Reuzenhoek

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

reuzenhoek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Reuzenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag. De buurtschap Reuzenhoek valt onder het dorp Zaamslag.

Reuzenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag. De buurtschap Reuzenhoek valt onder het dorp Zaamslag.

reuzenhoek_boek.jpg

Chris Verhage woont al sinds 1978 in deze buurtschap en heeft de geschiedenis ervan opgeschreven in het in maart 2020 verschenen, 328 pagina's dikke boek 'De Reuzenhoek - Historie, bewoners en hun woningen'.

Chris Verhage woont al sinds 1978 in deze buurtschap en heeft de geschiedenis ervan opgeschreven in het in maart 2020 verschenen, 328 pagina's dikke boek 'De Reuzenhoek - Historie, bewoners en hun woningen'.

Reuzenhoek

Terug naar boven

Status

- Reuzenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- De buurtschap Reuzenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zaamslag.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 Reuzenhoek, 1847 naast de huidige spelling ook Rozenhoek. Pott (1899) (1) meldt expliciet dat de huidige spelling van de plaatsnaam een 'verhaspeling' zou zijn van de naam Rozenhoek.

Naamsverklaring
"Betekent hoek 'scherpe of uitspringende bocht', hier van de Kwakkelse Dijk en de Zaamslagse Dijk. Het eerste deel is volgens sommigen meervoud van de bloemnaam roos, of de familienaam Rosen."(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Reuzenhoek ligt rond de gelijknamige weg, 1 km N van Zaamslag, rond het punt waar de wegen Grote Huissenspolderweg, Reuzenhoeksedijk, Zaamslagsedijk en Polderstraat bij elkaar komen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Reuzenhoek 55 huizen met 110 inwoners. Dat is dus precies 2 bewoners per huis. Voor die tijd opvallend laag. Temeer als je bedenkt dat in de hoofdplaats Zaamslag in die tijd gemiddeld bijna 12 mensen in 1 huis woonden... Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boek
"Chris Verhage woont al sinds 1978 in deze buurtschap en heeft de geschiedenis ervan opgeschreven in het in maart 2020 verschenen boek 'De Reuzenhoek - Historie, bewoners en hun woningen'. De medewerking van veel (oud-)bewoners was daarbij onontbeerlijk. Het is een hardcoverboek geworden met 23 hoofdstukken en ruim 1000 foto’s op 328 pagina's. Daarnaast zijn er nog diverse hoofdstukken waarin de wijde omgeving van de buurtschap aan bod komt. Wie weet nog dat er een tramlijn liep van Zaamslag via Hoek van de Dijk en de Kwakkel tot achterin de Kamperse Hoek, of dat er ooit een steenbakkerij stond aan de Reuzenhoeksedijk. Zelfs prominente bezoeken van koningin Wilhelmina en eerder ook Napoleon aan de polders rondom worden belicht. De veranderingen in de landbouw, de Reuzenhoekse school, de firma Verlinde, de buurtschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, de middenstanders/kleine zelfstandigen: het zijn allemaal aparte hoofdstukken.

Dankzij het plaatsen van advertenties is de aanschafprijs van het boek uitermate aantrekkelijk gebleven. Die advertenties zijn enkel afkomstig van ondernemers uit de Reuzenhoek of van de toegangswegen er naartoe. Het boek is gedrukt in een beperkte oplage van slechts 500 stuks. Het samenstellen, uitgegeven en verspreiden gebeurt in eigen beheer met medewerking van DELTAXPRESS in Zaamslag. Het boek was voor € 24,95 verkrijgbaar bij samensteller Chris Verhage (e-mail cverhage@zeelandnet.nl, tel. 0115-431954 of 06-48913531)." (bron: site Zaamslag 850) Verhage dacht dat de eerste oplage van 500 stuks al 'ruim bemeten' was. De buurtschap omvat immers slechts ca. 60 huishoudens. Maar in anderhalve maand raakte het boek uitverkocht. Het is niet alleen verkocht aan mensen uit de buurtschap en directe omgeving, maar ook aan mensen uit 'Holland' die hier familie hebben of hadden. Er is zelfs een bestelling uit Australië geweest. Ook nadat het boek was uitverkocht, bleef er nog zoveel vraag naar, dat Verhage in oktober 2020 heeft besloten dat er een herdruk komt. Zo stond althans in de PZC d.d. 26-10-2020. Op zijm eigen site heeft Verhage dit nog niet vermeld. ;-)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Winkels en andere bedrijvigheid zijn inmiddels uit de buurtschap verdwenen. En na afloop van schooljaar 2011-2012 is ook basisschool Reuzenhoek ermee opgehouden, althans in de buurtschap zelf. Volgens hun toenmalige site destijs de enige nog overgebleven polderschool in Zeeuws-Vlaanderen. De school, die aan het eind van het laatste schooljaar nog 64 leerlingen had, is iets naar het westen verhuisd, naar de voormalige Zaamslagse buurtschap, tegenwoordig Terneuzense nieuwbouwwijk Othene, onder de naam basisschool De Parel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks op de 1e zaterdag van september (in 2022 voor de 4e keer) is er een grote gezellige Garagesale in het dorp Zaamslag en de buurtschap Reuzenhoek. Vanuit ca. 100 deelnemende adressen worden vanuit de tuin of garage allerlei spullen verkocht die men zelf niet meer nodig heeft. Op de Facebookpagina van het evenement komt een plattegrond van de deelnemers, die je kunt afdrukken of via je telefoon kunt bekijken.

Reactie toevoegen