Burstum

Plaats
Buurtschap
Heerenveen
Fryslân

Birstum bord [640x480].jpg

Burstum, buurtschap van Nes bij Akkrum in de qua plaatsnamen Friestalige voormalige gemeente Boarnsterhim, ligt aan de straatnaam met de Nederlandstalige spelling Birstum... Daarentegen ligt W hiervan de dijk met de naam Burstumerdyk...

Burstum, buurtschap van Nes bij Akkrum in de qua plaatsnamen Friestalige voormalige gemeente Boarnsterhim, ligt aan de straatnaam met de Nederlandstalige spelling Birstum... Daarentegen ligt W hiervan de dijk met de naam Burstumerdyk...

burstum_spoorbrug_grou_in_geopende_toestand_kopie.jpg

NW van Burstum ligt de spoorbrug Grou over het Prinses Margrietkanaal. Hier de brug in actie. Hij gaat niet omhoog, maar draait een kwartslag om zijn as, waardoor beide richtingen er tegelijk door kunnen. Handig.

NW van Burstum ligt de spoorbrug Grou over het Prinses Margrietkanaal. Hier de brug in actie. Hij gaat niet omhoog, maar draait een kwartslag om zijn as, waardoor beide richtingen er tegelijk door kunnen. Handig.

burstum_spoorbrug_grou_tanker_vianen_uit_rotterdam_en_trein_uit_leeuwarden.jpg

De tanker 'Vianen' uit Rotterdam is gelukkig net laag genoeg om zo onder de spoorbrug Grou door te kunnen, waardoor het schip en de trein uit Leeuwarden elkaar tegelijkertijd kunnen kruisen. (29-2-2016)

De tanker 'Vianen' uit Rotterdam is gelukkig net laag genoeg om zo onder de spoorbrug Grou door te kunnen, waardoor het schip en de trein uit Leeuwarden elkaar tegelijkertijd kunnen kruisen. (29-2-2016)

burstum_spoorbrug_grou_goede_vaart_2.jpg

De spoorbrugwachter zit te ver weg in zijn huisje om je verbaal een goede vaart te kunnen wensen. Daarom doet ie het middels deze lichtkrant.

De spoorbrugwachter zit te ver weg in zijn huisje om je verbaal een goede vaart te kunnen wensen. Daarom doet ie het middels deze lichtkrant.

Burstum

Terug naar boven

Status

- Burstum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- De buurtschap Burstum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nes.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Birstum.

Spelling
De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden. Volgens ons is Burstum de correcte spelling, want alle plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn immers officieel Friestalig. Het straatnaambordje vermeldt echter, evenals de Topografische atlas Friesland(1), Birstum. Daarentegen heet de dijk W van Birstum wel weer Burstumerdyk... Niet erg eenduidig dus.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Burstum ligt N van Nes, rond de weg Birstum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Burstum 6 huizen met 42 inwoners. Verder was er nog sprake van de buurtschap Bokkum met 2 panden en 13 inwoners. Tegenwoordig worden deze panden tot de buurtschap Burstum gerekend. Het betreft de panden Burstum 7 en 9.

- Tegenwoordig omvat Burstum ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wetterskip Fryslân heeft in 2008 middels een kavelruil ca. 19 hectare landbouwgrond verworven nabij het Burstumerrak, een vaart tussen Akkrum en Grou ten oosten van de buurtschap Burstum. Dit gaf het Wetterskip de gelegenheid de oever langs het Burstumerrak aan te passen en de kade op veilige hoogte te brengen. De oude kade was amper meer herkenbaar als kade en te laag, waardoor tijdens hoogwater een kritieke situatie ontstond. Over 2,5 kilometer langs het Burstumerrak is daarom in 2012 een nieuwe kade verder landinwaarts gelegd, met tussen de oude en de nieuwe kade een ecologische verbindingszone van ca. 13 hectare. Als gevolg hiervan zijn de waterlopen verruimd met een natuurlijk 'plas-dras-gedeelte' om ruimte te maken voor waterberging. Ook de landbouwers hadden voordeel bij de kavelruil. Want die maakte niet alleen de ecologische verbindingszone en de verlegde kade mogelijk, ook de landbouwstructuur is verbeterd omdat de betrokken agrariërs hierdoor gronden dichterbij hun bedrijven hebben gekregen.

Bij de Bokkumer Mar, waar het Burstummerrak in het Z in uitkomt, is een bestaand natuurgebied uitgebreid en verrijkt met wandelmogelijkheden. Ook zijn er in het kader van het Friese Merenproject nieuwe kunststof Marrekrite-steigers aangelegd. Hierdoor hebben watersporters op deze plek toegang tot de wandelroute en de vogelkijkhut in het nabijgelegen natuurgebied. Voorafgaand aan de herinrichting van het gebied is archeologisch onderzoek rond het Burstummerrak uitgevoerd. - Aannemer de Heer heeft het grondwerk uitgevoerd.

- De vogelkijkhut bij de Bokkumer Mar is een gezamenlijk project geweest van scholieren van het Friesland College, Staatsbosbeheer, boeren en de Bond van Friese Vogelwachten. Er zijn weinig opmerkelijke vogelsoorten te zien, maar kleine karekieten en rietgorzen en bruine kiekendieven worden er regelmatig gemeld.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van en rond de Bokkumer Mar.

- Video van een 'spreeuwendans' van duizenden spreeuwen op 31-10-2014 boven een rietveld bij de Bokkumer Mar.

Reactie toevoegen