Grou

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

grou_collage.jpg

Grou, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Grou, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

grou dorpsstraat 1901 [640x480].jpg

Grou Dorpsstraat 1901

Grou Dorpsstraat 1901

Grou..JPG

Grou en de watersport zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Grou en de watersport zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Grou (2).JPG

Grou met de middeleeuwse kerk gewijd aan Sint Pieter.

Grou met de middeleeuwse kerk gewijd aan Sint Pieter.

Grou. (2).JPG

Grou. Een straatje met vissershuisjes.

Grou. Een straatje met vissershuisjes.

Grou.JPG

Een mooi hoekje bij de kerk in Grouw.

Een mooi hoekje bij de kerk in Grouw.

Grou

Terug naar boven

Status

- Grou is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim (waar het de hoofdplaats van was), in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Grou vallen ook de buurtschappen De BurdGoatum en Suorein.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Grouw. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Grou ligt Z van Leeuwarden. Het dorpsgebied omvat een compacte dorpskern met rondom een groot buitengebied. Het dorpsgebied grenst in het NO aan grote bekende natuur- en recreatiegebied De Alde Feanen, en in het Z aan de Wide Ie (voorheen: Wijde Ee). In het dorpsgebied ligt het bekende Pikmar (voorheen: Pikmeer), door het dorpsgebied loopt het Prinses Margrietkanaal. De dorpskern grenst in het W aan de A32. Het dorpsgebied loopt ook nog een stuk W daarvan, en grenst aan het dorp Jirnsum. De grens tussen beide dorp(sgebied)en wordt gevormd door de Kromme Grou in het N en daarop aansluitend de Boarne in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Grou 225 huizen met 1.429 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stichting Grou, Postadres: De Aak 21-1, 9001 HB.

- Museum 'Hert fan Fryslân' (in het Nederlands: Hart van Fryslân) ligt midden in Grou, dat zelf ook in het ‘hart van Fryslân’ ligt. Je vindt er exposities over interessante typisch Friese of Grouster thema’s, zoals: Water, de Halbertsma’s en Sint Piter. Het museum is gevestigd op de benedenverdieping van het voormalige Raadhuis van de gemeente Idaarderadeel (zelstandige gemeente t/m 1983) aan de Stationsweg 1. Het gebouw is in 1942 ontworpen door architect A.J. Kropholler. Het beeldhouwwerk buiten en binnen is van de Friese beeldhouwer Tjipke Visser. De mooi versierde, fraai ingerichte en imponerende raadzaal doet nu dienst als trouwzaal en wordt ook gebruikt voor andere bijzondere gelegenheden. Vóór de herindeling van 2014 heette het museum De Trije Grietenijen, verwijzend naar de 3 gemeenten waar de gemeente Boarnsterhim in 1984 uit is ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg Leechlân is de verbinding tussen de dorpen Grou, Warten en Wergea. Inwoners hebben enkele decennia geijverd voor een fietspad langs deze weg, omdat het vooral voor de fietsende schoolkinderen nogal eens gevaarlijke situaties opleverde. Maar het is een kostbare klus, dus kennelijk was er lange tijd geen geld voor. Maar nu is dan in 2016 het Z deel van het fietspad aangelegd, en in 2017 het N deel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grou heeft 43 rijksmonumenten.

- Molens: - Op een minicamping in het Leechlân N van Grou staat een maalvaardige paaltjasker, die eigendom is van een particulier. De molen is een gemeentelijk monument. - De molens De Burd, Haensmole en Borgmolen liggen in buurtschap De Burd en worden daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Grou.

- Aan de Burstumerdyk 1 ligt de zeer bijzondere Commandopost Grou uit de tijd van de Koude Oorlog. Het ca. 1.100 m2 grote bunkercomplex uit 1968 omvatte 4 commandoposten: de Kringcommandopost Bescherming Bevolking (KCBB), de Provinciale Commandopost Bescherming Bevolking (PCBB), het Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV) (voor de gemeente Leeuwarden) en het Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV). Bij de plannen voor de bouw en realisatie is er voor gekozen op deze locatie een gecombineerde commandopost te bouwen. Dat maakt Commandopost in Grou uniek voor ons land. Het complex deed dienst als commandocentrum in tijden van oorlogsdreiging of bij andere grote calamiteiten. De commandopost is recentelijk gerestaureerd, begin 2017 heropend, en gedurende een aantal weekenden door het jaar heen te bezichtigen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Tips m.b.t. 'dingen te doen' in Grou, op Facebook.

- In Grou doen ze niet aan Sinterklaas maar vieren ze in februari het feest van Sint Piter. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

- De Merenloop (weekend in maart), die ooit is begonnen als een simpele loop voor hardlopers, is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde voorjaarsklassieker (in 2018 alweer voor de 48e keer). Op zaterdag lopen de wandelaars, langs een ca. 16 dan wel 26 km lang parcours, waarbij langs de route van alles valt te beleven. Zondag is het eerst de eer aan de jongste jeugd op de 1,1 en 2,5 km. Daarna bikkelen de hardlopers van de 14 km; afzien in het aquaduct, baggeren over de polderdijk en klimmen over hekken. Het hoort er allemaal bij! De lopers die de schoenen liever iets schoner willen houden, kiezen voor de 5 of de 10 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Grou - Jirnsum - Friens - Reduzum - Idaerd (17 km). Door het weidse Friese landschap van de voormalige gemeente Boarnsterhim wandelend kom je door een aantal kleine, zeer karakteristieke Friese dorpjes en geniet je onderweg van de vele fraaie statige boerderijen. De wandeling gaat voor een groot deel over verharde paden en wegen.

- Het meertje Timertsmar (voorheen: Timertsmeer), gelegen N van Grou in het Leechlân, is een natuurgebied en vogelreservaat, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Middels een vogelkijkhut kun je de vogels bekijken zonder ze te storen.

- In 2017 is de Natuur-, Speel- en Beleeftuin aan de Súdfinne gereed gekomen. Op het voormalige terrein van de Nijdjipskoalle is een prachtige groene speelplek aangelegd waar iedereen in bomen mag klimmen, hutten kan bouwen en lekker door de bosjes kan lopen over het blotevoetenpad. Kinderen kunnen tussen de kikkers en salamanders in het water staan. Er is een kabelbaan, en er zijn beachvolleybalvelden en een klimmuur. De bewoners van de Friesma State kunnen in een apart gedeelte tuinieren in speciaal voor hen op hoogte gemaakte plantenbakken. Volleybalvereniging Grouw '64 doet ook mee aan het initiatief. Zij hebben belijning, netten en speciale ballen voor het terrein aangeschaft. In de zomermaanden wil Grouw '64 op vaste avonden een beachvolleybalcompetitie houden, waar iedereen aan mee kan doen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Grou (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Grou.

- Nieuws: - Nieuws uit Grou.

- Belangenvereniging: - Pleatslik Belang Grou.

- Onderwijs en kinderopvang: - Speelleergroep SLG Hummeltsjehonk. - Kids First biedt BSO en VSO aan in de voetbalkantine van Grou.

- Sport: - KV Mid Fryslân / Jansma Burdaard is een in 2012 opgericht topkorfbal initiatief, met leden uit Grou, Reduzum, Akkrum en Warten.

- Zorg: - Zorgboerderij De Meezinger.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Grou.

Reactie toevoegen