Flânsum

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

flansum_boek_geschiedenis_en_herinnering.jpg

In 2015 is het boek 'Flânsum. Geschiedenis en herinnering' verschenen, waarin verleden en heden van de boerderijen, bewoners en het landschap uitvoerig worden beschreven.

In 2015 is het boek 'Flânsum. Geschiedenis en herinnering' verschenen, waarin verleden en heden van de boerderijen, bewoners en het landschap uitvoerig worden beschreven.

flansum_collage.jpg

Flânsum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Flânsum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Flansum (3).JPG

Best wel mooi daar bij Flânsum

Best wel mooi daar bij Flânsum

Flansum (2).JPG

Boerderijen in Flânsum

Boerderijen in Flânsum

Flânsum

Terug naar boven

Status

- Flânsum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Flânsum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Raerd.

- De buurtschap Flânsum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het Nederlands: Flansum. De buurtschap heeft geen straatnaambordjes waaraan wij de spelling zouden kunnen verifiëren, alleen een plaatsnaambordje, waarop in hoofdletters FLANSUM staat. Maar wij hebben eens gelezen dat het gebruikelijk is dat in het Fries op namen in hoofdletters geen accenten staan. Dat is niet reuze handig, want de Friese spellng is namelijk met een â (aldus (1)), en dat kun je nu op het plaatsnaambordje dus niet zien...

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Flânsum ligt rond de gelijknamige, doodlopende weg, ZO van Raerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Flânsum 7 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2015 is het boek 'Flânsum. Geschiedenis en herinnering' verschenen. Deze zeer oude agrarische nederzetting begon met een aantal boerderijen op een terp, maar die is in de 19e eeuw afgegraven. Het boek beschrijft deze boerderijen en hun bewoners, maar het behandelt ook de geschiedenis van het landschap, met vaarwegen en oude voetpaden. In de late middeleeuwen stonden er zelfs een kapel en een stins. Van oudsher was het katholieke deel van de inwoners georiënteerd op Jirnsum en hun kinderen liepen dagelijks langs een voetpad door de weilanden naar school. Het mooi verzorgde boek in harde kaft telt 140 pagina’s met talrijke foto’s en is in eigen beheer uitgegeven. Het is voor €25 te koop bij de museumboerderij van Titus de Wolff, Flânsum nr. 5 en bij de schrijfster Sjoke Brunia-de Wolff, It Fintsje 6 te Raerd.

Reactie toevoegen