Poppenwier

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Poppenwier oude en nieuwe molen bij JD [640x480].JPG

Poppenwier, oude en nieuwe molen, gebroederlijk naast elkaar

Poppenwier, oude en nieuwe molen, gebroederlijk naast elkaar

Poppenwier dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Poppenwier, dorpsgezicht

Poppenwier, dorpsgezicht

Poppenwier

Terug naar boven

Status

- Poppenwier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Poppenwier vallen ook de buurtschappen Ingwert en Marsherne.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Poppingawier. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig, en staat ook alleen de Friestalige variant nog op de plaatsnaamborden.

Oudere vermeldingen
1401 Popengwere, 1446 kopie 1484 tho poppingawyr, 1505 Poppingawyer, 1579 Poppingwier.

Naamsverklaring
Wier, weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van het geslacht Poppinga 'de lieden van de persoon Poppa'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Poppenwier ligt W van het dorp Grou, NW van het dorp Jirnsum en ZW van het dorp Raerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Poppenwier 45 huizen met 229 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Recentelijke ontwikkelingen

- Dorpsvisie Poppenwier (2012).

- Poppenwier is een klein dorp met grote saamhorigheid, dat bruist van de activiteiten. Om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden, nemen de inwoners op vele terreinen het heft in eigen handen. Zo hebben ze hun eigen dorpshuis gebouwd, en hebben ze de beeldbepalende kerk in eigendom genomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poppenwier heeft 10 rijksmonumenten.

- De karakteristieke voormalige Hervormde Kerk is gebouwd in 1860, op de plaats van de vroegere RK H. Nicolaaskerk. De kerk is sinds de restauratie in 1986 in gebruik als aula. De kerk bezit een uniek 'Hugenoten uurwerk' uit 1578 en een mooie preekstoel uit 1700.

- De voormalige Doopsgezinde Vermaning (Binnenbuorren 6) uit 1848 is een onopvallend gebouw zonder toren. De kerk ligt tussen de woonhuizen van het beschermd dorpsgezicht verborgen als een schuilkerk, hoewel er in de bouwtijd reeds sprake was van godsdienstvrijheid. Het kerkgebouw onderscheidt zich van de omringende bebouwing door de spitsboogvensters. De sloop van een woonhuis bij de toegang heeft het karakter van schuilkerk tussen de overige kleinschalige bebouwing nauwelijks aangetast. Het hek toont hoe smal de oorspronkelijke steeg naar de kerk was. Recentelijk is aan de oostzijde een aanbouw toegevoegd, deze valt buiten bescherming van rijkswege wegens geringe architectonische waarde. De kerk is in 1996 gerestaureerd. Tegenwoordig is er Verzamelmuseum Poppenwier gevestigd, dat gespecialiseerd is in oude typemachines en oude fototoestellen.

- Een van de rijksmonumentale panden, naast de hierboven beschreven kerken, is het voormalige dorpscafé op Bûtenbuorren 8. Het forse, vrijstaande pand dateert uit ca. 1830. Bouwbedrijf Bootsma uit Easterwierrum heeft het pand verbouwd. Helaas staat er geen tekstuele toelichting bij m.b.t. wat ze hebben gedaan, wanneer ze dat hebben gedaan, en waarom ze dat hebben gedaan, dus zullen we het met de foto's moeten doen.

- Gevelstenen in Poppenwier.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Yn en Út Poppenwier (weekend eind november) ie een leuk tweedaags evenement waar je bij bedrijven, hobbyisten en kunstzinnige mensen kan rondkijken. Maak kennis met meubelmakers, kunstenaars, ambachtwerk, interieur, brocante en natuurlijk is er ook voorzien in lekker eten en drinken.

- Op oudjaarsdag is er de Silvesterloop door het dorp en enkele omliggende dorpen. Een leuke tocht voor zowel wandelaars als hardlopers. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 20 kilometer. De start is vanaf het parkeerterrein van De Trilker. De starts worden traditiegetrouw ingeluid met de knal van een carbidbus. Onderweg zijn, afwisselend tegen een vergoeding en gratis, diverse versnaperingen verkrijgbaar; gerookte poon, warme chocolademelk, glühwein, koffie met oliebollen etc. De opbrengst van deze tocht, waar in 2018 bijna 500 mensen aan deelnamen, wordt jaarlijks gedoneerd aan een goed doel.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Poppenwier, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een wandeling door Poppenwier door Marja Hoefsmit.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Poppenwier.

- Nieuws: - Dorpskrant de Poppenwierster Courant (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Poppenwier (PBP) is een vereniging die de belangen van het dorp en de inwoners behartigt. Bijna 100 procent van de inwoners van het dorp is lid, dit betekent dat PBP met recht kan zeggen te spreken namens het gehele dorp. Benadrukt wordt dat PBP geen politieke partij is. De activiteiten van PBP zijn veelomvattend. Er is een indeling te maken tussen belangenbehartiging richting het gemeentebestuur en overige sociaal- maatschappelijke activiteiten.

Belangenbehartiging richting gemeente. PBP is gesprekspartner van het gemeentebestuur als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden die ons dorp betreffen. Te denken valt hierbij aan: Woningbouw; Verkeersveiligheid; Openbare werken; Onderhoud wegen en groen. Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen van de bevolking over aan de gemeente en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen. Sociaal-maatschappelijke activiteiten. Daarnaast heeft PBP een sociale maatschappelijke rol binnen het dorp. Ze fungeren als aanspreekpunt voor verenigingen en stichtingen, maar ook voor de leden/inwoners van het dorp. Eenmaal per jaar heeft PBP een openbare jaarvergadering. Alle leden, maar ook onze gemeenteraadsleden, pers en overige geinteresseerden zijn dan van harte welkom en kunnen meepraten over de plannen en de toekomst van Poppenwier."

- Dorpshuis: - Het kleine dorp Poppenwier beschikt over een schitterend dorpshuis en eetcafé, De Trilker, dat in 1998 door de inwoners zelf is gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het dorp een bruisend verenigingsleven kent. De Trilker is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats in de streek De Lege Geaën en trekt dus niet alleen bezoekers uit het eigen dorp maar ook uit omliggende dorpen. De exploitatie van het horecagedeelte is in handen van Taeke en Jolanda, die o.a. iedere dag een andere smakelijke Daghap presenteren (op = op).

- Muziek: - "Wytse Hospes uit Tersoal is al zijn hele leven gek op zingen en muziek. Hij is een actieve man, en omdat hij veel vrije tijd heeft, organiseert hij in Poppenwier zangmiddagen voor iedereen die zin heeft om te zingen."

- Duurzaamheid: - Poppenwier Enerzjy is een van de vele werkgroepen die het kleine dorp rijk is. De werkgroep zet zich in voor duurzaamheid en energiebesparing.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Poppenwier.

Reactie toevoegen