Altena (Hoek)

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

altena_hoek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Altena is een buurtschap van het dorp Hoek, dat je hier op de achtergrond ziet liggen

Altena is een buurtschap van het dorp Hoek, dat je hier op de achtergrond ziet liggen

Altena (Hoek)

Terug naar boven

Status

- Altena is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Hoek.

- De buurtschap Altena valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoek.

- De buurtschap Altena ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden (met daaronder borden met adviessnelheid max. 30 km/uur).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De meest gangbare verklaring is 'al te nabij'. Met Altena vergelijkbare namen zijn Matena, Nauerna, Nergena en een huisnaam als Welna.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Altena ligt rond de Altenastraat. De buurtschap ligt direct O van het dorp Hoek, W van het Kanaal Gent-Terneuzen en de stad Terneuzen, NW van het dorp Sluiskil, NNW van het dorp Zandstraat en NNO van het dorp Philippine.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Altena omvat circa 15 huizen met circa 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in het kader van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning in februari en maart 2016 een Archeologisch Bureauonderzoek met Inventariserend Veldonderzoek (verkennende boringen) uitgevoerd binnen het plangebied gesitueerd aan de Altenastraat in buurtschap Altena, vallend onder het dorpsgebied van Hoek (gemeente Terneuzen). De aanleiding tot het onderzoek is het voornemen om respectievelijk direct ten zuiden van de rotonde aan de Hoekseweg ten westen van de Altenastraat en ten zuiden van de Westenrijkpolderstraat, aan de oostzijde van de Altenastraat watergangen te graven. De taluds worden onder 2:3 verhouding aangelegd. De maximale verstoringsdiepte bedraagt 1,20 meter beneden maaiveld." Aldus een citaat uit de samenvatting van het via de link online te lezen rapport.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij Binnenste Buiten in Terhole (gemeente Sluis) is in 2017 gestart met een tweede zorgboerderij en wel in de buurtschap Altena onder het dorp Hoek (Altenastraat 2). De helft van de gasten in Terhole kwam namelijk uit de omgeving van Terneuzen. Het is de grootste gemeente van Zeeland maar er was nog geen zorgboerderij. Dat ze hiermee in een vraag voorzien, blijkt wel uit het feit dat ook deze locatie al snel is 'volgelopen'. "Binnenste Buiten biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die te maken hebben met sociale en/of medische problemen, gedragsproblemen of andere beperkingen en door indicatie in aanmerking komen voor begeleiding. Centrale thema’s zijn: plezier in het buitenleven en buitenspelen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, ontwikkelen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een actieve werkhouding. Persoonlijke begeleiding en werken in kleine specifieke groepen is volgens ons erg belangrijk om deze doelen te kunnen bereiken."

Reactie toevoegen