Hoek

Plaats
Dorp
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

hoek langestraat met rusthuis avondrust [640x480].jpg

Hoek, Langestraat, met rusthuis Avondrust

Hoek, Langestraat, met rusthuis Avondrust

Hoek (2).JPG

Dorpsgezicht Hoek, vanuit het zuiden

Dorpsgezicht Hoek, vanuit het zuiden

Hoek.JPG

Het monumentale Café Molenhoek in Hoek

Het monumentale Café Molenhoek in Hoek

Hoek (3).JPG

Molen Windlust in Hoek. Het tentdoek is van een kermisattractie van de kermis die op het moment van het maken van de foto aan de gang is.

Molen Windlust in Hoek. Het tentdoek is van een kermisattractie van de kermis die op het moment van het maken van de foto aan de gang is.

hoek_bungalowpark_braakman_kombord_hf_640x480.jpg

Hoek, Braakman. Hier heeft een officieel blauw plaatsnaambord (kombord) gestaan, bij een niet-plaats, namelijk een bungalowpark.

Hoek, Braakman. Hier heeft een officieel blauw plaatsnaambord (kombord) gestaan, bij een niet-plaats, namelijk een bungalowpark.

ZL gemeente Hoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hoek

Terug naar boven

Status

- Hoek is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoek.

- Onder het dorp Hoek vallen ook de buurtschappen Altena, De Knol, Hasjesstraat, Mauritsfort, Wulpenbek en Zandplaat. Dit zijn bij elkaar 6 buurtschappen. Verder stond tot enkele jaren geleden W van het dorp nog een officieel blauw plaatsnaambord (dus kennelijk bebouwde kom) Braakman, dat is echter geen plaats(naam) maar 'gewoon' een bungalowpark. Het bord staat er tegenwoordig niet meer.

Hoek heeft ook nog een aantal verdwenen buurtschappen (die relevant zijn om te vermelden omdat je die namen in oude documenten nog kunt tegenkomen). Het betreft:

- De buurtschap Paradijs, in het uiterste NW van het buitengebied van het dorp (zie de oude kaart van de gemeente Hoek hieronder), omvatte slechts enkele huizen. Deze zijn allemaal afgebroken. Er woonde een man die de voornaam Adam had en een vrouw die Eva heette. Zo is de naam Paradijs voor deze buurtschap ontstaan. De plek waar de huizen stonden is niet meer exact aan te geven. De omgeving is opgegaan in het landschap. (bron: Jan L. Platteeuw)

- Ook van de ZW daarvan gelegen hebbende buurtschap Den Abeele is tegenwoordig niets meer terug te vinden. Ook dit gebied is opgegaan in het omringende landschap en daarvan niet meer te onderscheiden.

- De buurtschappen Boerengat en Hoogedijk zijn in de jaren negentig - op enkele panden na - afgebroken voor de uitbreidende industrie van DOW en daarmee ook geen buurtschappen meer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1747 den Hoek.

Naamsverklaring
Veel voorkomend toponiem. Hoek betekent op zich een scherpe of uitspringende bocht. In poldergebieden gaat het veelal om een hoek of knik in de dijk. Elders is de ligging tussen twee elkaar snijdende wegen of wateren van invloed geweest. Soms ook heeft de afgelegenheid van de plaats een rol gespeeld; hoek wordt dan tot een algemene benaming voor een aan de rand gelegen groepje huizen, een uithoek of een landstuk met afzijdige ligging (vergelijk toponiemen als eind en kant). 'Ons' dijkdorp Hoek is ontstaan toen bewoners van door oorlogsgeweld en inundatie verwoeste nederzettingen huizen bouwden op de dijken van de Koudepolder en Lovenpolder(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hoek ligt Z van het water de Westerschelde, W van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de stad Terneuzen, NW van het dorp Sluiskil, NNW van het dorp Zandstraat, NNO van het dorp Philippine, O van het water de Braakmanskreek en OZO van het dorp Biervliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hoek 178 huizen met 1.469 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 83/420 (= huizen/inwoners), buurtschap Mauritsfort 30/180 en ‘verspreide woningen’ 65/869. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoek heeft 3 rijksmonumenten.

- Hoek heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Molen Windlust.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- d´Oekse Brugge over de Voorste Kreek is in 2012 aangelegd als onderdeel van het Ommetje Hoek.

- W van Hoek heeft aan de provincialeweg N61 een - inmidddels verwijderd - officieel blauw plaatsnaambord (kombord) Braakman gestaan. Voor de argeloze voorbijganger leek hier dus een 'plaats' te liggen. Het betreft hier echter een bungalowpark. Rond dit park ligt het natuurgebied de Braakman, in de Braakmanpolder. De Braakmanpolder is voor haar inpoldering in de 20e eeuw, aanvankelijk ontstaan als zijarm van de Hont of Westerschelde, na de watervloed van 22 januari 1440 waarbij een zestal dorpen voorgoed werd verzwolgen (Huigersluis, Steekerk, Hertingen, Peerboom, Moerkerk en Sint Janskapel). Aanvankelijk heette dit water, om zijn onstuimigheid, de Dullaert of het Woeste water.

Natuurgebied De Braakman is de afgelopen jaren middels herinrichting vergroot van 200 ha naar 500 ha. Het Braakmanbos is omgevormd tot een Braakmanwoud met grillig gevormde kreken, plas-drasvelden en ‘natuurlijk groeiende’ bossen. Het dennenbos was ecologisch niet erg waardevol Bovendien behoren dennen niet tot de oorspronkelijke begroeiing. In feite is het gebied teruggebracht in de staat van voor de afsluiting van De Braakman. Er is meer authentieke begroeiing gekomen zoals eiken, essen, iepen en struiken zoals kamperfoelie, clematis en rode en zwarte bessen. Ook diverse orchideeënsoorten en planten zoals de ratelaar en de parnassia dragen bij aan de soortenrijkdom. Bezoekerscentrum de Braakmanboerderij is op zondagmiddagen geopend.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoek.

Reacties

(1)

Het paradijs stonden vroeger enkele huizen. Nu alles afgebroken. Er woonde een man die de voornaam Adam had en een vrouw die Eva heette. Vandaar de naam Paradijs. Een bord voor aangifte zal niet helpen, de plek waar de huizen stonden is niet meer exact aan te geven. De hele omgeving past nu bij het landschap.
Boeregat, op een paar huizen na al enkele jaren niet meer bewoond. Kan niet meer van een bewoond gehucht spreken. De naam is ontstaan voor de Nieuw-Neuzenpolder is ingedijkt. Toen lag aan de zeekant het BOEIJESGAT. Daar kwamen de scheepjes liggen bij storm en de bemanning vertoefde dan op het gehucht. Boeijesgat werd veranderd in Boeregat om het gehucht een naaam te geven.
Den Abeele, is niets meer te zien dat op iets afwijkends van het landschap lijkt.

@@@@@

Dank heer Platteeuw voor uw aanvullingen en correcties. Wij hebben een en ander conform in onze teksten doorgevoerd.
Redactie Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen