Idaerd

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

idaerd_collage.jpg

Idaerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Idaerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Idaerd

Terug naar boven

Status

- Idaerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Idaerd valt ook de buurtschap Eagum. Beide kernen zijn, net als buurdorp Friens, voor de meeste voorzieningen op het grotere buurdorp Reduzum aangewezen, waarmee ook veel activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd. Zo hebben de 4 kernen ook een gezamelijke website (waarvoor zie het kopje Links).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Idaard. De plaatsnaam is overigens sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Edenwerfa, 1314 Etwerth, 1392 Eedawere, 1421 Etwert, 1436 Ydardelra dele, 1505 Hydaert, 1579 Ydart.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is niet zeker. De plaatsnaam is een samenstelling van de persoonsnaam Eda en werf 'opgeworpen hoogte voor bewoning'. De jongere vormen zijn eveneens samengesteld met de persoonsnaam Ede, Ide, maar hebben als tweede deel wert = werd 'terp, bewoonde hoogte'. De vorm uit 1392 bevestigt de wisseling tussen wert en were, ontstaan uit werve.(1)

Terug naar boven

Ligging

Idaerd ligt NW van Grou en grenst in het W aan de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Idaerd 14 huizen met 86 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Idaerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Idaerd heeft 2 rijksmonumenten.

- Van de Hervormde (PKN) Gertrudiskerk (Buorren 6) is de zadeldaktoren uit de 15e eeuw het oudst. In 1774 is het schip gebouwd. De zes gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door Ype Staak. Er is een grafzerk van Carel van Roorda (1670). Het oorspronkelijke orgel van Willem Meinderts is in 1806 vervangen door een orgel van L. van Dam en Zonen (verbouwd in 1886). De zaalkerk is in 1982 gerestaureerd onder leiding van R. Kijlstra.

- Op het kerkhof van Idaerd zijn in 2015 onverwacht 10 grafkelders aangetroffen (of bedoelt men 1 grafkelder met 10 graven?). Vrijwilligers waren bezig met een opknapbeurt van een familiegraf toen ze plots op de grafkelders stuitten. Het gewelf van de kelder waarin Martha H.K. Vegelin van Claerbergen van Scheltinga in 1835 was begraven, werd per ongeluk geraakt door een graafmachine die bezig was met de egalisering van het terrein. Door het daardoor ontstane gat zijn de grafkelders ontdekt. De kelders moeten begin 19e eeuw zijn gemaakt want de eerste bijzetting vond plaats in 1835. In de zomer is de kerk open op zaterdagmiddag en kunnen bezoekers foto’s bekijken die in de grafkelder zijn gemaakt.

- Gevelstenen in Idaerd.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "De activiteitencommissie organiseert zo nu en dan leuke activiteiten voor de inwoners van Idaerd. Er is een grote variatie aan activiteiten; van een spelletje Jeu des boules tot een actieve fietstocht, van een gezellig samenzijn bij de kerstboom onder het genot van een glaasje Glühwein of warme chocolade melk, tot een vragenquiz tijdens de jaarlijkse dorpsbarbecue. De activiteitencommissie zorgt voor vertier en plezier!"

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Grou - Jirnsum - Friens - Reduzum - Idaerd (17 km). Door het weidse Friese landschap van de voormalige gemeente Boarnsterhim wandelend kom je door een aantal kleine, zeer karakteristieke Friese dorpjes en geniet je onderweg van de vele fraaie statige boerderijen. De wandeling gaat voor een groot deel over verharde paden en wegen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Reduzum, Friens, Idaerd en Aegum.

- Belangenvereniging: - Vereniging Plaatselijk Belang voor Idaerd, Eagum en het Hôflân is opgericht in 1918, met als doel het bevorderen van de dorps- en/of gemeenschapsbelangen. Bijna alle inwoners uit het werkgebied zijn lid van de vereniging. Naast het bestuur wordt er ook door diverse commissies gewerkt aan de uitvoering van de doelstellingen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Idaerd.

Reactie toevoegen