Overslag

Plaats
Dorp
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Overslag in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Overslag in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Overslag in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Overslag

Terug naar boven

Status

- Overslag is voor het Nederlandse deel een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Axel, in 2003 over naar gemeente Terneuzen. Het dorp ligt ook deels in België; de landsgrens loopt er midden door het dorp. Vergelijkbaar met de eveneens Zeeuws-Vlaamse dorpen Clinge en Koewacht en het Brabantse dorp Putte.

- Wapen van de voormalige gemeente Overslag.

- Onder het dorp Overslag valt ook de buurtschap Rode Sluis.

Terug naar boven

Naam

Betekent ‘plaats waar goederen worden overgeladen’. Deze overslag werd veroorzaakt door het feit dat het van Axel komende turfkanaal door een strook land gescheiden bleef van het van hier naar het zuiden (Wachtenbeke) lopende kanaal (NL15).

De naam duidt op de overslag van goederen die werden aangevoerd over de Gentse Vaart en overgeladen op kleinere schepen voor transport naar Gent.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Overslag ligt ZZW van het dorp Zuiddorpe en de stad Axel, WZW van het dorp Koewacht, NW van de plaats Moerbeke in België, NO van de plaats Wachtebeke in België, O van de plaats Zelzate in België en het Kanaal van Gent naar Terneuzen, ZO van het dorp Westdorpe en OZO van de stad Sas van Gent. Het dorp valt deels op Belgisch grondgebied (o.a. de RK kerk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 hebben de Nederlandse gemeente en het Nederlandse deel van het dorp Overslag 75 huizen met 459 inwoners. Tegenwoordig heeft het Nederlandse deel van het dorp ca. 100 huizen met ca. 245 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Overslag was oorspronkelijk een dorp van vissers en kooplieden.

Het dorp heeft kennelijk een belangenvereniging: Stichting `t Overslags Comité (p/a 't Hoeksken 11, 4575 NG). Op het internet is daar verder niets van te vinden. Dat geldt ook voor Buurthuis 't Hoeksken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een nieuw pleintje met speeltuin in het dorp is in juni 2017 feestelijk geopend door de burgemeesters van Terneuzen en Wachtebeke. Twee zandboten voor de kinderen verwijzen naar het rijke 'overslag'-verleden van het dorp, een muurschildering verhaalt over de geschiedenis ervan, en ruim 1000 bloembollen zorgen het hele jaar door voor een fleurige uitstraling van het plein.

- De dorpskern van Overslag is recentelijk (wanneer precies is ons niet bekend; bij het gemeentelijke nieuwsbericht hierover stond geen datum of jaar), in overleg met de inwoners, ingericht als 30 km-zone. Op de bebouwdekomgrens is de rijbaanuitbuiging verwijderd. Hier is een verkeersplateau aangelegd met een rijbaanversmalling. Op het kruispunt van de Zuiddorpseweg met ’t Hoeksken is het bestaande verkeersplateau aangepast. Dit is ook gebeurd ook op het kruispunt van de Dorpsstraat met ’t Hoeksken. Tussen deze twee kruispunten is een wegversmalling geplaatst. De aansluiting van de Buurtweg op de Dorpsstraat is aangepast, waardoor een gelijkwaardige kruising is ontstaan. Naast deze verkeersmaatregelen zijn 9 parkeerplaatsen aangelegd op het deel van de Dorpsstraat naar de grens toe. Tevens zijn op dit deel 3 zogeheten straatjuwelen geplaatst; smalle verkeerselementen om het verkeer extra te remmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overslag heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Overslag heeft 1 rijksmonument, zijnde de romp die nog resteert van de voormalige Ronde Molen (De Gebuurte bij nr. 1a).

- De Belgisch-Nederlandse grens tussen de respectievelijke delen van het dorp Overslag is afgebakend met zogenoemde Oostenrijkse grenspalen. Deze vierkante stenen palen heten zo omdat ze zijn geplaatst (in 1770) in de periode (1713 tot 1795) dat de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) onder het Oostenrijkse keizerrijk vielen.

- Het voormalige douanekantoor is nog bewaard gebleven.

- In 2011 is in het dorp een Thematiseringsproject uitgevoerd, met als thema "Overslag, Grenzeloze Tweeling". Het project behelsde o.a. de plaatsing van het kunstwerk d'n Overslagh van inwoner Tony Dielen. Daarnaast zijn 2 informatiepanelen onthuld die de geschiedenis weergeven van deze voormalige kleinste gemeente van Nederland, thans de kleinste kern van de gemeente Terneuzen. Het project, op initiatief van Stichting 't Overslags Comité, is uitgevoerd naar idee en ontwerp van John van Eck uit Overslag. Op 16 april 2011 is e.e.a. feestelijk onthuld door burgemeester Lonink en wethouder Broekhuysen van de gemeente Terneuzen en 1e schepene Penneman van de Belgische gemeente Wachtebeke, waar het Belgische deel van Overslag onder valt.

Reactie toevoegen