurtschappen hebben groene plaatsnaambordjes. Verwarrend is dat er ook groene 'plaatsnaambordjes' staan bij het N uiteinde van de Graaf Jansdijk B getiteld De Batterij en De Vossekaai (die je eveneens onder de link afgebeeld vindt). Want dat zijn namelijk geen buurtschappen, maar respectievelijk een vestingwerk (vallend onder buurtschap Zwartenhoek) en een (onbewoonde) kade.

Onder het dorp viel ook een deel van de recentelijk grotendeels verdwenen buurtschap Axelse Sassing.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1276 Westdorpe, 1545 kopie 1612 Westdorp.

Naamsverklaring
Betekent 'westelijk gelegen dorp'. Voor nadere toelichting op het toponiem dorp zie bij Geldrop.(1)

Terug naar boven

Ligging

Westdorpe ligt Z van Terneuzen, ZW van Axel, O van Sas van Gent. De bebouwde kom ligt rond de 4 km lange Graaf Jansdijk A en B. Het is daarmee het langste dorp van Zeeland. Aanvankelijk is er ook alleen maar sprake van lintbebouwing langs deze weg. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een dorpskern, rond de bijna-kruising met de wegen Kapittelstraat en Molenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp en de gemeente Westdorpe 272 huizen met 1.410 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 800 huizen met ca. 1.950 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Een oorkonde van 1276 maakt melding van een parochie Westdorpe. Deze is teloorgegaan na de overstroming in 1483, die het einde betekent van het dorp. De inwoners vestigen zich daarna op de noordelijker gelegen Graaf Jansdijk. Dat dorp gaat ten onder in 1586, als het gebied onder water wordt gezet om Axel voor prins Maurits te verdedigen tegen de Spanjaarden. Het huidige, iets ZW gelegen dorp dagtekent van na 1674, toen het gebied weer werd ingepolderd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westdorpe heeft 3 rijksmonumenten.

- Westdorpe heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Westdorpe had in het verleden 3 bierbrouwerijen: Van Waes-Boodts, De Witte Leeuw en De Duif. In die periode waren er minstens 84 cafés in het dorp, waarvan de meeste zich bevonden op de Graafjansdijk. Dit waren vaak zogeheten huiskamercafés. De voormalige Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts (voorheen Bierbrouwerij De Volharding) (Graafjansdijk B119) is een rijksmonument. In 1905 is bierbrouwerij en limonadefabriek De Volharding opgericht door Emile Waes en zijn echtgenote Chlothilde Boodts. Emile huurde de fabrieksgebouwen van zijn vader Camille. In 1932 werd het de "N.V. Beiersch-Brouwerij-Expl. Mij E.A. van Waes-Boodts en Zonen" en in 1940 werd het "Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts". In tegenstelling tot andere brouwerijen in het dorp had de brouwerij zijn eigen waterputten. In 1964 zijn de brouwactiviteiten gestaakt. De koperen ketels en andere inboedel zijn verkocht aan Beiersch-Bierbrouwerij De Amstel. De gebouwen deden enkele jaren dienst als opslagdepot voor Amstel. Het complex is later voor verschillende doeleinden gebruikt en kwam in 1998 leeg te staan. In 2003 zijn de vervallen bijgebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. De koeltoren en de voorgevel van de brouwerij zijn behouden en zijn sinds 1998 beschermd als rijksmonument wegens hun cultuurhistorische waarde als branchevertegenwoordiger als gemoderniseerde brouwerij met zijn kenmerkende, in Zeeland zeldzaam voorkomende koeltoren.

