Nes (Akkrum)

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

nes_bij_akkrum_collage.jpg

Nes, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nes, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nes Boarnsterhim.JPG

Nes aan het riviertje de Boorn.

Nes aan het riviertje de Boorn.

Nes Boarnsterhim..JPG

Van heel ver te zien: de watertoren van Nes. In 2016 is het waterreservoir verbouwd tot 2 luxe hotelkamers.

Van heel ver te zien: de watertoren van Nes. In 2016 is het waterreservoir verbouwd tot 2 luxe hotelkamers.

Nes Boarnstrhim.JPG

De klokkenstoel van Nes op het kerkhof.

De klokkenstoel van Nes op het kerkhof.

nes_bij_akkrum_kerkruine_1722.jpg

De kerk van Nes bij Akkrum is vermoedelijk al in de 17e eeuw gesloopt en niet herbouwd. In plaats daarvan komt er een klokkenstoel. Deze tekening is door J. Stellingwerf gemaakt in 1722, maar dat kan een impressie zijn uit een eerder jaar.

De kerk van Nes bij Akkrum is vermoedelijk al in de 17e eeuw gesloopt en niet herbouwd. In plaats daarvan komt er een klokkenstoel. Deze tekening is door J. Stellingwerf gemaakt in 1722, maar dat kan een impressie zijn uit een eerder jaar.

Nes (Akkrum)

Terug naar boven

Status

- Nes is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- Het dorp Nes is voor Friese begrippen niet heel klein, maar werkt toch op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Akkrum. Zo is er bijv. een gezamenlijk Plaatselijk Belang Akkrum-Nes e.o. Gezamenlijk worden zij dan ook wel als tweelingdorp Akkrum-Nes beschouwd.

- Onder het dorp Nes vallen ook de buurtschappen Burstum, Pean en Soarremoarre.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Tegenwoordig heeft Nes ca. 450 huizen met bijna 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Een groep van 8 archeologen uit heel Fryslân heeft op 20 december 2015 in Nes met metaaldetectors gezocht naar voorwerpen uit vroeger tijden. Op de locatie in kwestie heeft van plm. 1240 tot 1580 een klooster en een kerk van de Duitse Orde gestaan. Van de gebouwen is niet veel meer terug te vinden en ook de terp waarop ze hebben gestaan, is grotendeels afgegraven. Het onderzoek blijkt niet tevergeefs. Verschillende voorwerpen zijn uit de aarde opgediept: een spinklosje, een manchetknoop, een schoengesp, een stukje boekbeslag uit de 15e eeuw en het oudste voorwerp: een echte fibula. Een fibula is een mantelspeld die gedragen werd door vrouwen en mannen in de middeleeuwen. Dit voorwerp is een bevestiging van de oude geschiedenis van Nes. Het onderzoek was een initiatief van de Werkgroep Kleaster Nes, die zich inspant om de kloostergeschiedenis van Nes te visualiseren en daarmee de geheimen van de terp van Nes te ontsluiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eeuwenlang hebben er in Nes monniken geleefd, gewerkt en gebeden. Tegenwoordig herinnert alleen de Kleasterwei nog aan het voormalige klooster. De monniken komen niet terug. Wel is de omgeving van het Nesser Klooster in het bestemmingsplan Akkrum Nes 2009 opgenomen, met als doel om de restanten van het voormalige klooster voor de toekomst als cultureel erfgoed te bewaren, meer bekendheid te geven en aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Voor de uitwerking hiervan is de Werkgroep Kleaster Nes in het leven geroepen.

- Dorpsvisie Akkrum-Nes 2011-2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nes heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de brug over de Boorne, en de klokkenstoel uit 1950 op het kerkhof. De kerk die hier ooit heeft gestaan is vermoedelijk al in de 17e eeuw gesloopt. J. Stellingwerf tekent het in 1722 als een ruïne, maar wellicht is dat een impressie van de situatie uit een eerder jaar?

- De voormalige watertoren van Nes is in 1957 ontworpen door architect A.P. Wesselman van Helmond, is 41 meter hoog en had een waterreservoir van 515 m3. In 2007 is de toren verkocht aan een projectontwikkelaar. In 2016 is de toren (of beter gezegd het waterreservoir) verbouwd tot 2 luxe hotelkamers. Eén van de grootste uitdagingen was het maken van 12 ramen in de ruim 60 cm dikke muren van het reservoir. Het uitzicht op 40 m hoogte is weids: bij mooi weer kun je zelfs de Waddeneilanden zien. Overigens hebben de meeste watertorens in ons land een uniek ontwerp en zijn er weinig gelijk aan elkaar. De toren van Nes heeft wél een identiek tweelingbroertje, en wel in Sint Jacobiparochie.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2015 is het Kleasterpaad Nes gerealiseerd. Een prachtig ommetje, dat deel uitmaakt van het Japikspaad, langs de terp waarop ooit een klooster heeft gestaan. Er staan borden met interessante informatie hierover. Verder is de eeuwenoude grafzerk van een commandeur van het convent gerestaureerd en verplaatst naar een goed zichtbare plek. Het pad is voor iedereen vrij toegankelijk, mits zonder hond, in verband met het vee dat in de weide loopt.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Akkrum en Nes van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Akkrum / Nes e.o..

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nes.

Reactie toevoegen