Tersoal

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

tersoal_collage.jpg

Tersoal, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tersoal, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tersoal (3).JPG

Tersoal in het voorjaar

Tersoal in het voorjaar

Tersoal.JPG

Tersoal, met de Hervormde kerk in het zonnetje

Tersoal, met de Hervormde kerk in het zonnetje

Tersoal

Terug naar boven

Status

- Tersoal is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Tersoal valt ook de buurtschap De Wieren.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Terzool. Overigens is de plaatsnaam sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Tersoal ligt ZW van de dorpen Dearsum, Boazum en Wiuwert, Z van het dorp Easterwierrum, ZW van de dorpen Poppenwier, Raerd, Reduzum en Friens, WZW van het dorp Grou, W van het dorp Jirnsum, NW van de dorpen Terherne, Akkrum en Nes, N van het Sneekermeer, NO van de dorpen Sibrandabuorren, Gauw, Goënga, Loënga en Offingawier en de stad Sneek en ONO van het dorp Scharnegoutum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Tersoal (dan: Terzool) 34 huizen met 235 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 355 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Tersoal ligt in een agrarisch gebied in de streek 'De Lege Geaën'. Ooit gelegen aan de boorden van de oude Middelzee op stroomruggen. Van ‘Zole’ is al in 1333 sprake, als hier een nieuw altaar wordt gewijd in de Sint Vituskerk. Tersoal is eeuwenlang een vrij geïsoleerd dorp, alleen bereikbaar via het water of langs oude voetpaden. Pas in 1866 komt daar verandering in, als een doorgaande grindweg wordt aangelegd. In het dorp wonen lange tijd vooral boeren en arbeiders. Tot nog enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog is het een dorp met redelijk veel middenstand.

Vroeger was Tersoal het ‘Klein Venetië’ van Fryslân met zijn vaarten en slootjes die door het dorp liepen en met zijn nostalgische bruggen. Deze vaarwegen waren in die tijd voor de boeren en 'komelkers' (keuterboeren) onmisbaar. Met hun pramen vervoerden zij hun vee. Ook het vervoer van hooi van hun graslanden ging op deze manier. Waar nu de kruising van Buorren en de Durk Dijkstrastrjitte is, was vroeger de aanlegsteiger ('It haad') voor de melkboot. In de jaren zestig van de 20e eeuw is het uiterlijk van het dorp door de ruilverkaveling sterk veranderd. Bruggen en vaarten verdwenen.

Tersoal heeft toch nog als enig dorp in 'De Lege Geaën' via de Tersoalstersluis een eigen vaarverbinding naar het Sneekermeer voor de kleine recreatievaart. Zo kan men naar de Friese meren of de Middelzeeroute varen. De Tsjerkefeart heeft verbinding met de Aldfeart (Oudvaart), waar tijdens de barre tocht van 1963 de schaatsenrijders van de Elfstedentocht langs kwamen richting Sneek. Tersoal is de laatste decennia een actief dorp gebleven, met een basisschool, twee kerken, een dorpshuis en een rijk verenigingsleven. (bron)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan het kerkplein staat centraal in het dorp de Vituskerk, waarvan de robuuste zadeldaktoren nog uit de middeleeuwen stamt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tersoal.

- Onderwijs: - De basisscholen De Twatine in Gauw, De Lege Geaën in Sibrandabuorren en De Reinboge in Tersoal hadden alle drie te maken met een dalend aantal leerlingen. Daardoor werden de groepen klein en misten de kinderen leeftijdsgenootjes. Ook waren de kosten voor drie zeer kleine scholen hoog. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden onderzocht van de vorming van een ontmoetingsschool. Een school die staat voor echte ontmoeting en aandacht. Een school met een specifieke eigen identiteit, die breed van opzet is. Een school die voor alle ouders een goede plek voor hun kind biedt. Een nieuwe school die waarschijnlijk komt in Sibrandabuorren en die een duidelijke verbinding heeft met de unieke streek: De Lege Geaën. De nieuwe school, die in seizoen 2018-2019 van start is gegaan, heeft de naam Mienskipsskoalle De Legeaën gekregen. De onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgt vooralsnog les op de locatie Gauw, de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgt les op de locatie Sibrandabuorren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tersoal.

Reactie toevoegen