- Museum Oud Westdorpe omvat onder andere opgegraven en gerestaureerd aardewerk uit het deel van het dorp dat eertijds in de golven is verdwenen, waaronder een ongeglazuurd Mariabeeldje van potaarde uit ongeveer 1300, vuurklokken en gebruiksvoorwerpen. Voorts herbergt het museum een aantal zaken afkomstig uit de in 1940 verwoeste kerk, herinneringen uit het verenigingsleven uit vroeger jaren en oude foto's uit het dorp. Dit alles sinds ca. 1965 verzameld door amateur-archeoloog Johan Thomas. Het museum moest sluiten omdat het verouderde pand werd afgebroken. Gelukkig heeft het museum in 2015 een doorstart kunnen maken in dorpshuis De Kirke.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "Wij, CV De Koeters, zijn een carnavalsvereniging die elk jaar zijn best doet om een groots feest neer te zetten voor de Westdorpenaren en vrienden, die wij natuurlijk als onze “groupies” zijnde Koeters en Koeterinnen noemen. Kom je ook meefeesten?"

- Dijkfeesten Westdorpe (weekend in juni), met o.a. garagesale / straatmarkt, Kunstmarkt, wielerkoers, kinderanimatie en diverse live bands.

- Kermis Westdorpe (tijdens de 1e week van juli). Voor een indruk van wat er tijdens deze Kermis zoal te doen is, zie het programma van 2018.

- Tijdens Outdoor Eventing Westdorpe (weekend begin september, in 2019 voor de 6e keer) is er de hele dag volop ruimte voor de 3 disciplines van de paardensport. Springen, dressuur en cross komen allemaal samen. Haal het uiterste uit jezelf en je paard op deze prachtige locatie. De gezellige sfeer en mooie omgeving dragen bij aan een bijzondere dag voor ruiter en publiek. Kijk je ogen uit bij de verschillende niveau’s en in de ruitersportzaak. Voor de jongsten is er kinderanimatie en voor de volwassenen is de bar de hele dag open voor een hapje en een drankje. Een nieuwe toevoeging sinds 2016 zijn de klasse M paarden en Z pony's. Daarnaast zijn er leuke, nieuwe en uitdagende cross hindernissen aan het wedstrijdveld toegevoegd. Deelnemers in de klasse B en L rijdende voor een Zeeuwse vereniging strijden voor het Zeeuwse Kampioenschap.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In Westdorpe en omgeving treffen bluesliefhebbers het, want Fred van den Abeele van Café 't Oude Raedthuys organiseert samen met Johny Schelfaut 6x per jaar Polderblues; een goeie bluesband uit de regio in genoemd café voor een redelijk prijsje. Van den Abeele en Schelfaut gaan eerst naar de bands kijken en beslissen dan of het wat is voor Polderblues. "Ik weet ook wel dat er meer mensen op afkomen wanneer er USA achter een bandnaam staat", stelt Van den Abeele. "Wij hebben liever bands uit Nederland en België. Er is hier in de omgeving genoeg kwaliteit. Het moet ook te betalen zijn. Grote namen vragen veel geld en we willen de toegangsprijs niet te hoog maken." (bron: PZC, 14-11-2016)

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - De site Westdorpe, het warmste dorp van Nederland zet middels een moderne aantrekkelijke site op de kaart wat het dorp allemaal te bieden heeft. De slogan is vermoedelijk bewust dubbelzinnig bedoeld, want wij menen eens gelezen te hebben dat het in deze omgeving qua temperatuur een tandje warmer is dan gemiddeld elders in ons land, en daarnaast lichten ze op hun site zelf al toe: "Gastvrij, hartelijk, gezellig, intens, sympathiek, joviaal, vriendelijk, bruisend... want 'warm' is veel meer dan temperatuur alleen!"

- Nieuws: - Nieuws uit Westdorpe en omliggende kernen op Facebook.

- Dorpsraad: - Dorpsraad Westdorpe.

- Dorpshuis: - De RK kerk is in 2013 aan de eredienst onttrokken. De kerk heeft in 2014 een herbestemming gekregen als Gemeenschapscentrum De Kirke.

- Onderwijs: - "De Kreeke is een katholieke basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht zijn achtergrond. We verwachten van een ieder dat men andere culturen en denkbeelden respecteert .Wij staan midden in de gemeenschap van Westdorpe. Dat betekent dat we meedoen aan veel activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap. Daarom maken wij keuzes. Wij richten ons eerst en vooral op het geven van goed onderwijs. We willen ervoor zorgen dat jouw kind zich op onze school veilig voelt, zodat het met plezier naar school gaat. Ieder kind moet zich in de eigen groep geaccepteerd, veilig en opgenomen voelen. Acceptatie en respect voor elkaar is voor ons een uitgangspunt. Basisschool De Kreeke heeft op dit moment ongeveer 95 leerlingen, die zijn verdeeld over vijf combinatiegroepen."

