Koewacht

Plaats
Dorp
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

koewacht dorpsgezicht belgische groet 1904 [640x480].jpg

Koewacht Dorpsgezicht Belgische groet 1904

Koewacht Dorpsgezicht Belgische groet 1904

ZL gemeente Koewacht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Koewacht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Koewacht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Koewacht

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Koewacht.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Koewacht.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Koewacht.

Terug naar boven

Status

- Koewacht is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Axel, in 2003 over naar gemeente Terneuzen.

- Wapen van de voormalige gemeente Koewacht.

- Onder het dorp Koewacht valt ook de buurtschap Nieuwe Molen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het ‘koeienwachten’ was in de tijd rond het ontstaan van Koewacht (eind 16e eeuw) een belangrijke functie en verklaart de huidige naam.

Terug naar boven

Ligging

- Koewacht ligt ZO van Axel, ZW van Hulst. Het dorp Koewacht wordt doorsneden door de Belgische grens. De RK kerk staat op Belgisch grondgebied. Koewacht valt onder 3 gemeenten: in België valt het namelijk onder de gemeenten Stekene en Moerbeke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Koewacht 317 huizen met 1.859 inwoners, verdeeld in dorp Koewacht 204/1.342 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Het Zand 59/364 en Sint Andries 54/153.

- Tegenwoordig omvat Koewacht ca. 1.100 huizen met ca. 2.600 inwoners in het Nederlandse gedeelte, plus ca. 400 huizen in de Belgische gemeente Stekene en ca. 250 huizen in de Belgische gemeente Moerbeke.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koewacht wordt in 1590 voor het eerst genoemd in de geschreven geschiedenis.

In 1839 is hier, na het tractaat tussen Nederland en België, een douanekantoor opgericht.

Halverwege de 19e eeuw waren er in Koewacht twee windkorenmolens, twee grutterijen, vier klompenmakerijen, twee bierbrouwerijen en een leerlooierij.

Zie verder Geschiedenis van Koewacht op de site van de Dorpsraad.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 heeft de initiatiefgroep Toekomstkansen Koewacht, met daarin mensen van de dorpsraad, instellingen, sport- en andere verenigingen en ondernemers, een dorpsenquête gehouden in alle delen van Koewacht, dus zowel Nederlands als Belgisch Koewacht, om te inventariseren wat er leeft onder de bevolking, om zo te kunnen komen tot een toekomstvisie voor het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koewacht heeft 1 rijksmonument.

- Koewacht heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- In het landschap W en N van Koewacht zijn de restanten van de zestal forten die tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden werden aangelegd, nog duidelijk waarneembaar. NW van Koewacht lag een buurtschap Sint Andries met gelijknamig fort. Blijkbaar was er geen kazerne bij, want op 3 september 1914, tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog, schrijft een zekere Gerard aan een relatie onder meer het volgende: "Het vertrek naar hier was vrij onverwacht. Ik ben met 22 man ingekwartierd bij een boer, waar wij het zeer goed hebben. De menschen zijn hier allen zeer geschikt voor ons." (CA18)

- Sinds december 2011 staat aan 't Zand een kunstwerk met een in brons gegoten wapen van Koewacht: een koe met 3 bomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Meirock (weekend in mei).

- Jaarmarkt (op een zaterdag in september), waaronder keuring van meer dan 100 paarden en pony's en aandacht voor het vlasverleden van het dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is in Koewacht 9 hectare nieuwe natuur ingericht. De noordkant van het Pereboomsgat is ingericht tot particulier natuurgebied. In het gebied zijn enkele oude kreekarmen in ere hersteld. Verder zijn er drinkpoelen, heggen, struweel en knotwilgen aangelegd. Het grootste deel wordt beweid bloemrijk grasland. Met de vrijgekomen grond is over een lengte van 250 meter een aan het begin van de 20e eeuw geslechte dijk hersteld. Er is een wandelpad aangelegd dat aansluit op het aangrenzende bos.

- In 2011 is het Mosseldreefpad gerealiseerd, een 'ommetje' van 6,5 km door en rond Koewacht. De route gaat deels over onverharde paden en loopt ook door het Belgische deel van Koewacht. Onderweg zijn er informatiepanelen die u vertellen over de bijzonderheden in deze omgeving.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Koewacht.

- Site over Koewacht met o.a. geschiedenis, kunst en cultuur en natuur.

Reactie toevoegen