Tsienzerbuorren

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Tsienzerbuorren (4).jpg

Tussen Raerd en Reduzum ligt aan de Snitserdyk de buurtschap Tsienzerbuorren.

Tussen Raerd en Reduzum ligt aan de Snitserdyk de buurtschap Tsienzerbuorren.

tsienzerbuorren_collage.jpg

Nog een mooie collage van buurtschapsgezichten in Tsienzerbuorren (© Jan Dijkstra, Houten)

Nog een mooie collage van buurtschapsgezichten in Tsienzerbuorren (© Jan Dijkstra, Houten)

Tsienzerbuorren

Terug naar boven

Status

- Tsienzerbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar de gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar de gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Tsienzerbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reduzum (hoewel het dichter bij Raerd ligt).

- De buurtschap Tsienzerbuorren ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (1) Sienserburen.

In het Nederlands
Tsienzerburen.

Spelling
Op de plaatsnaamborden en straatnaamborden staat Tsienzerbuorren. (2), (3) en Google Maps vermelden als plaatsnaam-spelling Tsienserbuorren. Kennelijk is dat een verouderde spelling.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tsienzerbuorren ligt rond de gelijknamige weg (= de provincialeweg N354 die ter plekke zo heet), ZW van Reduzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tsienzerbuorren 11 huizen met 72 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap Tsienzerbuorren ijvert al sinds 1987 voor een veilige ontsluiting van de woningen aan de N kant op de provincialeweg N354, middels achteruitgang en ventweg. Toen werd al beloofd dat er bij verkeerstoename hier een oplossing voor zou komen. Sindsdien is het aantal auto's per dag toegenomen van 4.000 naar 10.000 en moet men nog altijd met de auto en schoolbus vanuit de erven direct de weg op, respectievelijk afremmen om af te slaan een erf op, terwijl de rest van het verkeer 80 km/uur rijdt, wat risicovolle situaties oplevert. Probleem is echter dat er tot heden geen geld voor is gevonden én dat eigenaren langs de weg stukken grond moeten afstaan. Anno 2015 lijkt er dan toch een plan van aanpak in wording te zijn.

'De Toan fan Eelke Lok' is een gesproken column van journalist Eelke Lok op Omrop Fryslân, die via de link te horen en ook online te lezen is. Onder de link gaat het d.d. 2-11-2016 o.a. over Tsienzerbuorren, waar kennelijk nog altijd iets aan moet gebeuren in het kader van de verkeersveiligheid, maar waarvan Lok stelt dat hij er 15 jaar lang 2x daags langs is gereden zonder dat hij er een aanrijding gehad of gezien heeft. Waar hij kennelijk mee bedoelt te zeggen dat als je je als verkeersdeelnemer aan de snelheid houdt en goed oplet, dat je dan ook een heel eind komt. Zijn column gaat er over dat het volgens hem een groter probleem is dat alle tientallen gemeenten in Fryslân hun eigen beleid hebben qua voorrrang e.d. waardoor de verkeersdeelnemers niet altijd weten waar ze aan toe zijn, en het volgens hem slimmer is om een provinciebreed eenduidig beleid te maken m.b.t. verkeer, voorrang, parkeren e.d.

Reactie toevoegen