- Jeugd: - Scouting WeWeKaBo.

- Muziek: - "Muziekvereniging EWB (Eikels Worden Boomen) is opgericht in 1883, in eerste instantie als zangvereniging. Enige tijd later is er een fanfare aan toegevoegd, die weer later is omgevormd tot een harmonieorkest. Het orkest van EWB staat sedert 2003 onder leiding van Jenny Clauws uit IJzendijke. Zoals vele muziekgezelschappen kampt ook EWB met teruglopende ledenaantallen. Ondanks dat kan het orkest bogen op een redelijk complete bezetting. Maar om dat ook in de toekomst nog waar te maken is het noodzakelijk dat er nieuwe, vooral jonge aanwas de weg naar EWB gaat vinden. We zijn dan ook op zoek naar muzikanten die misschien vroeger al een instrument hebben bespeelt of die dat graag zouden willen leren. Kom daarom gerust eens kijken bij een repetitie of neem contact op met een van de bestuursleden of de dirigent. Graag tot ziens!"

- Dweilband Tandsjen Bei in Westdorpe is in 1982 opgericht, onder de naam "Sjoowbende Tandsjen Bei", bedoeld als eenmalige act van muzikale clowns rond de wagen van wagenbouwvereniging De Zuipcilinders. Slechts enkele wagenbouwers hadden enige muzikale scholing, nog minder waren in het bezit van een instrument. Er werd dus een hele berg instrumenten aangeschaft en men sloeg aan het repeteren. Volgens de overlevering was het in het begin niet om aan te horen maar rond Carnaval was er toch een repertoire van ongeveer 3 nummers... De beperkte muzikaliteit werd gecompenseerd door een hoop show en de reacties waren geweldig. Men ging dus door, het repertoire werd aanmerkelijk uitgebreid, er kwam versterking en er volgenden vele optredens in binnen- en buitenland bij o.a. dorpsfeesten, dweilbandfestivals, kerstmarkten, fietstochten, voetbalwedstrijden, trouwfeesten, kermissen en verjaardagen. Ze brachten een eigen onderbroekenlijn uit en speelden meezingers, walsjes en levensliederen maar ook rock, reggae en dance. En zo hebben ze in 2015 alweer het 33-jarig jubileum gevierd.

- Sport: - Voetbalvereniging RIA-W (Rooms In Alles - Westdorpe).

- Schutterij: - Schuttersvereniging Sint Sebastiaan is opgericht in 1886 (en is voor zover ons bekend niet met een site of pagina op het internet aanwezig).

- Veiligheid: - Brandweer Westdorpe.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westdorpe RK.

Reacties

(2)

Leuke site, goed gedaan.

1 Evenementen zijn misschien aan te vullen met de jaarlijkse dorpskermis tijdens 1e week van Juli
2 Geschiedenis: Westdorpe had in het verleden 3 bierbrouwerijen Van Waes-Boodts, De Witte Leeuw en De Duif. In die periode waren er minstens 84 cafes in het dorp, waarvan de meeste zich bevonden op de Graafjansdijk. Cafes waren vaak zogenaamde huiskamer cafes.

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw aanvulling ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Deze onderwerpen horen er zeker bij. Ik heb het brouwerijgebeuren nu beschreven bij de rijksmonumentale brouwerij onder Bezienswaardigheden.
Jammer dat diverse clubs in het dorp niet zo digitaal-minded zijn. De kermis is niet op het internet te vinden behoudens het programma 2018, de schutterij is niet op het internet te vinden met een site of FB-pagina. Als men niets over zichzelf vertelt op het internet kan ik op mijn pagina ook niets over ze vertellen, én hebben potentiële nieuwe leden ook geen idee wat ze te bieden hebben. Zonde van die gemiste kansen.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen